Aalborg Universitet

Efteruddannelse

Flere vælger en kandidatgrad

Flere nydimitterede maskinmestre vælger at gå den direkte vej fra maskinmesterskolen til universitetet, hvor kandidatuddannelser målrettet maskinmestre er i høj kurs. På Aalborg Universitet, AAU, udbydes en række uddannelser, der er udviklet med fokus på maskinmestrenes kompetencer og de job, som maskinmestre typisk ender i. AAU er kendt for sin erhvervsrettede profil, hvor det problembaserede teamarbejde danner rammen for de studerendes uddannelse.

»Noget af det, vi er kendt for i industrien, er det problembaserede teamarbejde. De studerende lærer metoder til at indgå i et tæt teamsamarbejde, og så løser de problemstillinger fra praksis. Dels motiverer det de studerende at arbejde med et virkeligt problem, dels bliver de bedre til at løse praktiske problemer. Det betyder, at de står stærkt, når de engang skal løse opgaver på deres arbejdsplads,« siger studieleder Henrik Brohus og påpeger en anden fordel ved det tætte samarbejde med industrien. 

»De studerende er gennem studiet i løbende kontakt med omgivelserne i forbindelse med for eksempel dataindsamling. På den måde knyttes der hele tiden kontakter til erhvervslivet,« siger han. 

Overbygning styrker markedsværdi 
Den hyppige kontakt til virksomheder afføder typisk både et stort erhvervsrelevant netværk og gode jobmuligheder. »Det, maskinmestre får ekstra her, er en specialiseret viden. Og så lærer de at sætte sig ind i meget komplekse problemstillinger, og derfor vil de være blandt dem, der sætter dagsordenen for udviklingen i virksomhederne og i branchen. Det styrker deres markedsværdi,« siger Henrik Brohus.

Selvom uddannelserne udbydes af Aalborg Universitet, er kandidatuddannelsen i Risk and Safety Management placeret i Esbjerg, mens Global Systems Design udbydes på universitetets afdeling i København. I universitetets hjemby kan studerende blandt andet læse uddannelserne i Building Energy Design, Entrepreneurial Engineering og Produktion.

Building Energy Design 
Studiet fokuserer på reduktion og højere udnyttelsesgrad af energiforbruget ved byggeri. Studerende arbejder med muligheder for anvendelse af vedvarende energi i både opførelse og drift. Engelsksproget.

Global Systems design 
De studerende klædes på til at analysere og modellere specifikke forretningsprocesser og samlede produkt-, service- og produktionssystemer. Engelsksproget.

Entrepreneurial Engineering
Studiet sætter de studerende i stand til at skabe værdi for mennesker og organisationer gennem generering, udvikling og realisering af idéer. Engelsksproget.

Produktion
Studiet handler om fundamentet for værdiskabelse, der giver mulighed for eksport og international samhandel. Dansksproget. 

Risk and Safety Management 
Studerende klædes på til at hjælpe offentlige og private virksomheder med at skabe overblik over både sikkerhed og risiko. Engelsksproget.

05/09 2017

Mange maskinmestre søger stillinger med lederskab og ansvar i løbet af karrieren.

Herunder kan du læse om, hvordan eksempelvis videreuddannelse, bedre jobsøgning og et skarpt CV kan styrke dit arbejdsliv.

 • Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU

  ...

  Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU Diplom,… Læs artiklen
 • Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at bane vejen.

  ...

  Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at… Læs artiklen
 • Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed

  ...

  Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed er blandt… Læs artiklen
 • Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores

  ...

  Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores Videncenter… Læs artiklen
 • Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  I 2014 tiltrådte maskinmester Jens Lykner stillingen som vedligeholdschef på CP Kelco, der

  ...

  Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  Vedligeholdschef Jens Lykner, CP Kelco, tager diplomuddannelsen i vedligehold og har brugt… Læs artiklen
 • Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Det har ikke skortet på jobtilbud, siden maskinmester Asger Balle Pedersen færdiggjorde sin

  ...

  Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Efter at maskinmester Asger Balle Pedersen har uddannet sig til cand.it, har… Læs artiklen
 • Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Hans arbejdsliv begyndte som klejnsmed, men i dag – tre uddannelser senere – er Morten Skovby

  ...

  Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Maskinmester Morten Skovby Nielsen er en del af ledelsen og servicechef i… Læs artiklen
 • Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad

  Flere nydimitterede maskinmestre vælger at gå den

  ...

  Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad  Læs artiklen
Se flere artikler