Lederuddannelse skal løfte virksomheden

Efteruddannelse

Hans arbejdsliv begyndte som klejnsmed, men i dag – tre uddannelser senere – er Morten Skovby Nielsen servicechef i PRONOR IndustriTeknik.

Siden han blev udlært klejnsmed i 1994, har Morten Skovby Nielsen uddannet sig først til maskinmester, derefter har han taget en systemisk lederuddannelse, og i efteråret 2017 færdiggør han lederuddannelsen Engineering Business Administration (EBA).

I 2015 blev han servicechef hos PRONOR Industriteknik, som både er en elektromekanisk servicevirksomhed og grossist for tekniske komponenter. Virksomhedens motto er ”Vi holder hjulene i gang”, og PRONOR servicerer mere end 3.000 kunder med reservedele og tekniske komponenter samt service og reparation af industritekniske anlæg – med henblik på at optimere driften og holde produktionen kørende.

Hos PRONOR udgør Morten Skovby Nielsen sammen med den administrerende direktør, økonomichefen og salgschefen den daglige ledelse. Som servicechef har han ansvaret for 25 medarbejdere, der arbejder med automation, elektromekanisk service og projektafvikling.

»At blive en del af ledelsen og kunne arbejde på et strategisk niveau var en stor motivation for mig, da jeg sagde ja til jobbet hos PRONOR. Jeg så muligheden for at være med til at gøre en forskel i ledelsen af en virksomhed og en mulighed for at lede gennem andre. Der er to afdelingsledere i min afdeling, som
er mine nærmeste medarbejdere, og de har det daglige ansvar for de konkrete serviceopgaver, vi udfører, mens jeg tager mig af udvikling af nye servicekoncepter, har ansvar for store key accountkunder,
står for udvikling af potentielt nye kunder og deltager i virksomhedens strategiske arbejde,« fortæller Morten Skovby Nielsen.

Ringene skal brede sig

De seneste par år har han været i gang med Engineering Business Administration-uddannelsen, som er krævende både fagligt og tidsmæssigt, når man samtidig skal passe et fuldtidsjob og familie ved siden af.

»Det faglige niveau er højt, og lærerne er dygtige, men man skal bruge mange timer på uddannelsen. Der skal læses bøger og afleveres opgaver. Men en vigtig del af motivationen er, at ringene fra uddannelsen skal brede sig til PRONOR,« siger Morten Skovby Nielsen.

De opgaver, man løser på EBA-uddannelsen tager altid udgangspunkt i den virksomhed, man arbejder i til daglig.

»Man tager ikke kun en EBA-uddannelse for sin egen skyld. Uddannelsen skal også give et løft til virksomheden, som i mit tilfælde også betaler for uddannelsen. Alt hvad jeg beskæftiger mig med på uddannelsen skal kunne omsættes i PRONOR i form af værktøjer, vi kan bruge til at løse nogle af opgaver, der er på dagsordenen i vores strategiske arbejde,« siger Morten Skovby Nielsen.

Han har valgt EBA-uddannelsen, fordi den giver flere forskellige værktøjer til ledelsesopgaverne, heriblandt obligatoriske moduler i ”Finansiel ledelse” og ”Strategisk marketing”.

»Uddannelsen har hjulpet os med at blive dygtigere til marketing og prissætning af PRONORs produkter og ydelser. Vi arbejder med bedre differentiering fra konkurrenter og dermed positionering på markedet for at blive endnu mere konkurrencedygtige. Jeg arbejder også med vores investeringer og risikovurdering ved disse investeringer, som er noget, jeg har fået værktøjer til på EBA-uddannelsen,« fortæller Morten Skovby Nielsen.

Engineering Business Administration (EBA)

 • EBA-lederuddannelsen er målrettet ingeniører, maskinmestreog andre teknikere.
 • Engineering Business Administration giver værktøjer til at ledelsesopgaver på såvel strategisk som operationelt niveau.
 • Uddannelsen svarer til 60 ECTS – og består af tre obligatoriske moduler og 2-3 valgfri moduler.
 • EBA-uddannelsen udbydes af VIA, og undervisningen foregår i Aarhus og Horsens.

Valg af ledelsesvejen

PRONOR IndustriTeknik vil gerne kunne tilbyde en så bred produktportefølje, at kunderne ikke behøver ringe til andre leverandører.

»Vi skal både kunne servicere installationen, levere de nødvendige komponenter og tilbyde en automationsløsning hvis nødvendigt. Vi prøver at levere hele pakken, så kunden køber alle nødvendige ydelser hos os, men vi er også bevidste om, at der er tekniske områder, hvor andre er dygtigere, og som vi holder
os fra. Det giver den største troværdighed,« siger Morten Skovby Nielsen.

De mange forskellige opgaver hos PRONOR giver ham en meget afvekslende hverdag, hvor ikke to dage ligner hinanden.

»Som maskinmester kan man groft sagt vælge mellem to karriereveje: Man kan blive teknisk specialist, eller man kan gå ledelsesvejen. Jeg har valgt ledelsesvejen. Jeg synes de strategiske og kommercielle opgaver er spændende: Hvordan man leder og motiverer medarbejdere, hvordan man udvikler nye forretningskoncepter for sin virksomhed, hvordan man segmenterer sit marked og prøver at skille sig ud fra konkurrenterne, hvordan man strategisk hele tiden prøver at udvikle virksomheden, hvordan man får en hel virksomhed til at arbejde for de samme mål og dermed i samme retning,« siger Morten Skovby Nielsen.

Involvering af medarbejdere

Inden sit job hos PRONOR har Morten Nielsen sejlet for Maersk Line og Maersk Supply Service og siden arbejdet som leder i en serviceafdeling hos Grundfos. Her fik han for alvor ledelsesansvar, som omfattede budgetter, medarbejdersamtaler, coaching, teambuilding, udvikling af nye servicekoncepter, tilbudsgivning, håndtering af reklamationer og myndighedskontakt.

»I jobbet hos Grundfos blev jeg bekræftet i, at ledelse var den vej, jeg skulle gå. Men jeg havde også behov for at blive klædt bedre fagligt på, og derfor tog jeg den systemiske lederuddannelse undervejs. Den uddannelse motiverede mig yderligere til at gå ledervejen for at prøve at gøre en forskel ved involvering og motivering af medarbejderne, og det førte til jobbet hos PRONOR,« siger Morten Skovby Nielsen.

»Da jeg var til søs, oplevede jeg en ret hierarkisk og nærmest militær ledelsesstil, men som leder ville jeg gerne prøve en mere involverende lederstil. Derfor tog jeg den systemiske lederuddannelse, som lægger meget vægt på involvering af medarbejdere,« fortæller han videre.

Med fra denne uddannelse og sine tidligere job har han en viden om vigtigheden af kommunikation og de menneskelige relationer i en virksomhed.

»Hos PRONOR prøver vi at involvere medarbejderne mest muligt i de forandringsprocesser, der foregår. Som ledelse kan man enten fortælle medarbejderne, hvad de skal gøre, eller man kan involvere dem, fordi man tror på, at det øger deres engagement og motivation i opgaver, der skal løses. Ved at involvere medarbejdere opnår man at få flest mulige idéer på bordet, dels at motivere dem gennem indflydelse og ansvar. Selv om jeg er chef, ved jeg ikke alt og har ikke altid den bedste idé. Hos PRONOR har vi brug for at udnytte vores fælles viden. Det er udgangspunktet for den måde, jeg gerne vil lede på,« siger Morten Skovby Nielsen.

PRONOR IndustriTeknik

 • PRONOR IndustriTeknik er en servicevirksomhed og grossist, som tilbyder:
 • Service, reparation og vedligehold af elektromekaniske
 • og industritekniske anlæg.
 • Tavler og automationsløsninger.
 • Grossistforhandling af tekniske komponenter
 • 52 medarbejdere – med afdelinger i Århus, Ringe, Aalborg, Herning og Middelfart.
 • Virksomhedens motto er "Vi holder hjulene i gang”.
05/09 2017

Mange maskinmestre søger stillinger med lederskab og ansvar i løbet af karrieren.

Herunder kan du læse om, hvordan eksempelvis videreuddannelse, bedre jobsøgning og et skarpt CV kan styrke dit arbejdsliv.

 • Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU

  ...

  Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU Diplom,… Læs artiklen
 • Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at bane vejen.

  ...

  Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at… Læs artiklen
 • Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed

  ...

  Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed er blandt… Læs artiklen
 • Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores

  ...

  Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores Videncenter… Læs artiklen
 • Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  I 2014 tiltrådte maskinmester Jens Lykner stillingen som vedligeholdschef på CP Kelco, der

  ...

  Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  Vedligeholdschef Jens Lykner, CP Kelco, tager diplomuddannelsen i vedligehold og har brugt… Læs artiklen
 • Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Det har ikke skortet på jobtilbud, siden maskinmester Asger Balle Pedersen færdiggjorde sin

  ...

  Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Efter at maskinmester Asger Balle Pedersen har uddannet sig til cand.it, har… Læs artiklen
 • Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Hans arbejdsliv begyndte som klejnsmed, men i dag – tre uddannelser senere – er Morten Skovby

  ...

  Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Maskinmester Morten Skovby Nielsen er en del af ledelsen og servicechef i… Læs artiklen
 • Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad

  Flere nydimitterede maskinmestre vælger at gå den

  ...

  Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad  Læs artiklen
Se flere artikler