Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

Efteruddannelse

Det har ikke skortet på jobtilbud, siden maskinmester Asger Balle Pedersen færdiggjorde sin cand.it.-uddannelse på IT-Universitet.

»Kombinationen af maskinmester og en cand.it. er meget interessant for den maritime industri, som står over for store udfordringer, når det gælder nye digitale løsninger til at drive deres forretninger i fremtiden. Mange rederier og maritime virksomheder har brug for medarbejdere, der har maskinmestrenes maritime baggrund kombineret med it-færdigheder. Siden jeg blev færdig som cand.it, har jeg fået flere jobtilbud, og derfor kan jeg kun opfordre til, at man som maskinmester er opmærksom på de muligheder, man får ved at bygge oven på sin maritime uddannelse med en master- eller kandidatgrad i it,« siger Asger Balle Pedersen, som blev uddannet maskinmester fra SIMAC i 2015.

Selv om han dengang blev tilbudt job i den virksomhed, hvor han havde været i bachelorpraktik, valgte han i stedet at læse videre til cand.it. umiddelbart efter at have færdiggjort maskinmesteruddannelsen.

Sejltid med Esvagt

Asger Balle Pedersen er lettere arveligt belastet, når det gælder maskinmesterfaget, da hans far også er maskinmester, og under uddannelsen har han sejlet med Esvagt som aspirant.

»Min far er maskinmester og har tidligere sejlet, og derfor har uddannelsen været en kendt størrelse for mig, da jeg skulle vælge retning. Jeg har altid interesseret mig for teknik og det naturvidenskabelige område. Der er blevet skilt og samlet nogle bilmotorer i tidens løb. Jeg tog først en HTX og fortsatte derefter direkte på maskinmesteruddannelsen, hvor jeg også som aspirant fik et års sejltid hos Esvagt,« fortæller Asger Balle Pedersen, som er opvokset i Svendborg.

»Jeg har interesseret mig meget for robotteknologi og automatisering, og maskinmesteruddannelsen har været en god indgang til den praktiske anvendelse af automatisering i form af PLC-løsninger. Men når man skal programmere egentlige it-systemer, er der brug for mere viden, end man får på maskinmesteruddannelsen. Det fandt jeg ud af, da jeg skulle lave mit afsluttende bachelorprojekt,« fortæller han.

Asger Balle Pedersen kom i praktik hos Xantic i Svendborg. Her udarbejdede han i sit bachelorprojekt en digital løsning til at optimere vedligehold om bord på skibe.

»Opgaven var at lave et system, som kunne hjælpe maskinbesætningerne om bord til at optimere deres vedligehold. Mange steder bruger man kun Excel til at holde styr på sit vedligehold, men hvis man skal optimere vedligeholdet, er der brug for mere intelligente løsninger,« siger Asger Balle Pedersen.

Innovativt team-arbejde

Efter sit bachelorprojekt havde Asger Balle Pedersen fået endnu mere mod på at udvikle sine it-færdigheder.

»Indtil da var jeg autodidakt programmør, så jeg måtte prøve mig frem og lede på nettet, når jeg skulle have hjælp. Der var ikke så meget hjælp i mit bachelorprojekt at hente på SIMAC til den slags programmering, som jeg gik i gang med. Men jeg ville gerne lære mere om programmering og udvikling af it-systemer. Derfor begyndte jeg at lede efter en måde at dygtiggøre mig inden for programmering og udvikling af digitale løsninger,« fortæller han videre.

Valget faldt på den 2-årige cand.it.-uddannelse i softwareudvikling (Design-sporet), som udbydes af IT-Universitetet. Denne uddannelse henvender sig blandt andet til bacheloruddannede, som ikke har særlige it-forudsætninger.

»Cand.it.-uddannelsen har været en rigtig god vej for mig. Ud over det it-mæssige indhold er der også mulighed for at koble management og ledelse ind i uddannelsen. Jeg kunne godt tænke mig en karriere, hvor jeg kan kombinere it-opgaver med mere ledelsesmæssige opgaver. Det giver en stor optur, når man løser et svært problem, men jeg har også lyst til at arbejde med ledelse af medarbejdere, som i et team skal løse opgaver sammen. Lige som man i et maskinrum på et skib skal løse opgaver som et team, hvor alle hjælper hinanden og bidrager med deres særlige viden og erfaring. Vi har kun hinanden om bord på skibet, og den indstilling kan man godt overføre til opgaver med at lave kreative it-løsninger,« siger Asger Balle Pedersen.

Men det har været en stor mundfuld at tage en Master på IT-Universitet med en maskinmesterbaggrund.

»Jeg begyndte på masteruddannelsen sammen med studerende, som havde læst på IT-universitetet i tre år, så de var langt foran mig på mange områder. Til gengæld har jeg med min maskinmesterbaggrund en forankring i det maritime, som jeg har udnyttet til at give uddannelsen min særlige vinkel,« fortæller han videre.

BlockChain og Cloud@Sea

Asger Balle Pedersen har specialiseret sig i og skrevet speciale om den såkaldte Blockchain-teknologi.

»BlockChain er en verifikationsteknologi, som blandt andet bruges som grundlag for Bitcoin, der er et rent digitalt betalingsmiddel. BlockChain kan bruges af skibsfarten til for eksempel crewing og certifikater, når man skal verificere, om søfolk har deres søfartspapirer i orden. Her kan blockchain-teknologien bruges til hele verifikationsprocessen af søfolk globalt, uden at man overhovedet behøver bruge papirgange. BlockChain bygger på en unik identifikation af alle brugere foruden en total gennemsigtighed og sporbarhed i en netværksbaseret godkendelsesproces, som garderer mod snyd med data. Derfor er BlockChain meget velegnet til kommercielle processer, men også verifikations- og godkendelsesprocedurer, for eksempel ved bolighandler og andre juridiske processer,« fortæller Asger Balle Pedersen.

Som hobbyprojekt arbejder Asger Balle Pedersen på konceptet Cloud@Sea, der er en digital crewing- og certifikatløsning til søfarten baseret på BlockChain-teknologien.

»Cloud@Sea er et forsøg på at lave et crewing- og certifikatsystem, som kan bruges globalt af søfarten, når der skal udveksles certifikater for søfolk. Der er masser af nationale og internationale regler vedrørende crewing, og typisk skal man bruge mindst én tredjepart til at sige god for de søfolk, man ønsker at hyre. Med Cloud@Sea er mellemmanden ikke nødvendig, fordi løsningen har indhentet den nødvendige verifikation af den pågældende sømand, og man derfor ikke behøver at spørge for eksempel Søfartsstyrelsen. Det sparer potentielt tid og ressourcer, når man hyrer besætninger, at processen foregår gennem Cloud@Sea. Udfordringen er så at gøre det til en global løsning på tværs af alle de nationale krav og regler og forskellige niveauer af digitalisering, så man ultimativt slipper helt for de papirbårne processer,« siger Asger Balle Pedersen.

Vinder af Hackathons

Sideløbende med uddannelsen har Asger Balle Pedersen deltaget i flere såkaldte hackathons. Et hackathon er en konkurrence i udvikling af it-løsninger, som bliver arrangeret af virksomheder, der gerne vil have forslag til tekniske løsninger af bestemte forretningsmæssige problemstillinger.

»Mange virksomheder har brug for at få eksterne forslag til deres fremtidige løsninger. Derfor bruger de konkurrencer som hackathons til at få input til, hvordan de skal komme videre, og hvad der teknisk kan lade sig gøre. Man beholder altid retten til sin hackathon-løsning, medmindre man ønsker at sælge eller overgive løsningen til en virksomhed, der vil arbejde videre med det,« fortæller Asger Balle Pedersen.

Han begyndte at deltage i hackathons for at få lov til at arbejde med konkrete problemstillinger, som måske kan blive til kommercielle løsninger.

»På universitetet kan det godt blive meget teoretisk. De løsninger, man arbejder med, skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Derfor har jeg deltaget i flere hackathons sammen med forskellige teams, og vi har vundet flere af dem. Ud over den rent it-mæssige læring er det også en rigtig god måde at udbygge sit netværk. I dag sidder mine hackathon-kammerater i job rundt om i Europa, og jeg bruger dem løbende til faglig sparring,« siger Asger Balle Pedersen.

Han var med til at vinde det første hackathon, han deltog i. Det var Uber, som ønskede et bud på at udvide deres forretningsmodel til andre forretningsområder end kørsel. Her udviklede Asger Balle Pedersens team et bud på en løsning, hvor udbydere af serviceydelser og kunder til serviceydelser kan mødes og købe og sælge forskellige tjenesteydelser. Senest har han været med i Copenhagen Transport & Maritime Hackathon, som hans team også vandt. Dette hackathon blev arrangeret af INTTRA, Norden og DFDS. I slutningen af august 2017 afholdes endnu et maritimt hackathon udbudt af Maersk Tankers under navnet Maersk Tankers Hackathon.

Brug for it-maskinmestre

Kombinationen af maskinmestrenes praktiske udgangspunkt og it-specialistens viden om opbygning af digitale løsninger er en vinderkombination på jobmarkedet lige nu, mener Asger Balle Pedersen.

»Efter jeg blev færdig som cand.it. har jeg fået mange henvendelser fra særligt maritime virksomheder, som har brug for medarbejdere med mine kompetencer, altså en konkret viden om den maritime virkelighed koblet med it-færdigheder. Både rederier og de nationale og internationale maritime organer har brug for at skabe en ny forretningsplatform, som man har kaldt Digital Shipping. Men det kan ikke nytte noget, at det kun er enkelte rederier eller andre enkeltaktører i branchen, som bruger de digitale løsninger, for så får man ikke det fulde udbytte. Alle skal med – rederier, myndigheder og alle andre, som er en del af den maritime branche. Det er ikke kun en dansk problemstilling, men en udfordring for den maritime branche globalt. Derfor er der et kæmpe potentiale for maskinmestre, som ønsker at bruge deres maritime viden kombineret med opbygning af nye digitale løsninger til skibsfarten,« siger Asger Balle Pedersen, som afsluttede sin cand.it.-uddannelse i juni 2017.

Nu arbejder han hos Netcompany, som i februar 2017 blev den første nystartede danske virksomhed i tyve år, som rundede 1.000 medarbejdere.

»Jeg havde flere jobtilbud på hånden, da jeg stod færdig som cand.it, men jeg valgte Netcompany, fordi de har et godt ry og har leveret flere store it-systemer til både offentlige og private kunder. Hos Netcompany håber jeg at lære mere om at lave tingene rigtigt fra bunden af og få mere industriel erfaring. Vi har også maritime kunder, så jeg forventer at bevare en tilknytning til den branche,« siger Asger Balle Pedersen.

Hans afsluttende projekt hedder” The Foundation of a Blockchain Concept at Sea”, IT-Universitetet, 2017.

Om Cand.it.-uddannelsen

Designsporet på den 2-årige kandidatuddannelse i Softwareudvikling (Cand.It., Designsporet) er en uddannelse for dig, der ikke har en uddannelsesfaglig baggrund inden for IT, men ønsker en solid IT-faglig baggrund, som du kan kombinere med din eksisterende bacheloruddannelse. Uanset hvilken uddannelsesbaggrund du har, får du her mulighed for at udvikle dine evner og viden inden for softwareudvikling på et højt, fagligt niveau.

Uddannelsen har fokus på erhvervslivets behov, og du kommer til at arbejde projektorienteret med design, udvikling og vedligeholdelse af software. Samtidig lærer du om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en udviklingsproces.

Når du læser Designsporet på Softwareudvikling, får du indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, distribuerede systemer, algoritmer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen – analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

Det har ikke skortet på jobtilbud, siden maskinmester Asger Balle Pedersen færdiggjorde sin cand.it.-uddannelse på IT-Universitet.
»Kombinationen af maskinmester og en cand.it. er meget interessant for den maritime industri, som står over for store udfordringer, når det gælder nye digitale løsninger til at drive deres forretninger i fremtiden. Mange rederier og maritime virksomheder har brug for medarbejdere, der har maskinmestrenes maritime baggrund kombineret med it-færdigheder. Siden jeg blev færdig som cand.it, har jeg fået flere jobtilbud, og derfor kan jeg kun opfordre til, at man som maskinmester er opmærksom på de muligheder, man får ved at bygge oven på sin maritime uddannelse med en master- eller kandidatgrad i it,« siger Asger Balle Pedersen, som blev uddannet maskinmester fra SIMAC i 2015.
Selv om han dengang blev tilbudt job i den virksomhed, hvor han havde været i bachelorpraktik, valgte han i stedet at læse videre til cand.it. umiddelbart efter at have færdiggjort maskinmesteruddannelsen.
Sejltid med Esvagt
Asger Balle Pedersen er lettere arveligt belastet, når det gælder maskinmesterfaget, da hans far også er maskinmester, og under uddannelsen har han sejlet med Esvagt som aspirant.
»Min far er maskinmester og har tidligere sejlet, og derfor har uddannelsen været en kendt størrelse for mig, da jeg skulle vælge retning. Jeg har altid interesseret mig for teknik og det naturvidenskabelige område. Der er blevet skilt og samlet nogle bilmotorer i tidens løb. Jeg tog først en HTX og fortsatte derefter direkte på maskinmesteruddannelsen, hvor jeg også som aspirant fik et års sejltid hos Esvagt,« fortæller Asger Balle Pedersen, som er opvokset i Svendborg.
»Jeg har interesseret mig meget for robotteknologi og automatisering, og maskinmesteruddannelsen har været en god indgang til den praktiske anvendelse af automatisering i form af PLC-løsninger. Men når man skal programmere egentlige it-systemer, er der brug for mere viden, end man får på maskinmesteruddannelsen. Det fandt jeg ud af, da jeg skulle lave mit afsluttende bachelorprojekt,« fortæller han.
Asger Balle Pedersen kom i praktik hos Xantic i Svendborg. Her udarbejdede han i sit bachelorprojekt en digital løsning til at optimere vedligehold om bord på skibe.
»Opgaven var at lave et system, som kunne hjælpe maskinbesætningerne om bord til at optimere deres vedligehold. Mange steder bruger man kun Excel til at holde styr på sit vedligehold, men hvis man skal optimere vedligeholdet, er der brug for mere intelligente løsninger,« siger Asger Balle Pedersen.
Innovativt team-arbejde
Efter sit bachelorprojekt havde Asger Balle Pedersen fået endnu mere mod på at udvikle sine it-færdigheder.
»Indtil da var jeg autodidakt programmør, så jeg måtte prøve mig frem og lede på nettet, når jeg skulle have hjælp. Der var ikke så meget hjælp i mit bachelorprojekt at hente på SIMAC til den slags programmering, som jeg gik i gang med. Men jeg ville gerne lære mere om programmering og udvikling af it-systemer. Derfor begyndte jeg at lede efter en måde at dygtiggøre mig inden for programmering og udvikling af digitale løsninger,« fortæller han videre.
Valget faldt på den 2-årige cand.it.-uddannelse i softwareudvikling (Design-sporet), som udbydes af IT-Universitetet. Denne uddannelse henvender sig blandt andet til bacheloruddannede, som ikke har særlige it-forudsætninger.
»Cand.it.-uddannelsen har været en rigtig god vej for mig. Ud over det it-mæssige indhold er der også mulighed for at koble management og ledelse ind i uddannelsen. Jeg kunne godt tænke mig en karriere, hvor jeg kan kombinere it-opgaver med mere ledelsesmæssige opgaver. Det giver en stor optur, når man løser et svært problem, men jeg har også lyst til at arbejde med ledelse af medarbejdere, som i et team skal løse opgaver sammen. Lige som man i et maskinrum på et skib skal løse opgaver som et team, hvor alle hjælper hinanden og bidrager med deres særlige viden og erfaring. Vi har kun hinanden om bord på skibet, og den indstilling kan man godt overføre til opgaver med at lave kreative it-løsninger,« siger Asger Balle Pedersen.
Men det har været en stor mundfuld at tage en Master på IT-Universitet med en maskinmesterbaggrund.
»Jeg begyndte på masteruddannelsen sammen med studerende, som havde læst på IT-universitetet i tre år, så de var langt foran mig på mange områder. Til gengæld har jeg med min maskinmesterbaggrund en forankring i det maritime, som jeg har udnyttet til at give uddannelsen min særlige vinkel,« fortæller han videre.
BlockChain og Cloud@Sea
Asger Balle Pedersen har specialiseret sig i og skrevet speciale om den såkaldte Blockchain-teknologi.
»BlockChain er en verifikationsteknologi, som blandt andet bruges som grundlag for Bitcoin, der er et rent digitalt betalingsmiddel. BlockChain kan bruges af skibsfarten til for eksempel crewing og certifikater, når man skal verificere, om søfolk har deres søfartspapirer i orden. Her kan blockchain-teknologien bruges til hele verifikationsprocessen af søfolk globalt, uden at man overhovedet behøver bruge papirgange. BlockChain bygger på en unik identifikation af alle brugere foruden en total gennemsigtighed og sporbarhed i en netværksbaseret godkendelsesproces, som garderer mod snyd med data. Derfor er BlockChain meget velegnet til kommercielle processer, men også verifikations- og godkendelsesprocedurer, for eksempel ved bolighandler og andre juridiske processer,« fortæller Asger Balle Pedersen.
Som hobbyprojekt arbejder Asger Balle Pedersen på konceptet Cloud@Sea, der er en digital crewing- og certifikatløsning til søfarten baseret på BlockChain-teknologien.
»Cloud@Sea er et forsøg på at lave et crewing- og certifikatsystem, som kan bruges globalt af søfarten, når der skal udveksles certifikater for søfolk. Der er masser af nationale og internationale regler vedrørende crewing, og typisk skal man bruge mindst én tredjepart til at sige god for de søfolk, man ønsker at hyre. Med Cloud@Sea er mellemmanden ikke nødvendig, fordi løsningen har indhentet den nødvendige verifikation af den pågældende sømand, og man derfor ikke behøver at spørge for eksempel Søfartsstyrelsen. Det sparer potentielt tid og ressourcer, når man hyrer besætninger, at processen foregår gennem Cloud@Sea. Udfordringen er så at gøre det til en global løsning på tværs af alle de nationale krav og regler og forskellige niveauer af digitalisering, så man ultimativt slipper helt for de papirbårne processer,« siger Asger Balle Pedersen.
Vinder af Hackathons
Sideløbende med uddannelsen har Asger Balle Pedersen deltaget i flere såkaldte hackathons. Et hackathon er en konkurrence i udvikling af it-løsninger, som bliver arrangeret af virksomheder, der gerne vil have forslag til tekniske løsninger af bestemte forretningsmæssige problemstillinger.
»Mange virksomheder har brug for at få eksterne forslag til deres fremtidige løsninger. Derfor bruger de konkurrencer som hackathons til at få input til, hvordan de skal komme videre, og hvad der teknisk kan lade sig gøre. Man beholder altid retten til sin hackathon-løsning, medmindre man ønsker at sælge eller overgive løsningen til en virksomhed, der vil arbejde videre med det,« fortæller Asger Balle Pedersen.
Han begyndte at deltage i hackathons for at få lov til at arbejde med konkrete problemstillinger, som måske kan blive til kommercielle løsninger.
»På universitetet kan det godt blive meget teoretisk. De løsninger, man arbejder med, skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Derfor har jeg deltaget i flere hackathons sammen med forskellige teams, og vi har vundet flere af dem. Ud over den rent it-mæssige læring er det også en rigtig god måde at udbygge sit netværk. I dag sidder mine hackathon-kammerater i job rundt om i Europa, og jeg bruger dem løbende til faglig sparring,« siger Asger Balle Pedersen.
Han var med til at vinde det første hackathon, han deltog i. Det var Uber, som ønskede et bud på at udvide deres forretningsmodel til andre forretningsområder end kørsel. Her udviklede Asger Balle Pedersens team et bud på en løsning, hvor udbydere af serviceydelser og kunder til serviceydelser kan mødes og købe og sælge forskellige tjenesteydelser. Senest har han været med i Copenhagen Transport & Maritime Hackathon, som hans team også vandt. Dette hackathon blev arrangeret af INTTRA, Norden og DFDS. I slutningen af august 2017 afholdes endnu et maritimt hackathon udbudt af Maersk Tankers under navnet Maersk Tankers Hackathon.
Brug for it-maskinmestre
Kombinationen af maskinmestrenes praktiske udgangspunkt og it-specialistens viden om opbygning af digitale løsninger er en vinderkombination på jobmarkedet lige nu, mener Asger Balle Pedersen.
»Efter jeg blev færdig som cand.it. har jeg fået mange henvendelser fra særligt maritime virksomheder, som har brug for medarbejdere med mine kompetencer, altså en konkret viden om den maritime virkelighed koblet med it-færdigheder. Både rederier og de nationale og internationale maritime organer har brug for at skabe en ny forretningsplatform, som man har kaldt Digital Shipping. Men det kan ikke nytte noget, at det kun er enkelte rederier eller andre enkeltaktører i branchen, som bruger de digitale løsninger, for så får man ikke det fulde udbytte. Alle skal med – rederier, myndigheder og alle andre, som er en del af den maritime branche. Det er ikke kun en dansk problemstilling, men en udfordring for den maritime branche globalt. Derfor er der et kæmpe potentiale for maskinmestre, som ønsker at bruge deres maritime viden kombineret med opbygning af nye digitale løsninger til skibsfarten,« siger Asger Balle Pedersen, som afsluttede sin cand.it.-uddannelse i juni 2017.
Nu arbejder han hos Netcompany, som i februar 2017 blev den første nystartede danske virksomhed i tyve år, som rundede 1.000 medarbejdere.
»Jeg havde flere jobtilbud på hånden, da jeg stod færdig som cand.it, men jeg valgte Netcompany, fordi de har et godt ry og har leveret flere store it-systemer til både offentlige og private kunder. Hos Netcompany håber jeg at lære mere om at lave tingene rigtigt fra bunden af og få mere industriel erfaring. Vi har også maritime kunder, så jeg forventer at bevare en tilknytning til den branche,« siger Asger Balle Pedersen.
Hans afsluttende projekt hedder” The Foundation of a Blockchain Concept at Sea”, IT-Universitetet, 2017.
<FAKTABOKS>
Om Cand.it.-uddannelsen
Designsporet på den 2-årige kandidatuddannelse i Softwareudvikling (Cand.It., Designsporet) er en uddannelse for dig, der ikke har en uddannelsesfaglig baggrund inden for IT, men ønsker en solid IT-faglig baggrund, som du kan kombinere med din eksisterende bacheloruddannelse. Uanset hvilken uddannelsesbaggrund du har, får du her mulighed for at udvikle dine evner og viden inden for softwareudvikling på et højt, fagligt niveau.
Uddannelsen har fokus på erhvervslivets behov, og du kommer til at arbejde projektorienteret med design, udvikling og vedligeholdelse af software. Samtidig lærer du om den organisatoriske og ledelsesmæssige del af en udviklingsproces.
Når du læser Designsporet på Softwareudvikling, får du indgående viden om softwaredesign, programmeringssprog, distribuerede systemer, algoritmer, softwareudviklingsprocesser, kravspecifikation samt organisation. Du kommer til at arbejde med alle dele af softwareudviklingsprocessen – analyse, design, udvikling, test og idriftsættelse.

05/09 2017

Mange maskinmestre søger stillinger med lederskab og ansvar i løbet af karrieren.

Herunder kan du læse om, hvordan eksempelvis videreuddannelse, bedre jobsøgning og et skarpt CV kan styrke dit arbejdsliv.

 • Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU

  ...

  Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU Diplom,… Læs artiklen
 • Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at bane vejen.

  ...

  Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at… Læs artiklen
 • Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed

  ...

  Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed er blandt… Læs artiklen
 • Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores

  ...

  Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores Videncenter… Læs artiklen
 • Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  I 2014 tiltrådte maskinmester Jens Lykner stillingen som vedligeholdschef på CP Kelco, der

  ...

  Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  Vedligeholdschef Jens Lykner, CP Kelco, tager diplomuddannelsen i vedligehold og har brugt… Læs artiklen
 • Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Det har ikke skortet på jobtilbud, siden maskinmester Asger Balle Pedersen færdiggjorde sin

  ...

  Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Efter at maskinmester Asger Balle Pedersen har uddannet sig til cand.it, har… Læs artiklen
 • Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Hans arbejdsliv begyndte som klejnsmed, men i dag – tre uddannelser senere – er Morten Skovby

  ...

  Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Maskinmester Morten Skovby Nielsen er en del af ledelsen og servicechef i… Læs artiklen
 • Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad

  Flere nydimitterede maskinmestre vælger at gå den

  ...

  Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad  Læs artiklen
Se flere artikler