Asset Management er dokumenteret sund fornuft

Efteruddannelse

I 2014 tiltrådte maskinmester Jens Lykner stillingen som vedligeholdschef på CP Kelco, der fremstiller stabiliseringsmidler til fødevareindustrien og medicinalindustrien på basis af naturlige stivelsesprodukter, som kommer fra tang og citrusskaller. Forud for dette job havde han i 12 år haft en stilling i virksomhedens produktionsafdeling, men nu stod han med det daglige ansvar for hele virksomhedens vedligeholdsindsats.

»Vi er en virksomhed med en produktion, som kører 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vores produktion, som fremstiller stabiliseringsmidlerne pektin og carrageenan, er afhængig af en uafbrudt proces, ellers er der risiko for, at produktionen ikke kan bruges. Derfor er vores krav om oppetid og pålidelighed i produktionsanlæggene meget høje, da et havari kan medføre kostbare produktionstab,« fortæller Jens Lykner.

CP Kelco

 • CP Kelco producerer ingredienser til forbedring af tekstur, konsistens og stabilitet i fødevarer samt i farmaceutiske og industrielle produkter.
 • På fabrikken i Lille Skensved produceres primært ingredienserne pektin og carrageenan på basis af citrusskaller og havtang – og til brug i eksempelvis marmelade, frugt- og mælkedrikke, slik og bageri.
 • Fabrikken har 360 medarbejdere og er dermed en af de største produktionsvirksomheder på Sjælland inden for fødevareingredienser.
 • CP Kelco er en del af den globale, amerikanskejede Hubert-koncern med fabrikker i Europa, Brasilien, USA og Kina.

World Class Maintenance

CP Kelco er en del af en global, amerikanskejet koncern, og på alle ni fabrikker rundt om i verden har man anvendt vedligeholdssystemet World Class Maintenance.

»Vi er bundet op på koncernens overordnede vedligeholdsstrategi, som er en meget struktureret tilgang, hvor alle vores anlæg er vurderet på en skala for kritikalitet, som er med til at bestemme hvilke anlæg, der skal være redundans på, hvilke anlæg der kører overvåget med tilstandsbaseret vedligehold, for eksempel med vibrationsmålinger, og hvilke anlæg der kører med tidsbaseret vedligehold,« siger Jens Lykner.

Produktionsudstyret er kategoriseret fra 1-6, hvor kategori 6 er det mest kritiske udstyr.

»Vi har lavet en kritikalitetsanalyse af alle vores produktionsanlæg og større tekniske komponenter, og de anlæg som har den højeste kritikalitetsvurdering, skal der ligge en plan for, hvordan vi vedligeholder,« siger Jens Lykner.

Det gælder for eksempel ilt-analysemåleudstyr, som overvåger iltniveauet i produktionen, som foregår i vores ATEX-områder.

»Vores produktion er afhængig af IPA, og derfor skal vi af hensyn til sikkerheden hele tiden kende iltniveauet i vores udstyr. Derfor er iltmålere i kategori 6 som det mest kritiske udstyr på fabrikken,« fortæller han videre.

Visse meget kritiske pumper er altid på lager, og pumperne tages med bestemte mellemrum ud til renovering og erstattes af en nyrenoveret pumpe fra lageret, så man på den måde prøver at forebygge akutte nedbrud. I andre meget kritiske anlæg anvender man tilstandsbaseret vedligehold med konstant vibrationsmåling af for eksempel lejer i dekantere.

Brug for uddannelse

De seneste par år har Jens Lykner været i gang med diplomuddannelsen i vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole og har blandt sine valgfag både haft energioptimerende vedligehold og Asset Management.

»Jeg kom fra et job i produktionen, hvor jeg havde været i mange år, så da jeg fik jobbet som vedligeholdschef, og virksomheden samtidig rullede en ny vedligeholdsstrategi ud, synes jeg, det var oplagt, at jeg uddannede mig inden for vedligehold og blev bedre klædt på til jobbet. Meget af det praktiske vedligehold kendte jeg godt til, fordi vores operatører i produktionen skal udføre visse vedligeholdsopgaver, men der var brug for at få teorien og terminologien på plads og desuden få nogle redskaber og værktøjer til planlægning, til beregninger og den langsigtede strategiske indsats,« siger Jens Lykner.

Besparelser med LED

Et af Jens Lykners valgfag har været energioptimerende vedligehold, og det resulterer nu i, at CP Kelco går i gang med et projekt, hvor hele virksomheden deles op i 12 zoner, som skal have udskiftet belysningen til LED-teknologi.

»Umiddelbart kan man sige, at energiforbruget til belysning ikke nødvendigvis hører under en vedligeholdsafdeling, men her viser uddannelsen, at man må tænke bredere for at udnytte ressourcerne optimalt. Vi bruger mange penge på at holde vores belysning kørende, og jeg er ikke i tvivl om, at det er en rigtig fornuftig beslutning, at vi nu skifter til LED på hele fabrikken. Èn ting er besparelserne på energiforbruget, men der vil også blive sparet mange mandetimer i vedligeholdsafdelingen på færre udskiftninger af defekte og udtjente lyskilder, fordi vi forventer en betydeligt længere levetid på LED-lyskilderne. Mange steder sidder vores lyskilder højt oppe under et loft eller lige over maskiner eller andet, så det er ret besværligt at skifte dem. Nogle gange skal der sættes stilladser op eller bruges lift. Så hvis LED-lyskilderne lever op til den forventede længere levetid, vil det betyde en stor ressourcebesparelse på vores arbejdstimer foruden selve energibesparelsen,« siger Jens Lykner.

Certificering eller ej

ISO 55001-standarden for Asset Management er efterhånden ved at blive implementeret på flere danske virksomheder og er også en del af pensum på Asset Management-valgfaget på diplomuddannelsen.

»Det ligger ikke i kortene lige nu, at CP Kelco skal certificeres efter ISO 55001-standarden, men derfor kan man godt lade sig inspirere af nogle af de retningslinjer, som findes i standarden. Asset Management er jo på sin vis bare dokumenteret sund fornuft. På uddannelsen bliver man bekræftet i vigtigheden af gode, valide data, hvis man vil rykke op i vedligeholdspyramiden, og hvis man vil arbejde med Root Cause Analysis og FMEA - Failure Mode and Effects Analysis. Man bliver nødt til at have tal og dokumentation for, hvad det er, man gør og har gjort for at komme videre til et endnu bedre niveau af vedligehold. Hertil kræves også, at man har et ERP-system eller lignende for at kunne håndtere alle de nødvendige data i en systematisk indsats, som man løbende måler på for at følge udviklingen. De krav er blevet meget tydeligt understreget på uddannelsen,« siger Jens Lykner.

Han peger også på, at samarbejdet mellem vedligeholdsafdelingen og produktionen er blevet forbedret.

»Der bliver holdt daglige tavlemøder, hvor dagens arbejde bliver sat i gang, og om eftermiddagen afholdes planlægningsmøde, hvor de næste dages vedligeholdsopgaver bliver aftalt med produktionsfolkene. Vi koordinerer med hinanden, hvornår det passer produktionen, at vi får adgang til de maskiner, som skal serviceres. Det betragter jeg som en af de største landvindinger i min tid som vedligeholdschef,« siger Jens Lykner.

Det blev en dekanter

Endvidere har uddannelsen givet gode værktøjer til at vurdere, hvad den klogeste investering i nye anlæg kan være. Som eksempel nævner han investeringen i en ny dekanter. Valget stod mellem dekanteren og en presse/tromle-løsning.

»Tromleløsningen var klart den billigste i anskaffelse og vedligehold, men hvis man begyndte at indregne alle parametrene i anlæggenes livscyklus, var konklusionen, at det var den dyrere dekanter, vi skulle vælge, blandt andet fordi den kunne installeres under drift og fysisk fylder meget mindre. Med hjælp fra uddannelsen fik jeg lavet de nødvendige beregninger, så vi havde valide tal at træffe beslutningen ud fra,« fortæller Jens Lykner.
Han vil anbefale alle, der arbejder med vedligehold, at overveje diplomuddannelsen i vedligehold. »Uddannelsen har flyttet mig rigtig meget og har givet mig et virkelig godt grundlag for vores videre strategiske arbejde med at optimere vores vedligehold,« siger Jens Lykner.

Han peger blandt andet på livscyklustankegangen som en vigtig del af Asset Management-modulet.

»Asset Management-modulet har bekræftet vigtigheden af at tænke på den lange bane i LCC og LCP, Life Cycle Cost og Life Cycle Production. Den billigste maskine kan blive den dyreste på sigt, fordi den bruger mere energi eller har flere produktionsstop. Uddannelsen har givet mig gode redskaber til at få alle de vigtige parametre med, når man beslutter sig for nye investeringer. Det er jo en slags vægtstangsprincip, hvor man har økonomi i den ene ende og risici i den anden. Hvordan opnår man balance i vægtstangen mellem økonomi og den risiko, man kan leve med? Det får man gode værktøjer til at arbejde videre med på uddannelsen,« siger Jens Lykner.

05/09 2017

Mange maskinmestre søger stillinger med lederskab og ansvar i løbet af karrieren.

Herunder kan du læse om, hvordan eksempelvis videreuddannelse, bedre jobsøgning og et skarpt CV kan styrke dit arbejdsliv.

 • Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU

  ...

  Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU Diplom,… Læs artiklen
 • Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at bane vejen.

  ...

  Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at… Læs artiklen
 • Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed

  ...

  Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed er blandt… Læs artiklen
 • Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores

  ...

  Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores Videncenter… Læs artiklen
 • Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  I 2014 tiltrådte maskinmester Jens Lykner stillingen som vedligeholdschef på CP Kelco, der

  ...

  Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  Vedligeholdschef Jens Lykner, CP Kelco, tager diplomuddannelsen i vedligehold og har brugt… Læs artiklen
 • Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Det har ikke skortet på jobtilbud, siden maskinmester Asger Balle Pedersen færdiggjorde sin

  ...

  Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Efter at maskinmester Asger Balle Pedersen har uddannet sig til cand.it, har… Læs artiklen
 • Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Hans arbejdsliv begyndte som klejnsmed, men i dag – tre uddannelser senere – er Morten Skovby

  ...

  Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Maskinmester Morten Skovby Nielsen er en del af ledelsen og servicechef i… Læs artiklen
 • Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad

  Flere nydimitterede maskinmestre vælger at gå den

  ...

  Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad  Læs artiklen
Se flere artikler