Efteruddannelser løfter maskinmestre

Efteruddannelse

Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores Videncenter for Drift og Vedligehold tilbyder både kortere og længere efter- og videreuddannelser, som løfter dine kompetencer til nye arbejdsområder, mere ansvar og bedre karrieremuligheder.

Efter- og videreuddannelser på Videncenter for Drift og Vedligehold

Videncenter for Drift og Vedligehold tilbyder følgende efteruddannelser målrettet maskinmestre:

 • Diplomuddannelse i vedligehold (60 ECTS)
 • Diplomuddannelse i energi og miljø (60 ECTS)
 • Kedelpasserkursus: Få viden til at blive ansvarlig for driften af gaskedel på din virksomhed. Varighed: To dage.
 • Gasmotorkursus 1: Gasmotorteknik og vedligehold af gasmotoranlæg. Deltagerne bliver kvalificeret til at varetage drift og vedligehold af gasmotorer i henhold til Gasreglementet. Varighed: 2 x 5 dage
 • Gasmotorkursus 2: Kurset kvalificerer maskinmestre til at forestå driften af gasmotorer på kraftvarmeværker. Varighed: 5 dage + tre ugers praktik
 • Elevatorkursus: Få autorisation til at foretage fornyelsessyn og eftersyn af elevatorer i skibe iht. Søfartsstyrelsens regler – varighed: tre dage (om bord på skib under sejlads)
 • Non-destructive examination: kursus i tilstandsbaseret vedligehold og teknikker til overvågning under drift – varighed: fem dage
 • Termografi: lær at bruge termografikameraer og de tilknyttede regler – varighed: to dage

Tilmelding og mere information på www.fms.dk

To forskellige diplomuddannelser giver dig redskaber og viden til at gå ledervejen:

 • Diplomuddannelsen i vedligehold retter sig mod maskinmestre med overordnet ansvar for vedligeholdsopgaver. Senest er ISO-standarden 55001 for Asset Management kommet til – med mulighed for en egentlig certificering. Denne standard er også et selvstændigt valgfag på uddannelsen.
 • Diplomuddannelsen i energi og miljø retter sig mod maskinmestre, som har brug for et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv på energi og miljø, hvor en række myndighedskrav løbende skal håndteres. Du får også redskaber til at implementere energi- og miljøledelsessystemer.
 • Diplomuddannelserne er tilrettelagt, så det er muligt at passe et almindeligt fuldtidsjob ved siden af.

Tekniske uddannelser

Herudover tilbyder Videncenter for Drift og Vedligehold en række kortere kurser i bestemte teknologier og værktøjer: Kedelpasning, gasmotorer, elevatorinspektion, teknologier til tilstandsbaseret vedligehold – og praktisk termografi (se faktaboks).

Med disse kurser får maskinmestre en række praktiske og teoretiske færdigheder, når det gælder specifikke teknologier og anlæg, som gør dem i stand til at påtage sig ansvar for nye opgaver på virksomhederne.

I kraft af vores mangeårige erfaring med at uddanne maskinmestre har Fredericia Maskinmesterskole en omfattende viden om maskinmestrenes faglige kvalifikationer og arbejdsområder. Derfor kan vi tilrettelægge meget målrettede kursus- og efteruddannelsestilbud til netop maskinmestre.

Fredericia Maskinmesterskole er kvalitetsbevidste, og vi bestræber os på altid at levere høj faglighed - både på maskinmesteruddannelsen og på vores kurser og efteruddannelsesforløb.
Fredericia Maskinmesterskole er som den eneste maritime uddannelsesinstitution blevet institutionsakkrediteret.

Vi glæder os til at se dig på en af vores uddannelser!

20/09 2017

Mange maskinmestre søger stillinger med lederskab og ansvar i løbet af karrieren.

Herunder kan du læse om, hvordan eksempelvis videreuddannelse, bedre jobsøgning og et skarpt CV kan styrke dit arbejdsliv.

 • Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU

  ...

  Lederuddannelse giver nødvendigt overblik

  Torben Meltofte er i gang med Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse på DTU Diplom,… Læs artiklen
 • Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at bane vejen.

  ...

  Global vækst gennem uddannelse

  VMS Group har store vækstambitioner, og uddannelse skal være med til at… Læs artiklen
 • Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed

  ...

  Værdifuld Vessel Management

  Bedre kulturforståelse, styrket økonomisk overblik og indblik i rederiernes virkelighed er blandt… Læs artiklen
 • Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores

  ...

  Efteruddannelser løfter maskinmestre

  Når maskinmestre har brug for efteruddannelse, står Fredericia Maskinmesterskole klar. Vores Videncenter… Læs artiklen
 • Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  I 2014 tiltrådte maskinmester Jens Lykner stillingen som vedligeholdschef på CP Kelco, der

  ...

  Asset Management er dokumenteret sund fornuft

  Vedligeholdschef Jens Lykner, CP Kelco, tager diplomuddannelsen i vedligehold og har brugt… Læs artiklen
 • Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Det har ikke skortet på jobtilbud, siden maskinmester Asger Balle Pedersen færdiggjorde sin

  ...

  Stor efterspørgsel på maskinmestre med IT-overbygning

  Efter at maskinmester Asger Balle Pedersen har uddannet sig til cand.it, har… Læs artiklen
 • Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Hans arbejdsliv begyndte som klejnsmed, men i dag – tre uddannelser senere – er Morten Skovby

  ...

  Lederuddannelse skal løfte virksomheden

  Maskinmester Morten Skovby Nielsen er en del af ledelsen og servicechef i… Læs artiklen
 • Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad

  Flere nydimitterede maskinmestre vælger at gå den

  ...

  Aalborg Universitet

  Flere vælger en kandidatgrad  Læs artiklen
Se flere artikler