Maskinmestre skal passe datacentre

På job

De relativt kølige temperatur gør Danmark til et attraktivt land for datacentre, da man kan køre med frikøling op til seks måneder om året. Her ses Anders Frich Mathiesen ved frikølingsanlægget ved et af de to datacentre, som han har det tekniske ansvar for.

Data er alfa og omega i et digitaliseret samfund. Men data ligger på servere, som kræver både strøm og køling. Hele tiden. Altid. Hvis strøm eller køling svigter, kan data gå tabt. I værste fald uerstattelige data. Derfor er kravet noget nær 100 procent oppetid på de anlæg, som leverer strøm og køling til servercentraler og datacentre.

»Som ansvarlige for forsyning af strøm og køling er vi underlagt nogle meget skrappe krav. Nedetid er uacceptabelt. Der skal altid være strøm og køling. Derfor opererer vi med to- eller tredobbelt redundans på alle de kritiske anlæg, som leverer strøm og køling,« fortæller maskinmester Anders Frich Mathiesen, som er manager hos CBRE Data Center Solutions, der har specialiseret sig i drift af de kritiske anlæg på store datacentre.

Facebook, Amazon, Apple og Google er nogle af de virksomheder, som er helt afhængige af store datacentre og som derfor løbende etablerer nye faciliteter for at skaffe kapacitet til de voksende mængder data og for at etablere spejling og dermed sikkerhed, når deres data ligger flere steder. I de kommende år vil flere af de nævnte virksomheder idriftsætte datacentre i Danmark, og det kan skabe nye arbejdspladser for maskinmestre, siger 30-årige Anders Frich Mathiesen.

»Som maskinmestre er vi oplagte til at stå med ansvaret for den daglige drift af datacentre. Maskinmestre har det gyldne overblik og kendskab til de forskellige anlæg og teknologier, der anvendes i datacentre. Derfor bør datacentrene blive et oplagt arbejdsområde for maskinmestre,« siger han.

Ansvarlig for to datacentre

Selv har han arbejdet med datacentre siden 2016 – samme år han blev færdiguddannet maskinmester fra MSK. Det første år arbejdede han som teamleder for syv teknikere på et stort datacenter i Valby, og da hans chef blev europæisk chef hos CBRE Data Center Solutions, overtog Anders Frich Mathiesen jobbet som manager med ansvar for to forbundne datacentre i Valby og på Østerbro. I Valby kommer strømforsyningen ind fra to sider med hver sin 10 kV-forbindelse. Hvis den eksterne forsyning svigter, står flere UPS-anlæg og generatorer klar til at overtage. På kølesiden er der også redundans med flere kølekompressorer.

»Vi kan køre fuld drift i flere minutter alene på vores UPS-anlæg, og vi har diesel nok til flere dages fulddrift på generatorerne. Jeg forventer, at man i fremtiden ikke nødvendigvis etablerer nødgeneratorer i forbindelse med nye datacentre i Danmark. Forsyningssikkerheden er så stor, at man måske vil nøjes med UPS-anlæg, der kan overtage, indtil strømmen kommer tilbage, og man kan i det tidsrum også nå at spejle data et andet sted,« siger Anders Frich Mathiesen.

Han er chef for to supervisere og ni teknikere på de to datacentre. Tre af hans kollegaer er maskinmestre. Anders Frich Mathiesen er overordnet teknisk ansvarlig, herunder som koblingsansvarlig for højspændingen, mens hans medarbejdere står for det udførende arbejde og vedligehold.

»Et vigtigt element i mit job er risikoanalyse. Jeg skal tænke på den lange bane og arbejder med femårsplaner, så vi hele tiden er på forkant med, hvad der kan opstå af problemstillinger. Vi skal hele tiden have føling med den resterende levetid på datacentrenes anlæg og den tilhørende infrastruktur, så vi i god tid kan begynde at tage dialogen med kunden, som ejer datacentrene, om deres fremtidige investeringer,« siger Anders Frich Mathiesen.

Valg af sikkerhed

Datacentre har en certificeret skala for drift og infrastrukturredundans defineret af Uptime Institute, som går fra Tier 1-4: Tier 1 er laveste niveau, og Tier 4 er det højeste. Sikkerhedsniveauet bestemmes af den redundans og de nødanlæg, som er til rådighed. At vælge et sikkerhedsniveau er i høj grad et økonomisk regnestykke.

»Med mindre det er et direkte krav fra en kunde, at man ligger på et bestemt Tier-niveau, er det altid en vurdering, hvor det kan betale sig at lægge sit sikkerhedsniveau. Hvor mange kølemaskiner skal man have for at opnå den fornødne sikkerhed? Skal man bruge otte, eller kan man nøjes med to,« siger han.

70 procent af nedbrud på datacentre skyldes menneskelige fejl. Derfor har CBRE Data Center Solutions udarbejdet standardprocedurer for alle arbejdsgange, og medarbejderne skal afrapportere præcis, hvad der er foregået undervejs i løsningen af opgaven, så der foreligger dokumentation.

»Vi skal altid kunne dokumentere, hvad der er sket, hvis der opstår en situation, hvor et ansvar skal gøres gældende. Jeg har brugt mange kræfter på at skabe en konstruktiv dialog med vores kunder og samarbejdspartnere, så vi i fællesskab prøver at løse opgaverne til alles bedste. Men når der er meget store potentielle økonomiske tab forbundet med tab af data, er det nødvendigt, at vi arbejder på en meget kontrolleret måde. Man kan groft sagt ikke skifte en møtrik, uden at alle parter har givet lov,« siger Anders Frich Mathiesen.

Hvis der eksempelvis skal skiftes et leje i en motor, er der 5-6 instanser, som skal give tilladelse til det.
Blandt hans andre opgaver er at beregne Return of Investment (ROI) for kundens investeringer i nye systemer og anlæg, hvor Total Cost of Ownership (TCO) også inddrages i beregningerne.

»Det er en af mine faste opgave at lave den slags beregninger til kunden, som så beslutter, om de vil investere i et nyt anlæg eller system eller i stedet levetidsforlænge det eksisterende,« siger Anders Frich Mathiesen.

Flere datacentre på vej

Flere store datacentre er på vej i Danmark. Det er blandt andet Google, Apple og Facebook, som planlægger nye datacentre i Danmark.

Der er i skrivende stund seks kendte projekter for datacentre på vej i Danmark:

 • Apple åbner i 2019 et datacenter ved Foulum nær Viborg og har yderligere et center på vej i Kassø ved Aabenraa.
 • Google har købt en grund i Kassø ved Aabenraa med henblik på at opføre et datacenter. Selskabet har også købt en grund uden for Fredericia til et datacenter.
 • Facebook er ved at etablere et datacenter i Fraugde sydøst for Odense.
 • Desuden er et stort datacenter på vej ved Esbjerg, men det er i skrivende stund ikke offentliggjort, hvem der står bag dette datacenter.
 • Flere af datacentrene forventes fuldt udbygget at blive på 250.000 kvadratmeter.
 • Cowi vurderer, at strømforbruget på datacentre i Danmark vil stige til 7 terawatt-timer (TWh) i 2030 svarende til knap 17 procent af det samlede danske elforbrug.
 • Selskaberne bag datacentrene har meddelt, at deres datacentre kommer til at køre på CO2-neutral elektricitet, som er til rådighed i Danmark i kraft af omstillingen til vedvarende energiforsyning.
13/11 2018

Mange maskinmestre søger stillinger med lederskab og ansvar i løbet af karrieren.

Herunder kan du læse om, hvordan eksempelvis videreuddannelse, bedre jobsøgning og et skarpt CV kan styrke dit arbejdsliv.

 • Automation er en evig læring

  Hans Mathiesen er Software Designer hos SVM Automatik – en automationsspecialist, der

  ...

  Automation er en evig læring

  Hans Mathiesen er Software Designer hos SVM Automatik – en automationsspecialist, der… Læs artiklen
 • Maskinmestre skal passe datacentre

  Data er alfa og omega i et digitaliseret samfund. Men data ligger på servere, som kræver både

  ...

  Maskinmestre skal passe datacentre

  Apples, Googles og Facebooks kommende datacentre i Danmark kræver maskinmestrenes gyldne overblik,… Læs artiklen
 • Arbejdsmiljørepræsentanters opsigelsesbeskyttelse

  En Højesteretsdom har sat spørgsmålstegn ved omfanget af den særlige

  ...

  Arbejdsmiljørepræsentanters opsigelsesbeskyttelse

  Den særlige afskedigelsesbeskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter har af mange været betragtet som en… Læs artiklen
 • Danvak udbyder commissioning-kursus

  Få opdateret dine færdigheder i forbindelse med kravspecifikationer, projektering,

  ...

  Danvak udbyder commissioning-kursus

  Kom på kursus og få en grundig gennemgang af hele commissioning-processen i… Læs artiklen
 • Vinden viste vej til succes

  Efter 12 år som sejlende maskinmester etablerede Mikkel Lund i 2007 sin egen virksomhed, Alpha

  ...

  Vinden viste vej til succes

  Efter 12 år som sejlende maskinmester etablerede Mikkel Lund i 2007 sin… Læs artiklen
 • Ta' springet og ta' jobbet

  Det er bedre at kaste sig ud i erhvervslivet og få erfaring end at vente på drømmejobbet som

  ...

  Ta' springet og ta' jobbet

  Det er bedre at kaste sig ud i erhvervslivet og få erfaring… Læs artiklen
 • Krav til fremtidens ledere

  Fremtidens ledere er rollemodeller, som kan skabe et godt team, kommunikere og sætte retning,

  ...

  Krav til fremtidens ledere

  Fremtidens ledere er rollemodeller, som kan skabe et godt team, kommunikere og… Læs artiklen
 • Få den nyeste viden med søfartspakken på SIMAC

  Har du ikke valgt søfartspakken under studiet, kan du holde dig up to date med ny viden i

  ...

  Få den nyeste viden med søfartspakken på SIMAC

  Har du ikke valgt søfartspakken under studiet, kan du holde dig up… Læs artiklen
 • Maskinmestre i mange roller hos BILA

  BILA er leverandør af automations- og robotløsninger og har maskinmestre ansat i mange

  ...

  Maskinmestre i mange roller hos BILA

  BILA er leverandør af automations- og robotløsninger og har maskinmestre ansat i… Læs artiklen
 • Specialet førte til en fast stilling hos Vestas

  Bjørn Christensen landede drømmejobbet hos Vestas med kombinationen af et godt speciale og

  ...

  Specialet førte til en fast stilling hos Vestas

  Bjørn Christensen landede drømmejobbet hos Vestas med kombinationen af et godt speciale… Læs artiklen
 • Around the clock, around the world

  Andreas Flotiin er flyttet til Norge for at arbejde i BW Gas AS som skibsinspektør. Det er en

  ...

  Around the clock, around the world

  Andreas Flotiin er flyttet til Norge for at arbejde i BW Gas… Læs artiklen
 • Man skal ikke gøre tingene halvt

  I sit første job efter maskinmesteruddannelsen er Nicki Børgesen blevet projektleder og

  ...

  Man skal ikke gøre tingene halvt

  I sit første job efter maskinmesteruddannelsen er Nicki Børgesen blevet projektleder og… Læs artiklen
 • Bliv leder i forsvaret

  Forsvaret har brug for maskinmestre og kvitterer

  ...

  Bliv leder i forsvaret

  Forsvaret har brug for maskinmestre og kvitterer med en international arbejdsplads og… Læs artiklen
 • Omdanner plastikaffald til ure og klinker

  Lasse Helledi blev uddannet fra Maskinmesterskolen København i 2018. Han genbruger plastik fra

  ...

  Omdanner plastikaffald til ure og klinker

  Lasse Helledi blev uddannet fra Maskinmesterskolen København i 2018. Han genbruger plastik… Læs artiklen
 • Præmieret bachelorprojekt gav dobbelt op på job

  To nyuddannede maskinmestre fik job hos BIOFOS som følge af deres  bachelorprojekt, der også

  ...

  Præmieret bachelorprojekt gav dobbelt op på job

  To nyuddannede maskinmestre fik job hos BIOFOS som følge af deres bachelorprojekt,… Læs artiklen
 • Projekt om arbejdsmiljø var årets bedste

  Årets bedste bachelorprojekt 2017 handler om det fysiske arbejdsmiljø i skibes maskinrum.

  ...

  Projekt om arbejdsmiljø var årets bedste

  Årets bedste bachelorprojekt 2017 handler om det fysiske arbejdsmiljø i skibes maskinrum.… Læs artiklen
 • Bachelorprojekt om hybriddrift

  Kan det betale sig at retrofitte M/F Samsø til hybriddrift? Det var udgangspunktet for et

  ...

  Bachelorprojekt om hybriddrift

  Kan det betale sig at retrofitte M/F Samsø til hybriddrift? Det var… Læs artiklen
 • Rederier har stor gavn af praktikanter

  SamsøFærgen har hvert år op til otte  bachelorstuderende, som bidrager til optimering af

  ...

  Rederier har stor gavn af praktikanter

  SamsøFærgen har hvert år op til otte bachelorstuderende, som bidrager til optimering… Læs artiklen
 • Projektgruppe dannede fælles firma

  En gruppe unge maskinmestre har ført idéen bag et bachelor-projekt  ud i livet. I øjeblikket

  ...

  Projektgruppe dannede fælles firma

  En gruppe unge maskinmestre har ført idéen bag et bachelor-projekt ud i… Læs artiklen
 • Vær åben for alle muligheder

  Otte måneder efter Jacob Ordrup Pedersen blev færdiguddannet maskinmester, blev han tilbudt en

  ...

  Vær åben for alle muligheder

  Otte måneder efter Jacob Ordrup Pedersen blev færdiguddannet maskinmester, blev han tilbudt… Læs artiklen
 • 80.000 ton stål før valsen

  »Lige nu ligger der 80.000 ton før valsen,« siger Kent Jørgensen. Han er produktionschef hos

  ...

  80.000 ton stål før valsen

  Kent Jørgensen er produktionschef hos NLMK DanSteel A/S, som er det eneste… Læs artiklen
 • Renovering af ældre motorer og gear betaler sig

  Verdo og Solrød Biogas er to af de virksomheder, som har valgt at renovere ældre

  ...

  Renovering af ældre motorer og gear betaler sig

  Verdo og Solrød Biogas er to af de virksomheder, som har valgt… Læs artiklen
 • Verdens mest avancerede skydebane

  Jesper Nielsen er kontrolrumschef hos CERN, hvor verdens største partikelaccelerator –

  ...

  Verdens mest avancerede skydebane

  Jesper Nielsen er kontrolrumschef hos CERN, hvor verdens største partikelaccelerator – Large… Læs artiklen
 • Historisk virksomhed producerer fremtidens stålplader

  NLMK DanSteel A/S er Danmarks eneste stålvalseværk i industriel og international skala.

  ...

  Historisk virksomhed producerer fremtidens stålplader

  NLMK DanSteel A/S er Danmarks eneste stålvalseværk i industriel og international skala.… Læs artiklen
 • 80.000 tons stål før valsen

  Kent Jørgensen er produktionschef hos NLMK DanSteel A/S, som er det eneste stålvalseværk i

  ...

  80.000 tons stål før valsen

  Kent Jørgensen er produktionschef hos NLMK DanSteel A/S, som er det eneste… Læs artiklen
 • Blødgøring af drikkevand i Tårnby

  TÅRNBYFORSYNING har etableret det første centrale ionbytningsanlæg til at blødgøre vand

  ...

  Blødgøring af drikkevand i Tårnby

  TÅRNBYFORSYNING har etableret det første centrale ionbytningsanlæg til at blødgøre vand på… Læs artiklen
 • Karrieren begyndte i Schweiz

  Jesper Nielsen er kontrolrumschef hos CERN, hvor verdens største partikelaccelerator – Large

  ...

  Karrieren begyndte i Schweiz

  Jesper Nielsen er kontrolrumschef hos CERN, hvor verdens største partikelaccelerator – Large… Læs artiklen
 • Lactosan optimerer produktion med nyt affugtningsanlæg

  Lactosan producerer ostepulver til fødevareindustrien, og det sker ved en tørreproces, der

  ...

  Lactosan optimerer produktion med nyt affugtningsanlæg

  En ny affugtningsløsning har givet Lactosan en højere og mere stabil produktion… Læs artiklen
 • I Kina spiser de forædlet dansk kød

  Danish Crown er allerede den største danske fødevareeksportør til Kina, men fra forår/sommer

  ...

  I Kina spiser de forædlet dansk kød

  Danish Crown bygger forædlingsfabrik ved Shanghai, så kineserne kan få blandt andet… Læs artiklen
 • Ny biomasseteknologi skal sikre billig fjernvarme i Sindal

  Naturgassen skal ud, og biomassen skal ind i Sindal. I september 2018 indvier Sindal

  ...

  Ny biomasseteknologi skal sikre billig fjernvarme i Sindal

  Sindal Varmeforsyning etablerer et biomasseværk med ny forgasningsteknologi for at opnå brændselsfleksibilitet… Læs artiklen
 • Maskinmestre jagter nye hoveder

  Det rigtige hoved til det rigtige job. Det er headhunterens opgave, og to erfarne maskinmestre

  ...

  Maskinmestre jagter nye hoveder

  Anders Hegelskov og Brian Sørensen har etableret sig som selvstændige headhuntere, der… Læs artiklen
 • Vedligehold på den holistiske måde

  For fire år siden var en maskinmester med til at etablere Juel & Krøyer, som

  ...

  Vedligehold på den holistiske måde

  For fire år siden var en maskinmester med til at etablere Juel… Læs artiklen
 • En rejse med vinden

  Jacob Nørgaard Andersen har arbejdet i vindmøllebranchen i 15 år. Han startede som montør og

  ...

  En rejse med vinden

  Jacob Nørgaard Andersen har arbejdet i vindmøllebranchen i 15 år. Han startede… Læs artiklen
 • 190 års historie er ingen hindring for vækst

  Grønbech & Sønner er en af Danmarks ældste virksomheder. I dag beskæftiger virksomheden et

  ...

  190 års historie er ingen hindring for vækst

  Grønbech & Sønner er en af Danmarks ældste virksomheder. I dag beskæftiger… Læs artiklen
 • Fra tegnebræt til drift

  Maskinmester Jørgen Stuber er ansat som værkproduktionschef hos DIN Forsyning, hvor han

  ...

  Fra tegnebræt til drift

  Maskinmester Jørgen Stuber er ansat som værkproduktionschef hos DIN Forsyning, hvor han… Læs artiklen
 • Specialist eller leder hos Ørsted

  Hos Ørsted er der mange karriereveje for maskinmestre, forklarer Jesper Stentoft, System

  ...

  Specialist eller leder hos Ørsted

  Hos Ørsted starter mange maskinmestre deres karriere i kontrolrummet på et kraftværk.… Læs artiklen
 • Maskinmestre omsætter viden til handling

  Hos C.C.JENSEN er der maskinmestre ansat i alle virksomhedens afdelinger, hvor deres evne

  ...

  Maskinmestre omsætter viden til handling

  Hos C.C.JENSEN er der maskinmestre ansat i alle virksomhedens afdelinger, hvor deres… Læs artiklen
 • Jorden rundt som maskinkadet

  Magnus Bladt Køster er maskinkadet hos Mærsk Line – det giver masser af oplevelser og en billet

  ...

  Jorden rundt som maskinkadet

  Magnus Bladt Køster er maskinkadet hos Mærsk Line – det giver masser… Læs artiklen
 • SerEnergy leverer grønne brændselsceller

  Tre nyuddannede maskinmestre er gået direkte fra uddannelsen på MARTEC og til job hos

  ...

  SerEnergy leverer grønne brændselsceller

  Brændselsceller baseret på metanol skal være et grønt alternativ, når det gælder… Læs artiklen
 • Fra vagtgående til kraftværkschef

  Jens Ole Hougaard tiltrådte som vagtgående mester i kontrolrummet på Randers Kraftvarmeværk i

  ...

  Fra vagtgående til kraftværkschef

  I 1995 blev Jens Ole Hougaard ansat som vagtgående på Randers Kraftvarmeværk.… Læs artiklen
 • Vinden gemte på en givtig niche

  Som maskinmester på DFDS-færger, der sejlede frem og tilbage til Esbjerg, kunne Mikkel Lund i

  ...

  Vinden gemte på en givtig niche

  Maskinmester Mikkel Lund fandt en meget succesfuld niche i offshore-industrien og har… Læs artiklen
 • Fra ølbrygger til ismester

  Fra øl og sodavand til klorvand og skøjtebaner. Det var noget af et jobskifte, Thomas Biel

  ...

  Fra ølbrygger til ismester

  Maskinmester Thomas Biel er ansat som driftsleder i en nyoprettet stilling i… Læs artiklen
 • Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

  Med en forventet levetid på mindst 100 år er vedligehold og udskiftning af mekaniske og

  ...

  Danmarks trafikale pulsårer skal holdes i gang i 100 år

  Der er stadig 80 år tilbage af den forventede levetid på Storebæltsforbindelsen… Læs artiklen
 • Cirkulær energiforsyning i Avedøre

  Renseanlæg Avedøre forsyner nu naturgasnettet med opgraderet biogas, og samtidig producerer et

  ...

  Cirkulær energiforsyning i Avedøre

  Joachim Rasmussen er maskinmester og driftschef på Renseanlæg Avedøre, der sammen med… Læs artiklen
 • Det er aldrig det samme på Storebælt

  Maskinmester Rasmus Balling Rasmussen er projektleder hos Storebælt, hvor han arbejder med

  ...

  Det er aldrig det samme på Storebælt

  Maskinmester Rasmus Balling Rasmussen er projektleder hos Storebælt, hvor han arbejder med… Læs artiklen
 • Overskudsvarme anvendes til køling hos Scandlines

  Traditionelle kølekompressorer bruger brændstof, mens Cool4Seas absorptionskøleløsning

  ...

  Overskudsvarme anvendes til køling hos Scandlines

  Traditionelle kølekompressorer bruger brændstof, mens Cool4Seas absorptionskøleløsning kun bruger overskudsvarme fra skibes… Læs artiklen
 • Morten Bregner Kristensen

  Morten Bregner Kristensen er oprindeligt uddannet smed. I dag er han maskinmester på NLMK

  ...

  Morten Bregner Kristensen

  Der er aldrig to dage, som er ens for Morten Bregner Kristensen,… Læs artiklen
 • Karriereliv i Dubai

  Maskinmester Ulrik Nyholm Friis har flyttet hele familien til Dubai, hvor han arbejder som

  ...

  Karriereliv i Dubai

  Maskinmester Ulrik Nyholm Friis har flyttet hele familien til Dubai, hvor han… Læs artiklen
 • To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

  På Hobro Varmeværk er det maskinmestrene, der går forrest.

  Et stærkt

  ...

  To maskinmestre, klar arbejdsfordeling

  På Hobro Varmeværk er det maskinmestrene, der går forrest. Læs artiklen
 • Sådan forhandler du løn

  Værd at vide når du lønforhandler

  Få styr på din

  ...

  Sådan forhandler du løn

  Står du over for den årlige lønforhandling, eller skal du forhandle løn… Læs artiklen
Se flere artikler