15/04 2019

Bygningsstyrelsen

Stilling:

Tekniske specialister til Support- og kompetenceteam

Information om virksomheden

Tekniske specialister til Support- og kompetenceteam

Har du indgående teknisk viden og erfaring med drift og vedligehold af tekniske installationer, styring af CTS-anlæg m.v. og kan du se dig selv i rollen som teknisk specialist, der rådgiver og vejleder kolleger, så søg en af de to stillinger i Center for Facility Management hos Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen skal implementere og drive en ny fælles facility managementløsning for størstedelen af statens institutioner. Ydelserne omfatter blandt andet FM ledelse, renhold, kantine og mødeforplejning, intern service, bygningssikkerhed mm., der udbydes samlet til én leverandør. Det bliver en markant ændring af statens opgaver på området, og vi kommer til at præge og udvikle markedet for integreret facility management.

Vi har netop gennemført en omstrukturering af Center for Facility Management, der bl.a. betyder, at opgaver inden for serviceområdet (kantinedrift, affaldshåndtering, intern service m.v.) og opgaver vedr. teknisk drift integreres i en fælles FM-løsning.

Center for Facility Management er organiseret i fire teams der er bygget op omkring hver deres fokusområde; FM Daglig Drift med ansvar for alle daglige driftsopgaver, FM Asset Management, der som hovedopgave gennemfører bygningssyn og planlægger og udfører alle vedligeholdelsesopgaver samt FM Aftaler og Leverandørstyring, der står for alt vedrørende det nuværende og kommende udbud og kontraktstyring.

Derudover er der et tværgående FM Support og Kompetenceteam, der sikrer den interne sammenhængskraft i Center for Facility Management og hvor opgaver vedrørende udvikling, teknisk support, økonomistyring og sekretariatsbistand er forankret.

Dine opgaver

Som teknisk specialist bliver du en del af et hold af faglige specialister, forankret i Center for Facility Managements Support og Kompetenceteam og får til opgave at supportere lokalansvarlige på tværs af landet. Teamet er repræsenteret både på vores kontor i Skanderborg og vores kontor i København.

De lokalansvarlige er placeret lokalt ude hos kunderne og dækker et afgrænset geografisk område, hvor de har ansvaret for den daglige drift af statens ejendomme, både inden for serviceområdet og for bygningsvedligehold og teknisk drift. Deres primære opgave er at varetage det daglige samarbejde, kontrol og styring mellem leverandørerne, kunderne (institutionerne) og Bygningsstyrelsen. De skal gennemføre kvalitetsmålinger, følge op på aftalte serviceleverancer og skal afstemme forventninger og bidrage til at finde løsninger, der sikrer såvel aftaleoverholdelse, samt tilfredse kunder og leverandører.

Du bliver som teknisk specialist ansvarlig for at yde faglig teknisk support til de lokalansvarlige over hele landet på en række opgaver, hvor du således agerer "back office" i forbindelse med tekniske opgaver, der kræver en mere dybdegående fagspecifik viden. Du holder dig ligeledes ajour med udviklingen inden for det tekniske driftsområde og er med til at sikre, at Bygningsstyrelsens ejendomme lever op til de gældende standarder og at der arbejdes forebyggende med vedligehold af tekniske anlæg.

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du har indgående viden om f.eks.:

 • drift og vedligehold af tekniske installationer
 • bygningsvedligeholdelse, herunder håndtering og forebyggelse af bygningsskader
 • styring af CTS-anlæg

Du skal kunne udføre kontrol af alle relevante anlæg både inde og ude; herunder gennemføre nødvendige afprøvninger af anlæggene samt føre kontrol og tilsyn med driftsleverancer.

Du skal yderlige have en fagspecifik serviceerfaring på taktisk niveau, som sætter dig i stand til at:
yde faglig sparring og support af høj kvalitet

 • foretage dataanalyser og sammensætte konklusioner
 • håndtere fagspecifikt samarbejde og kvalitetskontroller
 • afstemme fagspecifikke løsninger og forventninger
 • bidrage til fagspecifik effektivisering og udvikling

Som person skal du have stærke relationelle kompetencer, der muliggør et smidigt samarbejde i hverdagen. Du skal være samarbejds- og serviceorienteret, så du kan støtte og vejlede de lokalansvarlige både på afstand og ved behov hos kunden på tværs af landet.

Du skal være løsningsorienteret, og du skal kunne navigere roligt i en ofte hektisk hverdag, hvor du skal balancere mellem krav, ønsker og aftalte serviceniveauer.

Vi tilbyder et tværfagligt arbejdsfællesskab med kollegaer, der er dedikerede til at implementere og drive den nye facility managementløsning. Enheden har en uformel omgangstone med et godt arbejdsmiljø og fokus på faglig udveksling og vidensdeling.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter relevant overenskomst, forventeligt mellem staten og relevant faglig organisation. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med til enhver tid tilhørende styrelser. Du vil have tjenestested på Bygningsstyrelsens kontor i enten Skanderborg eller København.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Bjarne Sigvard Petersen på tlf. 41 71 11 42 eller e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller alternativt centerchef Emil Blomqvist Lund på tlf. 41 70 10 37 eller e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Du bedes i din ansøgning anføre, om du søger stillingen i Skanderborg eller i København.

Send os din ansøgning, CV og eksamenspapirer senest 3. maj 2019. Du søger stillingen ved at gå ind på www.bygst.dk/job Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 19 – 20 i Skanderborg. 2. samtaler forventes afholdt i uge 21 i København med ansættelse pr. 1. september 2019.

Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.

Mød en maskinmester (Jobopslag)

Herunder kan du læse om maskinmestre, som løfter meget forskellige opgaver i det danske samfund og erhvervsliv.

Klik på knappen herunder for se flere maskinmestre, som arbejder inden for dette område.

 • Optimerer vindmøller og karriere

  Lars Christensen begyndte som vindtekniker hos det daværende DONG Energy, da Horns Rev 2 var

  ...

  Optimerer vindmøller og karriere

  I det nye år starter maskinmester Lars Christensen i et nyt job hos NorSea Wind, som er service- og vedligeholdsleverandør til vindindustrien. Han er som 35-årig nyuddannet maskinmester, men har 10 års erfaring med vindmøller.

  Læs om Optimerer
 • Nu åbnes der op for medlemskab af Ocean Plastic Forum

  Som medlem af Ocean Plastic Forum kan blive organisationer, der som en væsentlig del af deres

  ...

  Nu åbnes der op for medlemskab af Ocean Plastic Forum

  Der åbnes op for medlemskab af Ocean Plastic Forum - partnerskabet der ønsker at bortskaffe plast i havet.

  Læs om Nu
 • Henrik Skytte Raahede

  I 2016 lukkede Henrik Skytte Raahede som fabrikschef sin daværende arbejdsplads SBS, da

  ...

  Henrik Skytte Raahede

  En fabrik lukker og en ny åbner

  Læs om Henrik
 • Brian Helldorf Alexandersen

  Brian Helldorf Alexandersen har valgt en karriere som selvstændig, og det har givet ham

  ...

  Brian Helldorf Alexandersen

  Som selvstændig sætter man sin egen standard

  Læs om Brian
 • Jakob Thanning

  Maskinmester Jakob Thanning arbejder i HOFOR som sektionsleder i Forsyningsanlæg. Han er blandt

  ...

  Jakob Thanning

  Lederambitioner i HOFOR

  Læs om Jakob
 • Nichlas Thomsen

  Nichlas Thomsen er maskinmester på Molslinjens katamaranfærge mellem Aarhus og Odden. Han

  ...

  Nichlas Thomsen

  Molslinjen 

  Læs om Nichlas
Mød en maskinmester

OBS! Maskinmesterjob.dk benytter sig af cookies, for at kunne virke optimalt, klik "OK" for at accepterer.