13/08 2019

Billund Kommune

Stilling:

MEDARBEJDER TIL BYGNINGSDRIFT

Information om virksomheden

MEDARBEJDER TIL BYGNINGSDRIFT

Medarbejder til bygningsdrift - registrering, optimering og eksekvering.

Tempoet og intentionerne i Billund smitter af på anlægsområdet. Byrådet i Billund Kommune har over en årrække udvidet anlægsrammen massivt, hvilket afstedkommer betydelige investeringer i optimering og fremtidssikring af bygningsmassen. Der igangsættes mange spændende tiltag, som også har stor politisk bevågenhed. Selv samme bygningsmasse skal optimeres og yderligere struktureres på driftsdelen, hvorfor flere af disse opgaver placeres ved Kommunale Ejendomme.

I Billund Kommune er der gang i den. Vi er optaget af at skabe en ny form for velfærd, hvor vi som kommune måler os på de succeser som borgerne/brugerne får og ikke kun på de produkter og ydelser vi leverer.

Arbejdspladsen

Vi har en uformel omgangstone og godt humør. Vi arbejder projektbaseret og tæt sammen med kolleger på tværs af teams, afdelinger og forvaltninger.

I Team Kommunale Ejendomme er vi pt 8 medarbejdere der varetager anlægsprojekter, bygningsvedligehold og energitiltag. Vi søger en ny medarbejder, da en kollega har fået andet arbejde. Vores daglige arbejdsplads er vores nye flotte rådhus i Grindsted, hvor vi sidder i åbne kontorer med vore kolleger inden for det tekniske område.

Teamet er præget af godt humør og et sundt miljø hvor vi naturligt hjælper hinanden. Der er solid og anerkendende sparring omkring stort og småt. Vi har en meget varieret og spændende hverdag, hvor du selv kan være med til at præge din dagligdag ud fra egne kompetencer.

Afdelingen understøtter medarbejderne omkring såvel faglig som personlig udvikling.

Opgaverne

Din hovedopgave vil være omkring bygningsdrift. Det vil sige bygningsvedligehold ude og inde samt tekniske installationer, hvor du skal varetage Billund Kommunes interesser som bygherre og bygningsejer. Derudover er det naturligvis uhyre vigtigt, at du har fokus på brugernes/borgernes behov og ønsker i forbindelse med bygningsdriften.

Du arbejder struktureret og engageret med disponering omkring bygningstiltag, ud fra budgetrammer og bygningsteknisk vurdering.

Du har et trænet øje i forhold til bygningers og installationers stand og behov. Du har flair for at opbygge strukturer omkring indsatsområderne, estimere omkostninger og udarbejde planer for langsigtet planlagt vedligehold. Ligeledes er du god i dialogen med såvel entreprenører, institutionsledere, serviceledere som institutionsmedarbejdere.

Du vil skulle forestå projektering og udbud på større renoveringsopgaver. Også opgaver hvor der kan være behov for ekstern rådgiver. Kendskab til udbudsbetingelser for den offentlige bygherre vil være en fordel, men ikke en betingelse.

Stillingen indeholder således projektledelsesopgaver inden for store og små renoverings- og udbedringsopgaver. Du vil også kunne varetage projektlederrollen på mindre anlægsopgaver, i perioder hvor der måtte være behov for dette.

Som kyndig på bygningsvedligehold vil du også være konsulent og naturlig sparringspartner for teamet, direktion, forvaltninger og institutioner, når der planlægges tiltag omkring deres bygninger.

Du vil aktivt deltage i arbejdet med at optimere drift af den eksisterende bygningsmasse. Ligeledes vil du deltage i arbejdet med at optimere idriftsætning af vore anlægsprojekter efter afsluttet byggefase.

Du er en ildsjæl, der brænder for at være med til at skabe og optimere de fysiske rammer for brugere og personale i vore institutioner i Billund Kommune. At gøre det i tæt samspil med forvaltninger og selvsamme institutioner er helt naturligt for dig. Det mærkes på dig, at du har en positiv, udadvendt og ukompliceret tilgang til opgaveløsningen.

Vi forventer, at du

 • Har en relevant uddannelse gerne som ingeniør, maskinmester, bygningskonstruktør eller lignende.
 • Har erfaring med at planlægge og eksekvere vedligehold af en varieret bygningsmasse – eller har meget lyst til at engagere dig i en sådan opgave
 • Har bred faglig bygningsteknisk kendskab.
 • Kan holde mange bolde i luften og samtidig formå at holde fokus.
 • Trives med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har en anerkendende tilgang og er god til at være i dialog med andre
 • Har en praktisk og pragmatisk tilgang til opgaveløsningen
 • Er god til at kommunikere visuelt samt på skrift og i tale
 • Har en positiv tilgang, er udadvendt og besidder et godt humør – og formår at grine af dig selv
 • Råder over egen bil. Jobrelateret kørsel afregnes efter statens takster

Yderligere informationer

Du er velkommen til at kontakte Områdechef for Teknik og Miljø, Bo Schjødt Andersen på tlf. 79 72 70 92 eller Teamkoordinator Jens Kristian Busk Jensen på tlf. 20 15 77 19

Ansøgning

Har du lyst til at tage fat på de spændende udfordringer, så send os en ansøgning via vores hjemmeside, hvor du fortæller, hvorfor du skal være vor nye kollega i team Kommunale Ejendomme.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst efter principperne i lokal løndannelse og efter forhandling med den faglige organisation.

Ansøgningsfristen er torsdag den 22. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 26. august 2019 på Rådhuset i Grindsted.

Ansættelse

Forventet tiltrædelse 1. oktober 2019 eller efter nærmere aftale.

Fakta

I november 2015 offentliggjorde Realdania, KIRKBI A/S og Billund Kommune Billund Byvision, der skal danne ramme for udviklingen af Billund by de næste 20-25 år. Ambitionen er at realisere Billund som Børnenes Hovedstad i alle aspekter af byens udvikling, hvor Billund er magnet for internationale virksomheder, der arbejder med leg, læring og kreativitet. Det skal ses og opleves i byen, hvor turisme, erhverv og et varieret udbud af boliger skal kobles med grønne kiler. Alt sammen til glæde for byens borgere, besøgende og ansatte. Byvisionen sætter retning for en udvikling der har været i gang gennem længere tid, hvor f.eks. børnehavebørn sammen med håndværkere er involveret i byggeriet af vores nye børnehaver, som vi kalder Børnenes Univers.

Men Billund er ikke kun Børnenes Hovedstad. Det er en kommune der har ambitioner og muligheder indenfor anlægsområdet, hvor fokus de kommende år er masterplaner og helhedsplaner for vore institutioner. Ønsket er at skabe optimale rammer for brugere og personale samt optimering af drift og arealer.

Du kan læse Billund Byvision og Ugebladet Mandag Morgen om Sammen finder vi ud af det på.

Hvis du er interesseret i at flytte til kommunen, finder du hjælp HER.


BILLUND KOMMUNE - en attraktiv arbejdsplads med trivsel

I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret.

Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Mød en maskinmester (Jobopslag)

Herunder kan du læse om maskinmestre, som løfter meget forskellige opgaver i det danske samfund og erhvervsliv.

Klik på knappen herunder for se flere maskinmestre, som arbejder inden for dette område.

 • Optimerer vindmøller og karriere

  Lars Christensen begyndte som vindtekniker hos det daværende DONG Energy, da Horns Rev 2 var

  ...

  Optimerer vindmøller og karriere

  I det nye år starter maskinmester Lars Christensen i et nyt job hos NorSea Wind, som er service- og vedligeholdsleverandør til vindindustrien. Han er som 35-årig nyuddannet maskinmester, men har 10 års erfaring med vindmøller.

  Læs om Optimerer
 • Nu åbnes der op for medlemskab af Ocean Plastic Forum

  Som medlem af Ocean Plastic Forum kan blive organisationer, der som en væsentlig del af deres

  ...

  Nu åbnes der op for medlemskab af Ocean Plastic Forum

  Der åbnes op for medlemskab af Ocean Plastic Forum - partnerskabet der ønsker at bortskaffe plast i havet.

  Læs om Nu
 • Henrik Skytte Raahede

  I 2016 lukkede Henrik Skytte Raahede som fabrikschef sin daværende arbejdsplads SBS, da

  ...

  Henrik Skytte Raahede

  En fabrik lukker og en ny åbner

  Læs om Henrik
 • Brian Helldorf Alexandersen

  Brian Helldorf Alexandersen har valgt en karriere som selvstændig, og det har givet ham

  ...

  Brian Helldorf Alexandersen

  Som selvstændig sætter man sin egen standard

  Læs om Brian
 • Jakob Thanning

  Maskinmester Jakob Thanning arbejder i HOFOR som sektionsleder i Forsyningsanlæg. Han er blandt

  ...

  Jakob Thanning

  Lederambitioner i HOFOR

  Læs om Jakob
 • Nichlas Thomsen

  Nichlas Thomsen er maskinmester på Molslinjens katamaranfærge mellem Aarhus og Odden. Han

  ...

  Nichlas Thomsen

  Molslinjen 

  Læs om Nichlas
Mød en maskinmester

OBS! Maskinmesterjob.dk benytter sig af cookies, for at kunne virke optimalt, klik "OK" for at accepterer.