Jobdatabase for erfarne og seniormaskinmestre

Maskinmestrenes Forenings jobdatabase til erfarne og senior maskinmestre indeholder ad hoc-opgaver for NGO er, syn og skøn og bestyrelsesposter.

Databasen har fokus på bestyrelsesposter og ad hoc opgaver for eksempelvis FN, Ingeniører uden Grænser, syn og skøn eller andre steder, hvor der er deltids- eller midlertidigt behov for erfarne seniormaskinmestre som sagkyndige eksperter.

For at komme med i databasen skal man som interesseret maskinmester udfylde en tilmeldingsblanket, indeholdende en personlig profil. Tilmeldingsblanketten fremsendes ved henvendelse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Profilen skal indeholde et karriereresumé og et CV, der efter udfyldelse fremsendes elektronisk sammen med tilmeldingsblanketten til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Disse data gemmes i jobdatabasen, hvor virksomheder kan søge efter kandidater.

NGO´er eller virksomheder, der ønsker at få kontakt med en maskinmester, udfylder også en tilmeldingsblanket, der fremsendes ved henvendelse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Alle maskinmestre, som ønsker midlertidig beskæftigelse eller varigt deltidsarbejde, kan blive optaget i databasen. Virksomheder, der ønsker at beskæftige maskinmestre, kan ligeledes optages i databasen.

Som et eksempel kan nævnes, at NGO´en Ingeniører uden Grænser har tilmeldt sig servicen, da man har et adhoc behov for erfarne seniormaskinmestre. Tilmeld dig her.

Læs videre