Offshore

Offshore

Energiindvinding fra olie, naturgas og vindmøller på havet er de hovedområder, som offshore i denne forbindelse dækker over.

I skiftende vagter på havet og hjemme er maskinmestrene med til at vedligeholde platformenes og boreriggernes omfattende anlæg for at sikre den fortsatte produktion af fossile brændsler. De er også beskæftiget inden for installation og vedligehold af vindmølleparker i blandt andet Nordsøen.
Maskinmestre er desuden med at sikre de understøttende installationer offshore, så der for eksempel genereres rent drikkevand til mandskabet på platformene.

Ud over de egentlige offshorevirksomheder er en del maskinmestre beskæftiget i landbaserede virksomheder, som udvikler og optimerer løsninger. Det kan eksempelvis være underleverandører, som udvikler komplette anlægsmoduler, som kan sejles ud og installeres på én gang, eller i udviklingsafdelinger, hvor maskinmestrene udarbejder vedligeholdsplaner og budgetter.

Læs videre

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • JENSEN Danmark A/S

  Mads Jespersens base er Bornholm, men hans arbejdsplads er hele verden. Som projektleder hos

  ...

  JENSEN Danmark A/S

  Ledelse og udvikling i hele verden 

  Læs om JENSEN
Maskinmestrenes brancher

OBS! Maskinmesterjob.dk benytter sig af cookies, for at kunne virke optimalt, klik "OK" for at accepterer.