Læs videre

Nu åbnes der op for medlemskab af Ocean Plastic Forum

Der åbnes op for medlemskab af Ocean Plastic Forum - partnerskabet der ønsker at bortskaffe plast i havet.

Som medlem af Ocean Plastic Forum kan blive organisationer, der som en væsentlig del af deres virke arbejder indenfor en eller flere af de primære eller sekundære aktiviteter, der er defineret i Ocean Plastic Forums værdikæde (se www.oceanplasticforum.dk). Private personer skal have en dokumenterbar erhvervs- eller forskningsmæssig interesse indenfor et eller flere af disse områder.

For medlemsbetingelser og kontingent se www.oceanplasticforum.dk. Kontakt sekretariatet på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller SMS +45 23424679 for tilsendelse af interessetilkendegivelse.

Mængden af plastik i verdenshavene forudses fordoblet over det næste årti i en nylig videnskabelig undersøgelse fra Storbritannien. Det konstateres, at 70 procent af det maritime affald er plast.

Dette problem har nu ført til, at 15 danske organisationer etablerer et partnerskab – Ocean Plastic Forum – omkring bortskaffelse af plast i havet. Kombinationen af kommercielle aktører og non-profit organisationer sikrer, at Ocean Plastic Forum er synlig overalt, hvor spørgsmål om oceanerne diskuteres, og hvor erfaring og knowhow kan stilles til rådighed.

Herudover har flere danske virksomheder udviklet udstyr, teknologier og tjenester rettet mod at begrænse plastforurening i oceaner, havne og tilstødende floder.

Imidlertid er de fleste af disse virksomheder specialiseret i en eller få komponenter af den kæde af tjenester, der er nødvendige for en fuldstændig plastindsamlingsindsats.

- For at lette indsatsen er Ocean Plastic Forum oprettet som en ramme, der støtter industrien i at opfylde markedets behov. Der oprettes desuden et støttesekretariat med viden, forskning, udvikling og information om plast i oceanerne - set fra en cirkulær økonomis perspektiv, fortæller Ocean Plastic Forum formand Niels Larsen, der er bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening.

Ocean Plastic Forum er en partnerorganisation, der arbejder for at udvikle teknologier og forretningsmodeller til indsamling af plast fra havet, floderne, kysterne og oceanerne globalt.

- Mennesket har ret til et miljø uden plastforurening og i Plastic Change arbejder vi hårdt med at knække dén stigende kurve, udtaler Henrik Beha Pedersen, stifter i Plastic Change.

- Vi ønsker at forbedre miljøet i verdenshavene og langs kysterne ved at indvinde plasten og målet er også at anvende den indsamlede plast så højt som muligt i værdikæden til nye produkter, alternativt gennem teknologier, der omdanner plasten til olie igen, supplerer Christina Busk, miljøpolitisk chef i Plastindustrien.

Den økonomiske udvikling i de sidste årtier af lande i for eksempel Asien – med stærk industriel udvikling og en kraftig stigning i forbruget af forbrugsvarer – er ikke afspejlet tilsvarende i disse landes affaldshåndteringssystemer. Det efterlader disse lande som de vigtigste bidragsydere til global forurening af oceaner med plast.

- Vi er glade for, at danske teknologileverandører er med helt fremme og har udviklet metoder og systemer til opsamling af plast. Opgaven er særlig stor i nogle områder i Fjernøsten og danske virksomheder har allerede kontakt til myndigheder og har udført oprensningsarbejde med et godt resultat dér, udtaler Michael Prehn, underdirektør i Danske Maritime.

De fire største bidragsydere til global plastforurening er alle asiatiske lande og kilden til 50 procent af verdens plastforurening i havene – med en samlet anslået udledning på 2,4-4,4 MMT plast/år. Flere andre lande kræver også fokus. Der er en stigende bevidsthed i disse lande, og der er stigende interesse for at udvikle storskalaaktiviteter både på lokalt niveau og blandt internationale udviklingsagenturer og finansieringsinstitutioner.

Partnere

Partnere i Ocean Plastic Forum er Maskinmestrenes Forening, Plastic Change, Plastindustrien, DESMI Ro-Clean, Danske Maritime, Port Environment, Plast Center Danmark, DAKOFA, Reaktor & Denova, DTU - Maritime DTU og DTU Aqua, Roskilde Universitet (RUC), Ingeniører uden Grænser (IUG), Fiskeri- og Søfarts Museet, KIMO, Danske Rederier og Udenrigsministeriet.

Opgaver

Hidtidige opgaver udført af partnerne har været indsamling og genanvendelse af plast fundet på strandene langs Vesterhavet, studier af plastaffaldsproblematikker i Indonesien, indsamling af plast i indiske floder, samt fuldskala demo-projekter i Nordsøen.

Medlemmer af Ocean Plastic Forum beslutter fra sag til sag at blive involveret som underleverandører - og ledes af en hovedentreprenør.

For yderlig information kontakt:

Formand i Ocean Plastic Forum Niels Larsen, bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening, tlf. 2034 3622; næstformand Henrik Beha Pedersen, Plastic Change, tlf. 2288 1615; næstformand Christina Busk, Plastindustrien, tlf. 2949 4608 eller næstformand Henrik Knudsen, Desmi-Roclean, tlf. 9137 3444.

For mere information se www.oceanplasticforum.dk.

Herunder kan du læse om maskinmestre, som løfter meget forskellige opgaver i det danske samfund og erhvervsliv.

Klik på knappen herunder for se flere maskinmestre, som arbejder inden for dette område.

 • Nu åbnes der op for medlemskab af Ocean Plastic Forum

  Som medlem af Ocean Plastic Forum kan blive organisationer, der som en væsentlig del af deres

  ...

  Nu åbnes der op for medlemskab af Ocean Plastic Forum

  Der åbnes op for medlemskab af Ocean Plastic Forum - partnerskabet der ønsker at bortskaffe plast i havet.

  Læs om Nu
 • Nichlas Thomsen

  Nichlas Thomsen er maskinmester på Molslinjens katamaranfærge mellem Aarhus og Odden. Han

  ...

  Nichlas Thomsen

  Molslinjen 

  Læs om Nichlas
Mød en maskinmester