Meget mere vind fra Østersøen

Læs videre Michael Simmelsgaard, dansk landechef hos Vattenfall, på Folkemødet 2018.

Folketingets politikere bør vende blikket fra vest til øst – fra Nordsøen til Østersøen. Det er på tide at udnytte potentialet for vindenergi i Danmarks østligste farvande og i de øvrige Østersølandes havområder. Sådan lød budskabet i flere indlæg i en debat på Folkemødet 2018, hvor branchefolk og politikere under overskriften ”Havvind og energi – gør kagen større” debatterede potentialet for udbygning af produktionskapaciteten i Østersøen og mulighederne for, at Bornholm kan blive centrum for fremtidens havmølleindustri i Østersøen.

WindEurope anslår havmøllepotentialet i Østersøen til mindst 40 GW – med mulighed for at udbygge til 10 GW i 2030 – fra det nuværende udgangspunkt på 1,5 GW. En kortlægning af udbygningsplanerne for havvind i farvandet omkring Bornholm viser, at der er udlagt områder til sammenlagt cirka 15.000 MW alene i Østersøen. Men foreløbig er Kriegers Flak den eneste planlagte nye danske havmøllepark i Østersøen.

At få flere nye havmølleparker i Østersøen kræver politiske beslutninger af den langsigtede slags, som etablerer gennemskuelige og forudsigelige rammevilkår helt frem til 2030, lød efterlysningen fra flere paneldeltagere. Bekymringen hos vindmøllebranchen er, at der ikke opnås enighed om en ny national energiaftale før efter næste folketingsvalg, som måske først kommer i foråret 2019, og at en ny energiaftale derfor først træder i kraft fra 2020 eller 2021.

Politisk afklaring nødvendig

Det er estimeret, at den tidligere EU-målsætning på 32 procent vedvarende energi i 2030 vil kræve etablering af 165 nye vindmølleparker i Europa. Med det nye VE-mål på 35 procent hæves behovet til cirka 200 parker. Ifølge WindEuropes centrale scenarie vil der være 323 GW europæisk vindmølleeffekt i 2030 – onshore og offshore - hvilket skal ses i forhold til den aktuelt installerede effekt på 167 GW.

»Der er et kæmpe potentiale for vindkraft i Østersøen, men det kræver, at der skabes et regulatorisk regime for hele Østersøen, som understøtter havvind, og at der reserveres arealer og ophæves reservationer. Det kræver politisk afklaring og politiske aftaler i både Danmark og de andre Østersølande. Vi står også over for, at de kommende parker måske skal bygges uden offentligt tilskud, som det allerede sker i nogle lande. Vi har brug for at se vindkraften som en industripolitisk diskussion fremadrettet,« sagde Jan Serup Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Vattenfall er i gang med flere nye danske havmølleparker: Horns Rev 3, Kriegers Flak og Vesterhav Syd og Nord.

»Vi går nu i gang med at bygge den danske Kriegers Flak-havmøllepark, og næste gang bliver det måske den svenske Kriegers Flak. Men vi venter på politisk afklaring i Sverige. Samtidig er polakkerne meget interesseret i at blive en del af udviklingen af havvind i Østersøen og vil gerne lægge havne til. Vi anslår, at der med den nye EU-målsætning for vedvarende energi på 35 procent skal etableres op mod 200 nye mølleparker rundt om i Europa, så potentialet for dansk vindmølleindustri er enormt, hvis vi er konkurrencedygtige,« sagde Michael Simmelsgaard, dansk landechef og chef for vindenergi hos Vattenfall under debatten.

03/09 2018

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher