385 varmeværker sættes fri

Media

Læs videre

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt kunne på Dansk Fjernvarmes Landmøde berette, at næsten 400 decentrale kraftvarmeværker nu frigøres fra kraftvarmekravet og kravet om naturgas.

Cirka 385 lokale varmeværker (under 500 TJ) skal frigøres fra produktionsbindinger, så de ikke længere skal producere både strøm og varme, og så de kan vælge deres brændsel frit. Dermed står vejen åben for, at mange flere varmeværker kan sige farvel til naturgassen og vælge varmepumper eller andre grønne energikilder i fremtiden.
Den nye frihed skal samtidig hjælpe værkerne til at imødegå de økonomiske udfordringer, som mange af dem får med grundbeløbets bortfald.
Sådan lød meldingen fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) på Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2018.
»385 mindre værker bliver nu løsnet fra kravet om naturgas og kan skifte til varmepumper, hvis de ønsker det. Samtidig slipper de for at lave el og varme samtidig. Vi ved, at mange værker er kraftigt udfordret af grundbeløbets bortfald, og med den nye frihed kan værkerne bedre imødegå prisstigninger. Nu skal et rejsehold hjælpe de værker, som har brug for at finde de rigtige fremtidige løsninger, og samtidig er der reserveret puljer på flere hundrede millioner kroner til de værker, som får udfordringer,« sagde ministeren til landsmødets 2.000 deltagere.

Større valgfrihed for værker og kunder
Selv om ministeren ser en stor fremtid for varmepumper på varmeværkerne, er det ikke ensbetydende med, at der nu kommer et politisk krav om, at værkerne skal installere varmepumper.
»Med nedsættelsen af elvarmeafgiften har vi skabt attraktive vilkår for varmepumper, men der skal være flere strenge at spille på. Værkerne må vælge deres egne løsninger ud fra de lokale forudsætninger. For eksempel skal geotermi nyttiggøres i områder med varmt vand i undergrunden til at lave fjernvarme,« sagde Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren går ind for øget forbrugerfrihed, når det gælder valg af varmeforsyning.
»På samme måde som vi nu giver værkerne større frihed, skal vi på den anden side også give forbrugerne valgmuligheder. Når det gælder nye områder, hvor man overvejer fjernvarme, skal der være frihed til at vælge sin egen varmekilde, hvis ikke fjernvarmen er konkurrencedygtig. Når det gælder de allerede etablerede fjernvarmeområder, må det komme an på en nærmere forhandling. Det er klart, at der kommer en problemstilling, hvis man kan melde sig ud af fællesskabet i et eksisterende fjernvarmeområde. Hvem står så med regningen? Det kræver en nærmere dialog med branchen, så det bliver gjort på den rigtige måde,« sagde Lars Chr. Lilleholt.

Mere vejrafhængig energiproduktion
På den meget lange bane forestiller ministeren sig, at alle kraftvarmeværker sættes fri med hensyn til valg af brændsel og frigøres fra kraftvarmekravet. Dog med behørig skelen til at Danmark skal opretholde sin meget høje forsyningssikkerhed, når det gælder strøm i stikkontakten.
»Med meget mere vind- og solenergi får vi en mere vejrafhængig elproduktion, så hvordan håndterer vi denne afhængighed med hensyn til forsyningssikkerheden? Derfor er det en balanceøvelse fremadrettet at sikre forsyningssikkerheden og samtidig imødekomme ønsket om brændselsfrihed og fritagelse fra kraftvarmekravet, når det gælder de større værker,« sagde Lars Chr. Lilleholt. 

385 varmeværker sættes fri
29/10 2018

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  Grænseløse muligheder hos Ørsted

  Danmarks største havmøllepark er Anholt Havmøllepark

  ...

  Ørsted

  Grænseløse muligheder hos Ørsted

  Læs om Ørsted
 • Weiss ApS

  Et maskinmesterjob hos Weiss ApS kan give en masse faglig erfaring både i Danmark og i

  ...

  Weiss ApS

  Grøn energi i hele verden

  Læs om Weiss
 • Parker Hannifin

  Hos Parker Hannifin er der mange

  ...

  Parker Hannifin

  En verden af muligheder

  Læs om Parker
 • Nukissiorfiit

  Maskinmester René E. Fleischer har ansvar for energi- og vandforsyning i fire byer og otte

  ...

  Nukissiorfiit

  Sikrer grøn energi i Grønland

  Læs om Nukissiorfiit
 • Novo Nordisk

  Ledelse har altid interesseret maskinmester Martin Bach Andersen, og derfor slog han til, da

  ...

  Novo Nordisk

  Leder med hands on-opgaver

  Læs om Novo
Maskinmestrenes brancher

OBS! Maskinmesterjob.dk benytter sig af cookies, for at kunne virke optimalt, klik "OK" for at accepterer.