Fiskene er gået på land i Hanstholm

Media

Læs videre

Thomas Sandal er teknisk chef for Sashimi Royal og Maximus, som har flyttet produktionen af Yellowtail Kingfish på land i nye recirkulationsanlæg, der skal sikre bæredygtigt fiskeopdræt.

Af Joel Goodstein

Stor efterspørgsel efter rå fisk af høj kvalitet til sushi og sashimi får nu fiskeindustrien til at gå nye veje. Hvorfor tage ud på havet for at fange fiskene, hvis man kan producere dem på land – under fuldstændige kontrollerede forhold, som sikrer optimal drift og ikke mindst en bæredygtig produktion uden uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger.

Hos de to søstervirksomheder Maximus og Sashimi Royal i Hanstholm er der med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets teknologiprogram MUDP etableret helt nye faciliter til opdræt af den eftertragtede Yellowtail Kingfish, som normalt lever i farvande langt fra Danmark. Nu produceres der tusindvis af Yellowtail Kingfish – på dansk: Australsk ravfisk – hver måned i Hanstholm. Fiskene bliver ikke frosset, men kun lagt på is og hurtigt sendt videre til kunder i Danmark og flere europæiske lande – primært sushirestauranter.

Maskinmester Thomas Sandal har været med fra starten af den nye landbaserede fiskeproduktion i Hanstholm. Han kom til jobbet i 2016 med flere års erfaring fra forskellige typer virksomheder, lige fra kraftværker til produktionsvirksomheder.

»Da jeg fandt ud af, at man var ved at planlægge det nye anlæg, tog jeg kontakt til virksomheden for at høre, om de havde brug for en maskinmester til at holde styr på alle de forskellige anlæg, som skulle bruges i den nye type fiskeopdræt. Efter en dialog med den daværende direktør fik jeg jobbet og var derefter med til at bygge hele det nye anlæg for Sashimi Royal, samtidig med at vi ombyggede anlæggene hos Maximus, som leverer yngel til den videre opdræt hos Sashimi Royal,« siger Thomas Sandal.

Lang opstart inden produktion

Fra moderfisken får befrugtet sine æg, tager det cirka 14 måneder at få en fisk op i fuld spisestørrelse. På anlægget hos Maximus vokser fiskene fra æg til larver og derefter småfisk på 50-60 gram. Det er en proces på cirka 90 dage. Herefter flyttes fiskene til Sashimi Royal, hvor de over en periode på cirka 11 måneder opfodres til cirka 4-5 kilo, som er den optimale vægt ved salg. Anlæggene i Hanstholm bygger på RAS 2020-teknologien, som er ny, når det gælder fiskeopdræt, og derfor har anlæggene i Hanstholm fået offentlig støtte. Kombinationen af bæredygtighed og potentiel dansk eksport med tilhørende arbejdspladser har fået Miljø og Fødevareministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP – til at støtte etableringen af anlæggene med 19,9 millioner kroner. MUDP bevilgede støtten i 2015, anlæggene stod færdige i 2017, og herefter kunne selve fiskeproduktionen begynde. I maj 2018 blev de første fisk solgt til kunderne.

»Det kræver en ikke ubetydelig kapital at starte en fiskeproduktion fra bunden. Først skal man bygge anlæggene, og så skal man vente på, at fiskene vokser til den rigtige størrelse. Det har taget cirka to år, fra vi begyndte at bygge, til vi kunne sælge de første fisk. Så der går lang tid, inden man begynder at tjene penge,« siger Thomas Sandal.
Produktionen er endnu ikke oppe i maksimal kapacitet. På sigt forventer Sashimi Royal at producere 1.200 ton fisk om året, men foreløbig er produktionen cirka 50 ton om måneden.

Renset vand fra Nordsøen

Havbrug giver mange steder store udfordringer med både miljøpåvirkninger og spredning af sygdomme. Miljøbelastningen sker blandt andet i form af fiskefoder og affald og i forhold til sygdomme blandt fiskene, som kan sprede sig til vilde fisk. Sygdomme bekæmpes typisk med antibiotika og medicin. Omvendt giver fiskeopdræt på land en lang række fordele, når man ønsker at skabe bæredygtigt fiskeopdræt.

»Vi har etableret fuldstændig kontrollerede processer i helt lukkede systemer. Dermed eliminerer man alle de ulemper, som der er ved åbne havbrug, hvor man ikke kan undgå at påvirke det omkringliggende miljø eller blive påvirket af omgivelserne. Vi får vand fra Nordsøen, men det er renset og filtreret, inden det kommer ind i vores anlæg, så vi fuldstændig kontrollerer vandkvaliteten og blandt andet undgår mikroplast, som man ellers finder til havs. På den måde kan vi skabe et optimalt miljø for fiskene, så vi undgår smitterisici og dermed ikke behøver tilsætte kemikalier eller bruge antibiotika og medicin for at bekæmpe sygdomme. Vi kan rense bassinerne fuldstændig for madrester og ekskrementer så vi undgår ophobninger af uønsket materiale på bunden. Vi kan samtidig skabe de nødvendige strømforhold og sørge for, at fiskene har den rigtige mængde vand til rådighed, så de kan bevæge sig optimalt i forhold til deres vækst,« opremser Thomas Sandal.

State-of-the-art

Som maskinmester har han først fungeret som byggeleder under etableringen af anlæggene, og nu er han daglig ansvarlig for den tekniske drift af anlæggene hos både Maximus og Sashimi Royal.
»Jeg har haft brug for mange af mine maskinmesterkompetencer både under byggeriet og i driften. Vi har mange forskellige anlæg, blandt andet pumper, blæsere, generatorer, renseanlæg, tavlerum og et SRO-system. Mange af de teknologier har jeg mødt som maskinmester i tidligere job, men det har været spændende at være med til at sammensætte og bygge et helt nyt state-of-the-art prototypeanlæg til fiskeopdræt og være med til at vælge de tekniske løsninger, som nu skal give os en effektiv produktion og forhåbentlig gøre denne type fiskeopdræt bæredygtig både miljømæssigt og økonomisk,« siger Thomas Sandal.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 4, 2019.

Fiskene er gået på land i Hanstholm
16/04 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher