Fra lokal til global strategi

Allan Due Overbeck begyndte maskinmesterkarrieren til søs, og det var også her, han fik de først erfaringer med lederrollen.

»Jeg sejlede for AP Møller-Maersk i syv år, heraf de sidste to år som maskinchef. Men allerede som 1. mester træder man ind i lederrollen og får det daglige ansvar for alle opgaver i maskinrummet. Jeg havde bevidst valgt at starte karrieren til søs og arbejde mig hele vejen til maskinchef, fordi det dengang var et rigtigt godt CV, hvis man på et tidspunkt ville i land og arbejde i industrien,« fortæller Allan Due Overbeck, som blev uddannet maskinmester i 1999 fra den daværende Esbjerg Maskinmesterskole. Umiddelbart efter uddannelsen påmønstrede han som 3. mester hos AP Møller-Maersk og arbejdede sig i løbet af fem år op til positionen som maskinchef, inden han fyldte 30.

»Jeg blev allerede som sejlende maskinmester meget opmærksom på, hvor forskelligt lederrollen kan varetages. Jeg oplevede både gode eksempler, men også ledere hvor man tænkte, at det ikke var sådan, man skulle gøre. På den måde blev der født en interesse for at prøve kræfter med lederrollen,« fortæller Allan Due Overbeck.

En sejlende start

Som 1. mester udfordrede han sin maskinbesætning med henblik på at udvikle dem mest muligt fagligt og gøre dem i stand til at tage større ansvar i maskinen.

»Vi vil alle sammen helst blive i tryghedszonen, men hvis man skal blive dygtigere og lære nye ting, må man ud af den zone. Som 1. mester satte jeg nogle gange medlemmer af maskinbesætningen i gang med opgaver, selv om der ikke var et akut behov. Så fik de besked på at overhale en hjælpemotor eller en separator. Det kunne de ikke altid forstå. Måske var de ikke trygge ved opgaven eller var vant til, at det var en kollega, som løste den opgave. Men hvordan skulle de lære at løse den opgave, hvis de aldrig havde løst den selv? Både for deres skyld, men også set fra et ledelsessynspunkt skal ethvert medlem af maskinbesætningen kunne klare alle opgaver i et maskinrum og helst klare dem godt. Hvis man selv står med ansvaret på en vagt, skal du kunne klare opgaverne på egen hånd. Heldigvis blev de glade bagefter, når det viste sig, at de havde løst en ny opgave selv,« siger Allan Due Overbeck, som også til søs fandt ud af, at han kunne håndtere pressede situationer og holde hovedet koldt – i modsætning til visse kollegaer som næsten skiftede personlighed, når der kom stress på.

»Som leder skal man både kunne tage ansvar og give det fra sig igen. Som 1. mester har du ansvaret i maskinrummet. Som maskinchef skal du give det daglige ansvar fra dig og stole på dine folk i maskinen. Det var svært første gang, jeg skulle det,« siger han videre.

Nyt job i land

Efterhånden som børnene blev større, blev det sværere at være væk fra familien, og Allan Due Overbeck besluttede derfor at finde et job i land. Han blev driftsleder på tre Demodanfabrikker hos det daværende Danisco med ansvar for drift og vedligehold og som daglig leder for en gruppe håndværkere og teknikere. »Det var en lidt brat opvågnen og en helt anden måde at drive virksomhed på, end jeg var vant til som sejlende maskinmester. Jeg kom fra en verden med meget fokus på performance og skemaer for alt. I starten var det spændende at arbejde i en anden kultur og prøve at gøre en forskel under nye vilkår. Men jeg må indrømme, at jeg begyndte at kede mig. Det virkede lidt, som om udviklingen var gået i stå. Faktisk endte det med, at min hustru bad mig om at finde et nyt job eller tage ud at sejle igen, fordi hun kunne mærke, at jeg ikke var rigtig glad,« fortæller Allan Due Overbeck.

Ansvar for ny møllepark

Omtrent på samme tidspunkt i 2008 skulle Dong Energy (nu Ørsted) i gang med etableringen af havmølleparken Horns Rev 2 ud for hans hjemby Esbjerg. Det lød som en spændende ny udfordring.

»Jeg søgte et job, som handlede om at forberede den kommende drift og vedligehold af Horns Rev 2. Tre måneder efter jeg var begyndt i jobbet, søgte vores ansvarlige for byggeriet nye udfordringer, og han var så venlig at anbefale mig som sin afløser. Så stod jeg med et ekstra job som byggepladsleder. Det var et par travle år, indtil parken stod færdig. Herefter kom opgaven med, at vi skulle være i stand til at overtage service og vedligehold af parken fra mølleleverandøren efter de to første års drift,« fortæller Allan Due Overbeck.

Siden har han været daglig ansvarlig for drift, service, vedligehold og optimering af Horns Rev 2 – i dag med titel af Head of Operations, hvor han har ansvar for 91 møller og en organisation på 40 medarbejdere, heraf 28 mølleteknikere som primært arbejder offshore på havmøllerne. Møllerne blev leveret af Siemens Wind Power (nu Siemens Gamesa Renewable Energy), og hver mølle har en effekt på 2,3 MW med en samlet, maksimal effekt på 209 MW – svarende til 200.000 husstandes årlige elforbrug.

Leadership Psychology

Fra 2016 til 2018 tog han en MBA i Leadership Psychology hos Business Institute.

»Som tiden gik, kunne jeg mærke et stadig stærkere ønske om at få bygget kompetencer på. Jeg var igennem et internt forløb – Leadership Development Program – som var superinteressant. Det forløb bekræftede mig i, at jeg kunne noget som leder, og der kom så en proces, hvor jeg skulle overbevise min ledelse om, at det ville give mening for både organisationen og mig, at jeg tog en masteruddannelse. Det gik sådan set godt i vores lille afdeling af Ørsted, men jeg ville gerne kunne påtage mig mere overordnede opgaver i vores organisation,« siger Allan Due Overbeck. En af de store udfordringer for en leder er at sætte en dagsorden og implementere en strategi i hele organisationen.

»Du skal kunne flytte dine medarbejdere, så alle går i samme retning – lige fra hovedkvarteret til yderste frontlinje. Det er her strategier ofte fejler eller ikke opfylder deres fulde potentiale. Jeg synes faktisk, jeg er lykkedes med den øvelse i min afdeling, men vi er kun 40 mennesker med en afgrænset og veldefineret opgave. At eksekvere en strategi i større skala kunne være en spændende udfordring, som jeg tror MBA-uddannelsen har givet mig nogle gode værktøjer til,« siger Allan Due Overbeck, som også i et halvt år har været på en opgave i Tyskland for at lægge fire mølleparker sammen i en hub.

Læs hele historien i Ledelse og uddannelse, april 2019.

26/04 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher