Danske maskinmestre udvikler metode til at fjerne plast fra strandene

Læs videre Foto: Lisbeth Engbo

Det er med havplast som med vejret - alle taler om det - men ingen gør noget ved det. Det skal der nu rådes bod på. Et konsortium rundt om Ocean Plastic Forum har sat sig for at gøre noget ved problemet i et samarbejdsprojekt ledet og finansieret af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk.

”Vi kender ikke de præcise tal på mængden af plast, som strander på den 300 kilometer lange jyske vestkyst. En del bliver taget med af havet igen eller begraves under sandet – men det skønnes, at 1.000 tons affald hvert år skyller ind på danske kyster. En stor del af affaldet, der ender på den jyske vestkyst, kommer fra storbyer og industrier og er ført op i Nordsøen med havstrømme” siger formand for Ocean Plastic Forum maskinmester Niels Larsen, der som bestyrelsesmedlem i Maskinmestrenes Forening er initiativtager til projektet.

Ocean Plastic Forums partnervirksomhed, Strandet har i flere år fjernet makroplast på Vestkysten og har observeret større mængder små plaststykker - eller såkaldt mikroplast - på strandene formodentlig skyllet ind fra vore nabolande. Den type mikroplast, der fokuseres på, ligger i størrelsesordenen op til 5 mm i det øverste tørre sandlag, og opsamling skal ske igennem en maskine.

En teknisk løsning med en særlig renseteknik skal gøre det muligt at udskille mikroplasten og andre små plastfragmenter, der kommer med en forholdsvis ensartet størrelse og lader det sidste naturmateriale som eksempelvis muslingeskaller fortsætte.

Maskinmester Søren Pedersen fra Fredericia Maskinmesterskole uddyber:

”Vi kender løvsugerprincippet med en blæser, der suger lette elementer op, men ikke har tilstrækkelig sugekraft til sten. Herefter forsætter vi med sand, skaller, mikroplast mv. inde i vores system og med en såkaldt cyklofilter teknik, frasorteres naturmateriale som muslingeskaller fra plasten.”

Projektleder er Dansk Materiale Netværk’s Bente Nedergaard Christensen:

”Vi ønsker sammen med Ocean Plastic Forum og deres medlemmer at udvikle håndgribelige måder til at fjerne plast fra Vestkysten, så havplasten ikke ødelægger naturen og påvirker dyrelivet negativt. Hensigten med den maskine, vi udvikler i projektet, er efterfølgende at videreudvikle denne til et køretøj til at opsamle mikroplast på strandene, der kan frasortere sand, skaller og andet organisk materiale.”  

Ocean Plastic Forum er et partnerskab mellem 40 virksomheder, universiteter, NGO´er og brancheorganisationer, der skal samle plast op i det marine miljø nationalt og internationalt og finde anvendelse for det indsamlede materiale. Deltagere i projektet er partnerne i Ocean Plastic Forum, Dansk Materiale Netværk, Fredericia Maskinmesterskole, Strandet IVS, RUC, Clean Seabed, Hannemann Engineering og Maskinmestrenes Forening.

Projektets budget er kr. 1 million fordelt med 0.5 mio. kr. i tilsagn fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og 0.5 mio kr. i egenfinansiering. Forløber projektet tilfredsstillende forventes projektet suppleret med yderlig kr. 1 mio. til videreudvikling af løsningen.

Yderligere information:

Formand Niels Larsen, Ocean Plastic Forum, mobil 2034 3622, i bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening

Polymerspecialist, projektleder Bente Nedergaard Christensen, Dansk Materiale Netværk, mobil 6035 1993.

Læs mere på www.oceanplasticforum.dk og www.dmn-net.com.

27/05 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher