Tyverisigtelse frafaldet - bortvisning alligevel berettiget

Kort om sagen

Medarbejderen havde i forbindelse med planlægning af en overnatning hos sin søn lånt håndklæder, lagen, dynebetræk og en rulle skraldeposer fra sin arbejdsplads. Efterfølgende gav episoden anledning til snak og uro blandt de ansatte. Ledelsen indgav derfor politianmeldelse for tyveri og bortviste medarbejderen.

Politiet meddelte senere til arbejdspladsen, at tyverisigtelsen mod medarbejderen var opgivet. Her lagde politiet særlig vægt på, at flere nuværende og tidligere ansatte hos arbejdsgiveren havde oplyst, at der har været større eller mindre praksis i at låne genstande fra arbejdspladsen, og at medarbejderen afleverede effekterne tilbage ugen efter. Spørgsmålet var derfor alene, om arbejdsgiverens bortvisning af medarbejderen var berettiget.

I forbindelse med sagen anførte ledelsen, at de efter bortvisningen havde afholdt personalemøde, hvor der blev gjort opmærksom på, at effekter ikke måtte tages med hjem til privat brug. Desuden var der tre år tidligere sendt e-mails til alle medarbejdere, hvor det blev indskærpet, at privat anvendelse af arbejdspladsens ejendele ikke måtte finde sted.

I sagen udtalte opmanden, at det som udgangspunkt anses for et alvorligt brud på det nødvendige tillidsforhold og loyalitetspligten, hvis en ansat misbruger adgang til ting på arbejdspladsen. Det gælder, også selvom den ansatte har til hensigt at aflevere tingene tilbage. Opmanden udtalte desuden i sagen, at et ansættelsesforhold implicit indebærer et forbud mod, at den ansatte tager arbejdsgiverens ting med hjem til privat brug, og at forbuddet hverken kræver en særlig instruks eller kontrol. Det var derfor underordnet om der juridisk forelå tyveri eller ej.

Da medarbejderen havde begået et sådan brud på det nødvendige tillidsforhold og loyalitetspligten, anså opmanden dermed bortvisning for berettiget.

Bemærkninger til sagen

En bortvisning er den alvorligste sanktion, som en arbejdsgiver kan anvende, da det medfører at ansættelsesforholdet hæves uden yderligere varsel. Hvis bortvisningen anses for uberettiget kan medarbejderen kræve betaling for manglende opsigelsesvarsel. Desuden kan der afhængig af omstændighederne kræves en særskilt godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Ovennævnte sag illustrerer dog, at fjernelse af ting fra arbejdspladsen kan begrunde en bortvisning. Det afgørende i den forbindelse må være, om fjernelsen er sket med tilladelse fra arbejdsgiveren.

Ved spørgsmål til ovenstående eller lignende kan der rettes henvendelse til Arbejdsmarkedsafdelingen.

07/06 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher