Internet of Things er kommet til Skjern

Orbital er på udkig efter flere maskinmestre. De skal bruges til den fortsatte udvikling af Orbitals automationsløsninger, der anvendes inden for både grønne energiløsninger som vindmøller og biomasseanlæg, men også i landbrug og industri.

Hos Orbital arbejder to maskinmestre, Jacob Kusk og Michael Mogensen, som deltager i udviklingen af nye automationsløsninger, der rykker tættere og tættere på et teknisk niveau, man kan kalde Internet of Things – hvor komponenter ”taler” sammen og reagerer uden menneskelig medvirken. Vindmøllemarkedet omfatter kunder i både Danmark og udlandet. Siden 2013 har Orbital leveret styringer til cirka 550 danske husstandsvindmøller samt yderligere 500 udenlandske, herunder bl.a. Nordirland, Italien, Frankrig, Rusland, Estland, New Zealand, Japan og Korea. Orbital leverer blandt andet løsninger til levetidsforlængelse af ældre vindmøller, som udstyres med nye sensorer og nyeste styringsteknologi.

»Der er et marked for ældre møller, som flyttes til nye lokationer, og her er brug for ny teknologi, der muliggør overvågning og styring fra blandt andet smartphones og tablets,« fortæller Michael Mogensen, som har været hos Orbital siden 2018 – i sit første job som maskinmester.

Læring i job

En af maskinmesterkollega Jacob Kusks opgaver har været udvikling af løsninger til dump load, som anvendes på vindmøller til at bruge overskydende el til varme, når der produceres mere el end det aktuelle forbrug. »Jeg har arbejdet med en dump load-løsning, som nu er installeret på mere end 250 vindmøller primært leveret til Japan. Det har været en stor opgave at levere en løsning, som skulle tilpasses det japanske marked. Jeg har også udviklet embedded software og print til brug ved at opkoble invertere til SCADA-systemer. Det har jeg ikke prøvet før, så må man tage et skridt ad gangen og trække på sine kollegaer. Selv om man kommer med brede tekniske kompetencer som maskinmester, kommer vi ikke som elektronik- eller automationsspecialister, så der har været og er meget læring i jobbet, og det kræver, at man har interesse for elektronik, programmering og automation,« siger Jacob Kusk, som har været hos Orbital siden 2016.

Real-time-løsninger

Aktuelt er der 19 ansatte i Orbital, der har sin primære adresse i Skjern, men der er brug for flere medarbejdere, som gerne må være maskinmestre med interesse for automation. Hos Orbital kan maskinmestre komme til at arbejde med et bredt spektrum af udviklingsopgaver foruden projektledelse, salg, support og kundekontakt.

»Vi kan få lov at arbejde med grafisk interface, programmering, PLC, controllere, printudlægning, embedded software, tavledesign, serverløsninger, inverter-teknologier foruden vores eget SCADA-system. Så der er tale om en meget bred vifte af tekniske opgaver, man kan blive kastet ud i. Vi skal altid være klar til at imødekomme nye ønsker fra kunderne, og det kræver at vi er up-to-date teknologisk, så der er hele tiden faglig udvikling i jobbet,« siger Michael Mogensen.

Et andet af Orbitals kundesegmenter er landbruget, som ligeledes er på vej mod Internet of Things og efterspørger løsninger, der giver fuldt online overblik og kontrol med dyrehold og produktion.

»Vi er ved at udvikle løsninger, som vil give kunder mulighed for real-time overvågning og styring af deres anlæg, uanset om det er vindmøller, landbrug, varmeværker eller industriel produktion. Internet of Things kommer fortsat til at brede sig ud og gøre en forskel i alle brancher, som har en eller anden form for produktion, hvad enten det er energi eller andre produkter,« siger Michael Mogensen.

»Populært sagt kan vi levere alt fra simple forgreningstavler til styring af fireakslede maskiner med visionsystemer og egenudviklet elektronik, så vores løsninger spænder meget vidt. Som maskinmester får du mulighed for at arbejde i alle faser af et projekt – fra den første kundekontakt til udvikling, produktion, test og idriftsættelse enten i Danmark eller et sted ude i verden,« siger Jacob Kusk, som blandt andet har været i Japan for at hjælpe kunder med idriftsættelse.

Eget SCADA-system

En stor opgave er videreudviklingen af Orbital’s eget SCADA-system OrbiSCADA, som er på vej i en ny version, der skal gøre systemet klar til fremtidens skærpede krav og mange flere samtidige kunder.

»Der er ikke bare tale om en opdatering af systemet. Vi skal løfte systemet til et helt nyt niveau på stort set alle tekniske og brugermæssige parametre,« siger Jacob Kusk, som har brugt sin maskinmesteruddannelse til at læse videre til kandidat i biosystemteknologi.

»Vi anvender en clusterløsning og MQTT-standard (protokol for IoT, red.) for høj redundans og sikkerhed. Vi skal fortsat kunne levere en moderne SCADA-løsning, som lever fuldstændig op til det højeste niveau på markedet,« siger han videre. Michael Mogensen har også arbejdet med det nye SCADA-system og blandt andet bidraget med den grafiske brugerflade.

»Min procesforståelse som maskinmester er en stor hjælp, når den grafiske interface skal udvikles. OrbiSCADA skal levere alle de relevante data til kunderne fra deres vindmøller eller andre maskiner. De skal kunne se de aktuelle data, få historik, lave analyser, modtage alarmer, og systemet skal kunne tilgås på alle de gængse platforme, så kunderne har adgang til deres driftsdata, uanset hvor de er,« siger Michael Mogensen.

Niche i markedet

Orbital arbejder i en niche i vindmøllemarkedet, hvor mindre vindmøller erstatter dieselgeneratorer.

»Der er ofte tale om off-grid-løsninger, for eksempel på øer uden forsyning fra fastlandet, som hidtil har haft dieselgeneratorer til at lave den fornødne strøm, men nu har fokus på den grønne omstilling og vil over på vedvarende energikilder som vindmøller eller solceller. Her leverer vi styringer, så de kan overvåge deres møller og få dem koblet ind på det lokale elnet. For eksempel i Grønland, hvor man i dag er afhængige af dieselgeneratorer i bygderne, vil man gerne øge anvendelsen af vindmøller,« siger direktør Niels H. Jacobsen.

Kunder er også maskinbyggere, og her har Orbital som noget af det mest specielle leveret et visionssystem til fiskeindustrien, som optimerer udskæringen af fisk, så kødspildet minimeres. Et andet segment er varmeværker, som har brug for komplette styringsløsninger til deres forbrændingsprocesser, herunder kedler, rensningsudstyr og øvrige røgførende systemer. At Orbital har flere forskellige kundesegmenter, er en bevidst strategi.

»Vores erfaring viser, at markeder går op og ned. Energibranchen er meget påvirkelig af politiske beslutninger, som på kort tid kan ændre efterspørgslen markant. Så det samme kundesegment kan fylde meget forskelligt i ordrebøgerne henover tid alt efter branchekonjunkturer,« siger Niels H. Jacobsen.

Rekruttering er udfordring

Orbital oplever som resten af automationsbranchen, at rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er en udfordring, og derfor har virksomheden valgt at være meget fleksibel med sine ansættelsesvilkår. En medarbejder har således eget kontor tæt på sin bopæl i Rødding – 90 km fra virksomhedens primære adresse i Skjern – og en anden medarbejder lægger nogle af sine arbejdstimer under sin daglige togtransport frem og tilbage til virksomheden.

»Som jobmarkedet ser ud lige nu, må vi være fleksible for at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. I Vestjylland er der længere mellem de faglige profiler, vi leder efter. Men der sker typisk oplæring i begyndelsen af en ansættelse, og derfor er vi ikke bange for at ansætte nyuddannede medarbejdere, hvis de har den rette indstilling,« siger Niels H. Jacobsen. Han fremhæver maskinmestrene som en attraktiv arbejdskraft for Orbital på grund af deres brede tekniske knowhow.

»Vi har gode erfaringer med maskinmestrenes tilgang til selvstændig opgaveløsning. De kommer jo med kompetencer inden for både mekanik og elektronik, og det har vi brug for. Vi tilbyder muligheder for en høj grad af specialisering. Vi har ikke ret mange rutineopgaver og ikke mange dage, som er ens. Det er udvikling frem for rutine, og man får lov at tænke ud boksen og være med på alle niveauer af beslutningsprocesserne i vores projekter. Vi har en meget flad organisation, og man er med til at definere sine opgaver,« siger Niels H. Jacobsen.

Skal kunne tage ansvar

De to maskinmestre ser gerne, at Orbital hyrer flere maskinmestre som nye kollegaer.

»Orbital er en arbejdsplads, hvor man langt henad vejen kan komme til at arbejde med det, man har mest lyst til, når det handler om automatisering. Vi er i gang med at udvikle løsninger, som hører til Internet of Things, så man får lov at arbejde med fremtidens teknologier,« siger Jacob Kusk.

Videndeling med kollegaerne er en vigtig del af opgaveløsningen.

»Selv om vi har en bred teknisk uddannelse som maskinmestre, kommer vi ikke som eksperter i automation, programmering, SCADA, PLC og digitale løsninger. Heldigvis har vi erfarne kollegaer, som vi kan trække på, og Orbital er en virksomhed, hvor kulturen er, at vi hjælper hinanden. Man skal have lyst til at dele ud af sin viden,« siger Michael Mogensen.

Maskinmestrene bekræfter, at Orbital er en arbejdsplads med flad struktur uden særlige hierarkier, og hvor der er kort fra ide til handling.

»Alle kan komme med ideer. Det handler ikke om, hvem der kommer med ideen, men om den bedste ide. Alle gode ideer skal udnyttes,« siger Michael Mogensen.

Man skal også kunne lide at tage ansvar – selv om det er en opgave, man ikke har løst før.

»Det kan godt være, du ikke føler dig som ekspert på en opgave, du får, men du skal alligevel prøve at løse opgaven og løse den godt. Når en ny opgave lander hos os, byder vi hver især ind med, hvad vi kan bidrage med, og hvordan opgaven bør løses. Hvis vi ikke internt har den fornødne ekspertise, bruger vi konsulenter eller opnår viden gennem uddannelse og kurser. Udviklingen i retningen af Internet of Things og Machine Learning kræver, at vi hele tiden opdaterer vores viden om de nyeste løsninger. Kunderne følger også med i den tekniske udvikling og stiller større krav, som forudsætter mere komplekse løsninger, så der venter masser af faglige udfordringer forude,« siger Jacob Kusk.

07/06 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher