Ny spildevandsbeluftning med mange gevinster

Fredericia Spildevand og Energi A/S har gennemført en total ombygning af sine fire store beluftningsbassiner og har dermed opnået både energimæssige og andre driftsmæssige fordele.

»Vores renseanlæg er oprindeligt fra 1970’erne, og beluftningsbassinerne til den biologiske proces er etableret i 1992, så det er 27 år gamle anlæg, vi nu har renoveret og levetidsforlænget,« fortæller Per Tandrup Dejgaard, maskinmester og ansvarlig for vedligeholdsafdelingen ved renseanlægget.

Der er kun ét renseanlæg - med en kapacitet på 420.000 PE – som årligt modtager og renser cirka ti millioner kubikmeter spildevand, hvor af cirka 70 procent kommer fra industrien, mens resten er fra private husholdninger. Efter rensningen ledes vandet ud i Lillebælt.

I 2012 og 2014 blev der installeret nye kompressorer til beluftningsprocessen, men anlægget til fordeling af luft har haft svært ved at følge med behovet.

»Vi installerede dengang en lille og en stor kompressor og forventede faktisk ikke, at de nogensinde skulle køre samtidig, men vi måtte konstatere, at de blev presset til det yderste. Vores anlæg havde efterhånden fået et stort behov for optimering. Så vi måtte gøre noget,« fortæller Per Tandrup Dejgaard.

Stort strømforbrug til beluftning

Beluftningsbassinerne var tidligere udstyret med en roterende ”bro” med plader, der skulle omrøre vandet, samtidig med at der skete en beluftning fra diffusere på bunden.

»Der var flere problemer med de gamle bassiner. Omrøringen var meget ineffektiv. Pladerne som skulle omrøre vandet, stod i en vinkel på måske 45 grader og flyttede derfor ikke ret meget på vandet. Desuden var sikkerheden ikke god nok. Trods en funktionel nødstopsbøjle på broerne ville man stadig kunne komme i klemme. Det er nu elimineret ved at fjerne broerne. Centerkonstruktionen i de fire bassiner er en betonstolpe, som bar den roterende bro med pladerne, og vi var ikke sikre på, at stolperne ville kunne holde til gentagne nødstop, hvilket blev bekræftet af statiske beregninger,« fortæller Per Tandrup Dejgaard.

Opgaven gik derfor ud på at optimere beluftningsprocessen – men også om at øge sikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet.

»Cirka halvdelen af vores samlede elforbrug på otte millioner kWh går til kompressorerne, der står for beluftningen, så vi forventede, at der var et stort besparelsespotentiale i at optimere bassindesign og etablere nyt udstyr til beluftningsprocessen,« siger Per Tandrup Dejgaard.

Nyt bunddesign og udstyr

Den nye løsning i de fire bassiner omfatter et nyt bunddesign og nyt beluftningsudstyr, som skal optimere processen, så man får den ønskede beluftning ved anvendelse af mindst mulig energi – og med kapacitet til en øget mængde spildevand i fremtiden.

I hvert beluftningsbassin er nu monteret to store betonplinte, som er boltet fast i bunden af bassinerne. På hver plint sidder en flowbooster med tre propeller, som sikrer en optimal opblanding af luft og spildevand. På bunden er etableret nye diffusere, som sender luft op gennem det omrørte vand.

»Vi har fjernet den gamle omrøring med pladerne. Nu sker omrøringen i hvert bassin med flowboosterne på de to betonplinte. Herved har vi fået en meget mere effektiv omrøring, så der er rigeligt høje hastigheder i vandet. Sammen med de nye diffusere giver det tilsammen en meget mere effektiv beluftning, som også betyder, at vores kompressorer nu ikke har noget problem med at levere trykluft nok,« siger Per Tandrup Dejgaard.

Samtidig er alle fire bassiner blevet udstyret med egne onlinemålere, som skal måle procesværdier. Hidtil er de fire beluftningsbassiner blevet styret ud fra én samlet måling. Derved blev tankene generelt overbeluftet, da der blev styret efter et fælles set-punkt. Ved at styre dem individuelt tilføres kun den mængde luft, som den enkelte tank skal bruge. Hverken mere eller mindre. Det sikrer en optimal omsætning og et minimalt luftforbrug. »Den store besparelse er således et resultat af både optimeringen med de nye løsninger og en individuel styring af tankene. Det sikrer en god rensning af spildevandet og et stærkt reduceret energiforbrug langt ud i fremtiden,« siger Per Tandrup Dejgaard.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren.

06/08 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher