Beregning af 120 sygedage efter funktionærloven

120-dagesreglen indebærer, at hvis en arbejdsgiver og en funktionær har indgået aftale herom, kan der ske afskedigelse med forkortet varsel ved 120 sygedage inden for en 12 måneders periode.

Spørgsmålet i sagerne var, om der under en fuldtidssygemelding stadig skulle medregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage, eller om opgørelsen alene skulle opgøres på baggrund af den faktiske fraværstid, men uden at weekender og helligdage blev medregnet.

Lønmodtagersiden henviste til Højesterets afgørelser fra 22. november 2017, hvor Højesteret fastslog, at der ved deltidssygefravær alene kan medregnes den faktiske fraværstid.
Arbejdsgiversiden henviste derimod til Sø- og Handelsrettens afgørelse fra 6. september 1950, som fastslog at de 120 dage omfattede søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage ved fuldtidssygefravær.

I Sø- og Handelsretten gav 4 ud af 5 dommere arbejdsgiversiden medhold, da der ikke var grundlag for at tilsidesætte den langvarige praksis fra 1950 der var blevet fulgt under fuldtidssygefravær.

Den sidste dommer gav lønmodtagersiden medhold ud fra en betragtning om, at ens behandling af fuldtids- og deltidssyge ville medføre ens behandling af time- og månedslønnede funktionærer. Derudover ville det forhindre, at arbejdsgiver fik incitament til at afslå funktionærens tilbud om delvis genoptagelse af arbejdet. Da der blev truffet afgørelse ud fra stemmeflertallet, blev arbejdsgiverne frifundet i alle tre sager. 

Maskinmestrenes Forenings bemærkninger
Maskinmestrenes Forening bemærker, at Sø- og Handelsrettens afgørelser cementer den gældende praksis, hvorefter der også medregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage under fuldtidssygefravær.
Det skal dog bemærkes, at graviditetsbetinget sygdom ikke må medregnes i opgørelsen af sygedage. Ligeledes må sygedage på grund af et handicap ikke medregnes, hvis arbejdsgiveren har undladt at foretage tilpasninger for at afhjælpe handicappet.

Ved spørgsmål til ovenstående eller lignende kan der rettes henvendelse til Arbejdsmarkedsafdelingen.

02/09 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher