Ikke bortvisningsgrund at optage samtale med chefen

Bortvisning efter kast af computermus
Under en lønsamtale var medarbejderen og chefen kommet op og skændes, og medarbejderen havde kastet en computermus igennem lokalet. Efter samtalen blev medarbejderen bortvist med henvisning til episoden, samt at han efter samtalen havde forladt arbejdspladsen før normal arbejdstids ophør. Senere kom det frem, at medarbejderen havde optaget samtalen uden at gøre opmærksom på dette.

Lydoptagelse var ikke i strid med lovgivning
Både byretten og landsretten fandt bortvisningen berettiget henholdsvis begrundet i kastet med computermusen og i lydoptagelsen.

Højesteret mente dog ikke, at kastet med computermusen under de konkrete omstændigheder var så alvorlig misligholdelse, at det kunne begrundet en bortvisning eller en opsigelse. Herefter vurderede Højesteret at medarbejderen i forbindelse med optagelsen af samtalen hverken havde overtrådt straffeloven (da han selv deltog i samtalen) eller databeskyttelseslovgivningen. Det var derfor heller ikke misligholdelse af ansættelsesforholdet at optage samtalen, og det kunne hverken begrunde en bortvisning eller en opsigelse.

Medarbejderen fik tilkendt løn i opsigelsesperioden samt en godtgørelse for usaglig bortvisning.

Konkret vurdering af lydoptagelsens saglighed
Højesteret foretog en konkret afvejning af hensynet til medarbejderen og til virksomheden i vurderingen af, om databeskyttelsesreglerne var overtrådt. I den forbindelse bemærkede Højesteret, at der ved vurderingen skal lægges vægt på:

 • formålet og baggrunden for optagelsen, herunder om medarbejderen har en særlig anledning til at sikre beviser,
 • hvilke oplysninger medarbejderen har til hensigt at optage samt
 • hvordan oplysningerne efterfølgende bliver behandlet af medarbejderen.

Var denne hensigtsafvejning faldet ud til virksomhedens fordel, havde det indebåret en overtrædelse af datebeskyttelsesreglerne. Højesteret bemærkede dog, at ikke enhver overtrædelse af databeskyttelsesreglerne vil indebære misligholdelse, der kan begrunde opsigelse eller bortvisning. 

Det er vigtig at være opmærksom på, at Højesterets afgørelse ikke medfører en ubetinget ret til at optage samtaler på sin arbejdsplads. Har man ikke et sagligt formål, kan dette efter omstændighederne begrunde en opsigelse eller i yderste konsekvens bortvisning.

Det skal understreges, at man ikke må optage samtaler, som man ikke selv er en del af, hvis man ikke har fået samtykke fra de deltagende. Dette kan være i strid med straffelovens bestemmelser.

Har du juridiske spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Maskinmestrenes Forenings Arbejdsmarkedsafdeling.

Af juridisk konsulent Christian Bonne Rasmussen

13/09 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher