Hvornår er jeg som leder omfattet af Lederaftalen

Rækkevidden af Lederaftalen

Dansk Arbejdsgiverforening udgøres af en række organisationer*

Er din arbejdsgiver organiseret i en af nævnte organisationer på nær Danske Rederier, og er du leder i henhold til Lederaftalen vil du være omfattet heraf.

For at være leder ifølge Lederaftalens ordlyd skal du helt eller delvist have ret til at lede og fordele arbejdet.

Derudover kan du være omfattet, hvis du er betroet medarbejder. Det kan være at du har dispositionsret eller andre beføjelser, som forpligter virksomheden. Det kan også være, at du udfører arbejdsfunktioner, der er forbundet med et særligt ansvar på grund af arbejdsopgavernes karakter, og som der derfor er enighed om er omfattet af Lederaftalen. Det beror på en konkret vurdering og du er velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen herom.

Lederaftalens opbygning

Lederaftalen indeholder regler omkring ansættelsesvilkår. I den forbindelse følger lederen som udgangspunkt det for virkeområdet gældende. Det kan f.eks. være i forbindelse med feriefridage, barns sygdom, barsel. Der kan dog være særskilt aftalt andet mellem virksomheden og lederen.

Dernæst indeholder Lederaftalen en ret og en pligt til at deltage i nødvendig faglig og ledelsesmæssig uddannelse, afpasset efter forholdende i virksomheden.

Herudover kan en leder være berettiget til en særlig godtgørelse ved afskedigelse svarende til 3 måneders løn, hvis man på opsigelsestidspunktet er mellem 50 og 65 år, og har været uafbrudt beskæftiget i 10 år som leder i virksomheden.

Slutteligt giver Lederaftalen mulighed for, at lederne kan vælge en talsmand, hvis der er beskæftiget mindst 10 ledere i virksomheden. Talsmanden kan herefter på ledernes vegne kræve forhandling om f.eks. arbejdsforhold, ferielægning, generelle lønforhold samt ansættelses- og afskedigelsesprincipper.

Maskinmestrenes Forenings bemærkninger

Maskinmestrenes Forening anbefaler, at man ved tiltræden til en lederstilling er opmærksom på om Lederaftalen nævnes i kontrakten. Hvis ansættelsesforholdet allerede er etableret, bør virksomheden gøres opmærksom på at Lederaftalen regulerer ansættelsesforholdet. I tilfælde af tvivl kan Arbejdsmarkedsafdelingen kontaktes.

* Dansk Industri, Dansk Byggeri, Horesta, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Asfaltindustrien, Danske Malermestre, Danske Rederier, Dansk Erhverv, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Sama, Grakom, Drickraft Danmark, Dansk Mode & Textil, FADVIG

30/09 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher