Arbejdsgiver kunne ikke trække medarbejder i løn

Stressramt medarbejder havde ikke udfyldt spørgeskema til brug for sygedagpengeopfølgningen

Sagen omhandlede en medarbejder, der blev sygemeldt fra sit arbejde som familiekonsulent på grund af stress og psykiske problemer. Sygedagpengekontoret havde i forbindelse med opfølgningen bedt hende om at udfylde et spørgeskema, hvilket hun undlod at gøre rettidigt med den konsekvens, at hendes arbejdsgiver mistede retten til sygedagpengerefusion. Sagen for Højesteret angik spørgsmålet, om arbejdsgiveren kunne gøre erstatningskrav gældende som følge af den manglende sygedagpengerefusion og modregne kravet i medarbejderens løn.

Uagtsomhed medførte ikke erstatningskrav

Højesteret slog fast, at det følger af den almindelige loyalitetspligt, at medarbejderen skal medvirke til sikring af arbejdsgiverens sygedagpengerefusion. Hvorvidt en overtrædelse af denne loyalitetspligt kan medføre et erstatningskrav, der kan modregnes i lønnen, skal afgøres efter de almindelige erstatningsretlige regler.

I henhold til de erstatningsretlige regler kan en arbejdsgiver kun gøre et erstatningskrav gældende over for en medarbejder, hvis det findes rimeligt efter omstændighederne. Højesteret bemærkede, at der i den vurdering skal lægges vægt på hvilken grad af uagtsomhed medarbejderen har udvist, arbejdsgivers evne til at bære tabet, og hvorvidt arbejdsgiveren har tilbudt tilstrækkelig vejledning og hjælp til at opfylde sygedagpengelovens krav. Højesteret kom frem til, at medarbejderen havde udvist uagtsomhed ved ikke at medvirke til kommunens opfølgning, blandt andet fordi hun ikke havde tjekket sin e-Boks. Dog kunne uagtsomheden ikke karakteriseres som grov.

Derudover lagde Højesteret vægt på, at arbejdsgiver ikke havde vejledt hende eller tilbudt hende hjælp, da de blev opmærksomme på den mulige standsning af sygedagpengene. Af disse grunde kunne arbejdsgiver ikke gøre et erstatningskrav gældende over for medarbejderen. Højesteret bemærkede dog, at hvis der efter de erstatningsretlige regler kan pålægges medarbejderen et erstatningsansvar for ikke at have opfyldt krav efter sygedagpengeloven, så kan dette som udgangspunkt modregnes i lønnen – dog så længe medarbejderen kan opretholde en ”beskeden levefod”.

Hvad kan vi lære af dommen?

Dommen understreger, at medarbejderen har pligt til medvirke til sikringen af arbejdsgivers sygedagpengerefusion. Dog kræver det som udgangspunkt forsæt eller grov uagtsomhed fra medarbejderens side, før at en forsømmelse af denne pligt indebærer, at arbejdsgiver må trække medarbejderen i løn. Dommen fastslår desuden, at arbejdsgiver skal vejlede og hjælpe medarbejdere med deres sygedagpengesager, hvis arbejdsgiver bliver bekendt med, at de risikerer at miste retten til refusion som følge af medarbejderens manglende medvirken i sygedagpengeprocessen.

Af: Christian Bonne Rasmussen, juridisk konsulent

28/10 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher