Kursen er sat mod halvering af skibsfartens CO2-udledning

Destinationen er kendt, men ruten derhen ligger fortsat åben: I 2050 skal den globale skibsfart have reduceret sin CO2-udledning med mindst 50 procent ifølge IMO – FN’s maritime organisation. Hvordan det konkret skal ske, er endnu behæftet med stor usikkerhed.

»Vi må være ærlige og erkende, at her og nu kender vi ikke de konkrete løsninger, der skal til for at nå målet. Men vi ved, at der er 30 år til, at reduktionen i CO2 skal være opnået. Når man samtidig ved, at skibe i handelsflåden er i drift i mindst 20-25 år, skal skibsejere og investorer begynde at tage vigtige beslutninger om nye grønne løsninger senest inden for de næste 5-10 år. Mange af de skibe, som søsættes i 2030, vil stadig sejle i 2050,« siger Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier, som på Ajour 2019 vil holde oplægget ”CO2-reduktioner fra skibsfarten – hvad er visionen, og hvilke udfordringer giver det?”.

I sit oplæg vil hun komme ind på de mål, der er opstillet, og de udfordringer som skal løses af skibsfarten herunder de danske rederier, foruden nogle af de mulige løsninger som skal tages i anvendelse for at nå IMO-målet om en 50 procents CO2-reduktion om 30 år.

Bindende globale aftaler

Opfyldelsen af klimakravene til skibsfarten forudsætter, at flere betingelser opfyldes og spiller sammen: Der skal vedtages globale politisk bindende aftaler. Der skal udvikles nye teknologier. Og der skal skabes forretningsmodeller og økonomiske incitamenter, som gør det profitabelt for rederierne at investere i nye bæredygtige løsninger.

»Der skal laves globale aftaler, som sikrer, at rederiernes bidrag til 50 procents reduktionen sker på lige vilkår. Det skal ikke være sådan, at man kan undlade at bidrage ved at indflage sine skibe i bestemte lande. Vi ved fra det kommende 0,5 procent-krav til svovludledningen, at det har været svært at finde internationalt fodslag. Nogle lande har prøvet at få udskudt kravene indtil nærmest sidste øjeblik. Når det gælder IMO-målet for CO2-reduktioner, bør det ikke være muligt for medlemslandene at undslå sig. Alle flaglande skal forpligtes af bindende internationale aftaler,« siger Maria Skipper Schwenn, som til daglig er ansvarlig for sikkerhed, miljø og maritim forskning hos Danske Rederier.

Advarsel mod lokale løsninger

I Danmark har blandt andre Mærsk-rederier igangsat flere konkrete tiltag for at finde mere klimavenlige løsninger, som kan være med til at reducere CO2-udledninger foruden emissioner af svovl, NOx og partikler. Mærsk sigter efter at have en CO2-neutral skibsdrift i 2050.

»Flere danske rederier har kastet sig ud i at afprøve nye løsninger, men det er dyrt og forbundet med usikkerhed om gevinsterne. Vi er naturligvis glade for, at danske rederier går forrest i den grønne omstilling for skibsfarten, men det er ikke danske rederier, som skal afholde alle udgifterne til at udvikle de nødvendige løsninger. Vi skal have mange flere lande med, hvis vi skal nå i mål med globale CO2-reduktioner,« siger Maria Skipper Schwenn.

Danske Rederier advarer mod nationale eller regionale aftaler. IMO-kravene kræver fælles globale løsninger:

»Vi er glade for regeringens nye ambitiøse klimamålsætning, men vi vil advare mod særlige danske klimakrav til danske rederier, lige som vi vil advare mod særlige EU-krav. Det vil stille danske og europæiske rederier meget dårligt konkurrencemæssigt. Vi skal have fælles krav og rammer på IMO-niveau, som forpligter alle medlemslandene,« siger Maria Skipper Schwenn.

Læs mere om indlægget i Ajourmagasinet og tilmeld dig Ajour 2019 HER.

28/10 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher