Har du pligt til at oplyse om sygdom til jobsamtalen?

Som udgangspunkt må en arbejdsgiver ikke indhente oplysninger om en jobsøgendes helbred, da du som lønmodtager er beskyttet af helbredsoplysningsloven.

Dog skal du som jobansøger være opmærksom på, at du efter § 6 har en særlig pligt til at oplyse virksomheden af egen drift eller ved spørgsmål, om du er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som har væsentlig betydning for ens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde.

Sklerosen skulle ikke oplyses, men det skulle den arbejdsbetingede stress
I nedenstående afgørelser kan der ses eksempler på, hvornår sygdommen vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden hos arbejdsgiveren.

Den første afgørelse blev truffet af Østre Landsret den 26. august 1999. I afgørelsen udtalte Østre Landsret, at en faglærer som led af sklerose ikke skulle oplyse om sygdommen i forbindelse med sin ansættelse på en teknisk skole. Baggrunden for afgørelsen var, at sklerosen på ansættelsestidspunktet ikke havde påvirket hans arbejdsdygtighed.

Omvendt resultatet i Højesterets dom af 9. juni 2015, hvor arbejdsgiveren fandtes berettiget til at hæve ansættelsesforholdet som følge af jobansøgers fortielse.

Her var situationen, at en lønkonsulent var blevet afskediget på grund af længere tids sygefravær som følge af stress. Hun var sygemeldt i hele opsigelsesperioden. I opsigelsesperioden havde søgte hun nyt arbejde, og hun blev tilbudt nyt arbejde i anden region. Der var dog stadig tale om samme stillingsart. Til jobsamtalen mente hun ikke, at det var relevant at oplyse om sin stress, da den var arbejdsrelateret.

Højesteret udtalte i sagen, at hun i forbindelse med ansættelsessamtalen ikke med rette kunne anse sig for fri for sin stress, men måtte indse, at der var en nærliggende risiko for fortsat stress med væsentlig betydning for hendes arbejdsdygtighed. Desuden anførte Højesteret, at hun havde handlet svigagtigt og i strid med sin almindelige loyale oplysningspligt, da hun bevidst havde givet arbejdsgiver et urigtig indtryk af, at hun var aktiv i en uopsagt stilling.

Maskinmestrenes Forenings bemærkninger
Maskinmestrenes Forening bemærker, at begge sager harmonerer med oplysningspligten i helbredsoplysningen, da lønmodtageren kun har pligt om at oplyse om aktuelle sygdomme, eller symptomer som vedkommende ved, at han eller hun lider af, og som vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden.
I tilfælde af tvivl kan Arbejdsmarkedsafdelingen kontaktes.

Skrevet af Patryk Juda-Jensen, juridisk konsulent

11/11 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher