Hvem ejer min opfindelse?

Hvis du opfinder noget i forbindelse med dit arbejde, vil din arbejdsgiver under visse betingelser kunne kræve rettighederne overdraget. Det er reguleret i opfinderloven.

Lov om arbejdstagers opfindelser (opfinderloven)
Det fremgår af Lov om arbejdstagers opfindelser (opfinderloven), at du som udgangspunkt har retten til dine opfindelser, hvis der ikke følger andet af lovgivningen.
Hvis din opfindelse falder inden for virksomhedens arbejdsområde eller vedrører en nærmere angiven opgave stillet af arbejdsgiver, vil arbejdsgiver kunne kræve retten til din opfindelse overdraget. Dét er underordnet, om din opfindelse er skabt i eller udenfor arbejdstiden, men arbejdsgiver skal kunne sandsynliggøre at opfindelsen er sket som led i dit ansættelsesforhold.

Eksempelvis afgjorde Højesteret i år 2004, at en arbejdsgiver havde krav på at få overdraget et system til læsning og fragt af pyntegrønt og juletræer på paller, da medarbejderen var ansat som skovfoged på et gods.

Pligt til at underrette din arbejdsgiver
Hvis du har skabt en opfindelse, som omfattes af loven, er du forpligtet til at orientere din arbejdsgiver hurtigst muligt. Desuden skal du give alle oplysninger, som er nødvendige for at din arbejdsgiver er i stand til at bedømme betydningen/mulighederne af opfindelsen.
Efter du har givet besked, har din arbejdsgiver 4 måneder til at meddele dig, om man ønsker at erhverve rettighederne til din opfindelse. I perioden du afventer svar fra arbejdsgiver, må du ikke disponere over opfindelsen, uden du har skriftlig samtykke fra virksomheden.

Godtgørelsen for din opfindelse
Overtager din arbejdsgiver retten til opfindelsen, vil du, medmindre andet er aftalt på forhånd, være berettiget til en rimelig godtgørelse. Dette er dog afhængig af, at værdien af opfindelsen ikke overstiger, hvad du under hensyntagen til dit ansættelsesforhold med rimelighed forventes at præstere.
Ved fastsættelsen af godtgørelsen skal der tages hensyn til opfindelsens værdi og dens betydning for virksomheden, dine ansættelsesvilkår, og dit ansættelsesforholds betydning for tilvejebringelsen af opfindelsen.
Eksempelvis fik en salgskonsulent tilkendt et skønsmæssigt engangsbeløb på 50.000 kr., for at have opfundet en ny radiatorventil. Baggrunden for udmåling af godtgørelsen var baseret på, at der skulle tilføres betydelige udviklingsudgifter, før at opfindelsen kunne udnyttes kommercielt, og at de økonomiske muligheder for ventilerne var uvisse.

Gælder opfinderloven, hvis jeg er fratrådt min stilling?
Hvis du søger patent eller brugsmodelregistrering inden for 6 måneder efter du har fratrådt din stilling, vil arbejdsgiver fortsat kunne erhverve opfindelsen, hvis de almindelige betingelser er opfyldt. Dog kan arbejdsgiver ikke erhverve opfindelsen, hvis du kan bevise, at opfindelsen er blevet til efter tjenestens ophør.
Er de 6 måneder derimod gået, vil det som udgangspunkt påhvile virksomheden at bevise, at opfindelsen er blevet gjort i tjenesten.

Maskinmestrenes Forenings bemærkninger:
Maskinmestrenes Forening bemærker, at det i særlige situationer kan være vanskeligt at vurdere, om arbejdsgiveren kan erhverve retten til den ansatte opfindelse. Dernæst kan der opstå uoverensstemmelse mellem arbejdsgiver og den ansatte når godtgørelsen skal fastsættes.

Såfremt du er i tvivl kan du kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen.

09/12 2019

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher