Aftale om løsning af besætningsskift under Corona-krisen

Pressemeddelelse af Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime

Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime har indgået aftale med Danske Rederier om løsning af problemerne, opstået i forbindelse med udsatte besætningsskift og dermed forlængede ude- og hjemmeperioder. Afløsning hurtigst muligt, når sikre afmønstrings- og hjemrejsemuligheder er tilstede indgår som første punkt i aftalen, som er blevet til i et tæt samarbejde mellem de tre aftaleparter, Maskinmestrenes Forening, Metal Maritime og Danske Rederier.

Dernæst er parterne enige om, at de berørte ude om bord skal have øget gratis adgang til brug af internet/satellittelefon på grund af den ekstraordinære situation.

Aftalen omfatter ansatte på de respektive parters overenskomster i Danske Rederier på overenskomstområdet DRO1 - også kaldet “stor tonnage.” Det vil sige maskinchefer, maskinmestre, navigatører, cateringofficerer samt menige på dæk og i catering.

Sikkerhed og velbefindende i fokus
”Målet har været at finde så fair en løsning som muligt i en for alle parter meget vanskelig situation. For dem, der er ude, er vores første prioritet deres sikkerhed og velbefindende, og det fremgår også tydeligt af aftalens første to punkter,” siger formand for Maskinmestrenes Forening, Lars Have Hansen.

”Det er utroligt vigtigt, at de, der nu er ude og ikke kan komme hjem, har mulighed for let adgang til at kommunikere med familie og pårørende, og det prioriterer vi højt i aftalen,” siger Lars Have Hansen og fortsætter:

“For alle berørte, hvad enten man er ude eller hjemme, så er der rigtig mange hensyn, der skal balanceres i en aftale, som den her. Som udgangspunkt anerkender vi, at rederierne står i en kedelig situation, og vi viser med aftalen, at vi er indstillet på at samarbejde i en ekstraordinær situation som den her. Og vi oplever, at rederierne gør, hvad de kan for at håndtere situationen bedst muligt, og at deres primære fokus er de søfarendes sikkerhed både om bord og under rejse til og fra skibene,” tilføjer han.

Kompensation ved 50 pct. overskridelse
Den uden sammenligning største udfordring har været at finde løsninger på de komplekse problemstillinger, der følger med ændrede - og for nogle stærkt forlængede - ude-/hjemmeperioder.

“En gang ude i fremtiden, skal tørn-mønstrene jo tilbage til det normale, og det vil være komplet umuligt, når nogle har optjent enormt meget frihed, og andre er gået i ekstremt stort minus,” siger formand for Metal Maritime, Ole Philipsen og tilføjer:

“Princippet i aftalen er, at alle bidrager med noget. Dem, der er ude, får økonomisk kompensation, når ude-tiden er overskredet med 50 pct. Dem der er hjemme, kan maksimalt få en næste udetørn med 50 procents overskridelse. Og rederierne kommer til ud over førnævnte kompensation at betale evt. karantæne-dage forbundet med både ud- og hjemrejse. Her tæller karantænedage udenfor hjemmet som tjenestedage med sædvanlig optjening af frihed og evt. den særlige kompensation for hjemrejsende.”

Aktive søfarende spurgt til råds
Tillidsrepræsentanter og medlemmer fra både Maskinmestrenes Forening og Metal Martime har været aktivt involveret i både klarlægning af problemstillingerne og afvejning af forskellige løsningsmodeller.

“Jeg er helt klar over, at nogle vil være mere utilfredse end andre med aftalen. Vi kan ikke gøre alle tilfredse, men målet har helt entydigt været at gøre flest mulige tilfredse,” siger Lars Have Hansen og tilføjer:

“Aftalen gælder ene og alene problemstillinger på grund af Corona-krisen, og er ikke noget fripas til generelt at kunne forlænge udmønstringsperioderne. Det vil vi være meget opmærksomme på ikke bliver tilfældet.”

Forhandlingerne om løsninger af problemstillingerne ved udsatte besætningsskift blev indledt 20. marts og har trukket ud på grund af kompleksiteten.

Læs 'Aftale om håndtering af besætningsskift under Corona-krisen' her.

14/04 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher