Kæmpe magneter skal køles til nulpunktet

Anders Andersen har ansvar for køling og ventilation på CERN, der er verdens førende forskningscenter for eksperimenterende partikelfysik. Her arbejdes med temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt.

Et halvt år efter han stod som færdiguddannet maskinmester, tiltrådte Anders Andersen i sommeren 2004 sit første job. Det var på CERN, i Geneve, som er verdens førende forskningscenter for eksperimenterende partikelfysik. CERN råder over verdens største partikelaccelerator – Large Hadron Collider – som blandt andet kræver temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt for at skabe de nødvendige superledende konditioner i magneterne. Den superledende tilstand muliggør meget høje elektriske strømme og lave tab, når partiklerne sendes gennem acceleratoren for at kollidere med hinanden og derved genskabe tilstande tæt på Big Bang.

Den store kollisionsmaskine befinder sig 100 meter under jorden, men køleprocessen starter over jorden i en række køletårne, som Anders Andersen og hans kolleger i Cooling and Ventilation har det daglige ansvar for.

»Min uddannelse som maskinmester har været en perfekt forberedelse til de opgaver, jeg har på CERN i dag. Jeg har ansvar for mange forskellige anlæg – lige fra køling og ventilation til strømforsyning og trykluft, så på den måde er maskinmester, med sin brede, tekniske tilgang, den helt rigtige uddannelse til mit job,« siger Anders Andersen, som oprindelig er uddannet automatikmekaniker, inden han begyndte på maskinmesteruddannelsen på den daværende Aalborg Maskinmesterskole.

»Vi fik besøg på skolen af repræsentanter for CERN, deriblandt en maskinmester, og jeg synes, at det lød som en spændende mulighed for at komme til at arbejde i udlandet på en stor, international arbejdsplads, hvor man har kolleger fra mange forskellige lande,« siger han.

Primær- og sekundærkøling
Da Anders Andersen kom til CERN, begyndte han med at arbejde i det centrale kontrolrum, men flyttede efter ni måneder videre til Cooling and Ventilation, hvor han har været siden. Cooling and Ventilation er en afdeling med cirka 60 medarbejdere, der har ansvar for en række køle- og ventilationsanlæg foruden trykluft og dykdrænpumpeinstallationer.

»Mit arbejde er meget alsidigt. Det omfatter kontraktansvar for leverandører, ansvar for drift af konkrete anlæg, budgetansvar for projekter, projektering af nye anlæg, planlægning af vedligehold, udskiftninger og ombygninger samt kontrol med udført arbejde. Teknisk handler opgaverne om køling, ventilation, el og trykluft,« fortæller han.

I alt har CERN cirka 90 køleanlæg med kompressorer, der har en samlet effekt på 82 MW. Hertil kommer 27 køletårne med en samlet maksimal effekt på mere end 400 MW. De fleste af de store køletårne leverer køling til den 27 kilometerlange underjordiske ring, hvor Large Hadron Collider er etableret. Køletårnene leverer køling til kølekompressorerne, som igen leverer afkølet vand, der blandt andet bruges i ventilationsanlæggene og til køling af elektroniske rack i Large Hadron Collider.
En del af hans ansvarsområde er store varmevekslere, som anvendes undervejs i den samlede køleproces.

Kølevandet fra køletårnene bliver ikke brugt direkte i eksperimenterne. Der foretages en primærkøling med køletårnene, og efter vekslerne sker en sekundærkøling med demineraliseret vand (blandt andet brugt til vandkølede kabler, power converters, varme magneter og radiofrekvensudstyr) via de særlige cryo-anlæg, som leverer den nødvendige temperatur tæt på det absolutte nulpunkt til de superledende magneter, fortæller Anders Andersen.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 4, 2020.

28/04 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher