Endelighedsklausuler

Ansættelsesforhold afsluttes ikke altid med en ensidig opsigelse fra medarbejderen eller arbejdsgiveren, men relativt ofte med en gensidig fratrædelsesaftale. En sådan aftale vil ofte indeholde nogle ekstra fordele for medarbejderen. Til gengæld indgås fratrædelsesaftaler normalt ”til fuld og endelig afgørelse af et hvert krav mellem parterne”, hvilket betyder, at medarbejderen giver afkald på senere at kunne gøre krav gældende i forbindelse med afviklingen af ansættelsesforholdet, f.eks. på grund af usaglig opsigelse. En ny dom fra Vestre Landsret slår fast, at en sådan aftale meget sjældent kan tilsidesættes.

Fratrædelsesaftale efter længere sygemelding
En kommunalt ansat havde været deltidssygemeldt i en periode, og kommunen besluttede sig for at opsige medarbejderen. I den forbindelse blev der, på foranledning af medarbejderens faglige organisation, indledt forhandlinger om en fratrædelsesaftale. Forhandlingerne mundede ud i, at der blev indgået en aftale, hvor medarbejderen, ud over at få sine lovmæssige opsigelsesvilkår, blev fritstillet og fik visse andre fordelagtige vilkår. Aftalen blev indgået med en bestemmelse om, at der ”herefter ikke bestod nogen form for udeståender i relation til sagen”.

Krav efter 2 år
To år senere anlagde medarbejderen med bistand fra sin faglige organisation sag mod kommunen, da medarbejderen mente, at opsigelsen havde været i strid med forskelsbehandlingsloven. Kommunen mente, at der i fratrædelsesaftalen var gjort op med alle mellemværender parterne imellem, mens medarbejderen og hendes faglige organisation gjorde gældende, at formuleringen fremstod for uklar. 

Landsretten vurderede under henvisning til forløbet omkring indgåelsen af aftalen, at medarbejderen havde frafaldet muligheden for at gøre krav gældende mod sin tidligere arbejdsplads, og at aftalen var indgået til ”fuld og endelig afgørelse”. Der var desuden ikke anledning til at tilsidesætte aftalen efter aftalelovens ugyldighedsregler. 

En fratrædelsesaftale er ikke gratis
Dommen slår fast, at endelighedsklausuler i fratrædelsesaftaler, uanset uklar formulering, som udgangspunkt gør op med ethvert krav mellem parterne. Har medarbejderen accepteret en aftale, som vedkommende senere fortryder, kan medarbejderen som udgangspunkt kun komme ud af denne, hvis den er indgået under udøvelse af pression eller svig fra arbejdsgiverside – også selvom aftalen stiller medarbejderen dårligere end de lovmæssige opsigelsesvilkår. Derfor bør medarbejdere overveje konsekvenserne nøje, inden en fratrædelsesaftale accepteres i stedet for en opsigelse.

Ønsker arbejdsgiver at sikre sig imod senere sagsanlæg ved at indgå en fratrædelsesaftale, så bør dette afspejle sig i fratrædelsesaftalens vilkår.

Er du blevet tilbudt en fratrædelsesaftale, anbefaler vi, at du sender den til gennemgang hos Arbejdsmarkedsafdelingen.

Af juridisk konsulent, Christian Bonne Rasmussen

11/05 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher