Varsling af ferie?

Ferieloven giver dig som medarbejder ret til 5 ugers ferie om året. De 5 uger bliver opdelt i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie.

De fleste medarbejdere får i fællesskab med virksomhedens ledelse aftalt, hvordan ferien skal afvikles. Men hvis der ikke kan opnås enighed, er det i sidste ende ledelsen, der bestemmer, hvornår medarbejderne kan holde ferien - inden for ferielovens rammer.

Som udgangspunkt skal ledelsen varsle afholdelse af hovedferien med 3 måneder og restferie med 1 måned, men i særlige omstændigheder kan der være tale om et kortere varsel.

I forbindelse hermed blev det i 2015 slået fast af Højesteret, at en arbejdsgiver og en lønmodtager kan aftale andre varsler i ansættelseskontrakten. Det har betydet, at en række medarbejdere har accepteret de forkortede varslingsfrister.

Herefter er det vigtigt at være opmærksom på, at sådanne aftaler ikke længere er gyldige pr. 1. september 2020, eftersom der efter den nye ferielov (se fagmagasinet 'Maskinmesteren' i marts 2020, hvor den nye ferielov er beskrevet) ikke kan aftales et generelt forkortet varsel for hverken hoved- eller restferien. I stedet kan der indgås en aftale i en konkret og aktuel situation, hvor begge parter har interesse i at ferie placeres tidligere end inden for 3 måneder eller 1 måned.

Herudover har virksomhedens ledelse mulighed for at fravige ferielovens varslingsfrister, hvis der foreligger særlige omstændigheder. De særlige omstændigheder vil bero på en konkret vurdering, men det kan f.eks. være væsentlige, ekstraordinære og upåregnelige forhold af betydning for virksomhedens drift.

For de virksomheder, som uforudset og ekstraordinært blev ramt af COVID19-situationen, var det derfor muligt at fravige de sædvanlige varsler i ferieloven og i stedet varsle afholdelse af restferie straks.

I den forbindelse bemærker Maskinmestrenes Forening, at adgangen til at fravige de sædvanlige varslingsfrister ikke længere er til stede i samme omfang. Udgangspunktet er derfor, at varslingsfristerne skal iagttages. Der kan dog fortsat være konkrete situationer, hvor det kan være muligt at varsle afholdelse af ferie med henvisning til, at der fortsat er særlige omstændigheder gældende.

Ved spørgsmål til ovenstående eller til en konkret situation er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen.

Skrevet af juridisk konsulent Patryk Juda-Jensen

25/05 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher