Giftig cocktail af havvand og miljøolie

Marcus Nielsen blev hædret med andenpræmien ved kåringen af årets bachelorprojekt for sin undersøgelse af stævnrørspakdåser, som ødelægges af en blanding af havvand og miljøolie.

Olie og vand er ikke en appetitlig cocktail – heller ikke om bord på skibe, hvor en syreholdig blanding af smøreolie og indtrængende havvand kan medføre flere problemer, heriblandt deformerede pakdåser, og behov for oprensning og udskiftning af store mængder smøreolie.

Disse problemer har Marcus Nielsen undersøgt nærmere i sit bachelorprojekt ’Lækage på stævnrørspakdåse’, der tager udgangspunkt i hans bachelorpraktik om bord på et containerskib.

Projektet er blevet hædret med andenpræmien ved kåringen af de bedste bachelorprojekter fra 2019.

Oprindelig valgte Marcus Nielsen at uddanne sig til maskinmester for at kunne begynde sit arbejdsliv til søs. Han indgik derfor kontrakt med et rederi i forbindelse med, at han påbegyndte uddannelsen på SIMAC.

»Jeg ville gerne have muligheden for at komme ud og se verden og samtidig afprøve, om et arbejdsliv til søs var noget for mig. Det har jeg efterfølgende fundet ud af, at det ikke er, men jeg er glad for, at jeg fik prøvet at sejle nogle måneder – både i begyndelsen og ved afslutningen af uddannelsen,« fortæller han.

I sine to måneders bachelorpraktik sejlede han med et containerskib og havde øjne og ører åbne for emner, der kunne bruges i selve bachelorprojektet.

»Om bord hørte jeg nogle af mestrene i maskinen tale om problemer med stævnrørene og pakninger, der lækkede. Der var også konstateret en stigning i gravitationstanken mellem pakdåserne, hvilket kunne tyde på, at der fandt vandindtrængning sted. Jeg blev nysgerrig og begyndte at undersøge de problemstillinger lidt nærmere,« fortæller Marcus Nielsen.

Environmentally Acceptable Lubricants
Hans bachelorprojekt kigger mere specifikt på de problemstillinger, der opstår, når indtrængende havvand blandes med EALolie. EAL står for Environmentally Acceptable Lubricants, og det pågældende skib, som er udgangspunktet for projektet, sejler på ruter i USA, hvor der er krav om anvendelse af EAL.

»EAL er mere biologisk nedbrydelig end mineralske olier, og derfor er der nu af miljøhensyn begyndt at komme krav om anvendelse af disse typer olier. Men måske er de også mere følsomme over for indtrængende havvand. Det ville jeg gerne undersøge i mit bachelorprojekt,« siger Marcus Nielsen.

Under bachelorpraktikken til søs interviewede han et par af maskinmestrene om bord om de problemer, der kan opstå, når havvand trænger ind i pakdåser og blandes med olien i stævnrørsystemerne. Herved opstår syreforbindelser – såkaldt carboxylsyre – i en hydrolyseproces, hvor ester og vand bliver til syre og alkohol. Herved sker en deformering af pakdåserne.

»Men det allermest alvorlige er selvfølgelig, hvis olien mister sin smøreevne, og akslen ikke længere kan rotere, som den skal, i sit leje, men måske får øget friktion og i værste fald forårsager et lejehavari, så skibet mister sin fremdrivningskraft,« siger Marcus Nielsen.

I praksis har det vist sig umuligt at holde havvand ude fra stævnrørsystemerne, da de mekaniske kræfter fra skruen og skibets bevægelser i havet nogle gange er så store, at pakningerne ikke kan holde tæt.

»Der vil altid ske en lille vandindtrængen, så vand og olie bliver blandet. Det behøver ikke være et stort problem, når man kender oliens egenskaber og har de rette værktøjer og metoder til rådighed, men nu er EAL-olierne en ny udfordring, man skal lære at tackle, ser det ud til,« siger Marcus Nielsen.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 6, 2020.

08/06 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher