Arbejdsmiljøloven er ændret

I december 2019 blev ændring af arbejdsmiljøloven vedtaget i Folketinget. Lovændringen indebærer, at reglerne er blevet mere forståelige, og at en række sproglige og forståelsesmæssige vanskeligheder fjernes.

Med virkning fra 1. september 2020 indføres der som noget nyt mulighed for, at Arbejdstilsynet kan indgå aftaler med en arbejdsgiver om forbedring af arbejdsmiljøet og dermed løse et konkret arbejdsmiljøproblem indenfor en nærmere fastsat tidsfrist. Ved som beskrevet at indgå aftaler med Arbejdstilsynet undgår arbejdsgiveren som udgangspunkt at få en afgørelse fra Arbejdstilsynet omhandlende faktisk konstaterede problemer.

Skulle arbejdsgivere i forlængelse af ovenstående fortsætte med at foretage overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, risikerer de fremover, at skulle betale et gebyr for tilsyn, hvis Arbejdstilsynet ved opfølgende tilsyn konstaterer fortsatte overtrædelser heraf. Ændringen træder tillige i kraft den 1. september 2020. Hvad angår størrelsen af gebyret kan der læses mere herom.

Lovændringen betyder endvidere, at der med virkning fra den 1. september 2020 sker en skærpelse af bødeniveauet ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som medfører alvorlige personskader, eller som har døden til følge. Bødeniveauet skærpes tillige i situationer ved gentagne grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen hos Maskinmestrenes Forening.

Af chefjurist Søren Nim Larsen

09/06 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher