Kontrolsystemer skal håndtere 180.000 alarmer

I 1997 drog maskinmester Henrik Nissen til CERN for at arbejde i det centrale kontrolrum. Det blev begyndelsen på foreløbig 23 års arbejde på CERN – ikke mindst med udvikling af kontrol- og alarmsystemer. I de første fem år arbejdede han i kontrolrummet som operatør, men i dag er han tilknyttet sektionen for alarmsystemer med særligt fokus på brandalarmer, som er den alvorligste kategori af alarmer.

»Efter min tid i kontrolrummet begyndte jeg at arbejde med PLC-programmering til vores adgangskontrol i radioaktive områder, og siden har jeg arbejdet med udvikling af både kontrol- og alarmsystemer i form af løsninger til både vores SCADA- og PLC-systemer. Det er løsninger, som anvendes i både vores centrale kontrolrum, af vores teknisk ansvarlige sektioner, og som står for vores forsyningsområder og vores brand- og sikkerhedsberedskab. Alle disse kolleger har brug for kontrol- og alarmsystemer, som vi udvikler i min sektion,« fortæller Henrik Nissen, der oprindelig er uddannet på Maskinmesterskolen København i 1995.

180.000 alarmer
I det centrale kontrolrum sidder operatørerne hver med fem skærme, der viser alarmer samt aktuel drift og forsyning. Her kommer på et normalt døgn op mod 600 alarmer, hvoraf mange er alarmer, som skyldes, at der er vedligeholds- eller servicearbejde i gang på installationer.
Statistikken fortæller, at der i alt er registreret 180.000 alarmer fra systemerne på CERN. Der er 10.000 analoge målepunkter, som leverer data til kontrol- og alarmsystemerne, og hver dag foregår 2,5-3 millioner opdateringer i systemerne.

»Vi prøver hele tiden at gøre arbejdet nemmere for vores kolleger, som har det daglige ansvar for vores tekniske anlæg og for CERN’s beredskab og sikkerhed. Det gør vi både ved at prøve at eliminere falske og overflødige alarmer og ved at standardisere vores løsninger mest muligt, så vores operatører får en nemmere hverdag foran skærmene,« siger Henrik Nissen.

UNICOS
Til at udvikle nye løsninger anvendes UNICOS – Unified Industrial Control System – som bruges til både nye PLC- og SCADA-løsninger. UNICOS er udviklet af CERN som et framework til udvikling af industrielle kontrolsystemer.

»Fordelen ved UNICOS er, at man kommer uden om individuel programmering, som kan være meget personafhængig. Risikoen ved individuel programmering er, at det bliver meget svært at vedligeholde disse systemer over tid, fordi de er afhængige af den oprindelige programmør. Med UNICOS har vi automatiseret og standardiseret selve programmeringen, fordi man i stedet for at programmere skal definere nogle funktioner, altså beskrive, hvad det pågældende system skal gøre, og så bliver koden automatisk genereret – uafhængig af den person, som laver beskrivelsen. Det gør det meget nemmere at opdatere, vedligeholde og modificere systemer på den lange bane,« siger Henrik Nissen.

I stedet for at skrive selve koden, beskriver man et standardobjekt, for eksempel en køler, med angivelse af ønskede målinger ind og ud, styring af ventiler og alle øvrige nødvendige inputs og outputs i køleren. Når informationerne og værdierne er angivet, omskriver UNICOS objekterne til PLC-kode, og samtidig generes de nødvendige SCADA-billeder til kontrolsystemet, så hele den nye funktionalitet kan tages i brug med det samme.

Standardiseret interface
På den måde skaber UNICOS et standard- interface for operatørerne, så alle skærme i kontrolrum er opbygget på samme måde – med samme farver og funktionaliteter – uanset den forsyningsart, der vises.

Daglig leder af CERN’s centrale kontrolrum er maskinmester Jesper Nielsen, og han har oplevet det som en stor fordel at få standardiseret SCADA- og PLC-interfaces.

»For operatørerne i kontrolrummet er det blevet meget nemmere at løse problemstillinger på kryds og tværs af alle vores systemer, anlæg og forsyningsarter, fordi brugergrænsefladerne er opbygget på samme måde nu. Vi kan hente trends på tværs af el-forsyning, køl, ventilation, vakuum, kryo, sikkerhed, adgangskontrol med videre. Der er jo ofte brug for, at de forskellige forsyningsarter skal supplere hinanden til bestemte opgaver. Nu har vi et langt bedre overblik, fordi alle systemer vises på samme skærm. Oplæringen af vores operatører er af samme grund blevet meget nemmere, når de ikke skal oplæres i flere forskellige kontrol- og alarmsystemer. Før havde vi fem-seks kontrolsystemer, nu har vi ét,« siger han.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 7, 2020.

18/08 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher