Arbejdsgiver kan have ret til dine helbredsoplysninger i sygedagpengesager

Når arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom, har arbejdsgiver ret til refusion af de sygedagpenge, som medarbejderen ellers ville kunne have modtaget. 

Det betyder, at arbejdsgiver er part i sagen om sygedagpenge, hvilket giver arbejdsgiver mulighed for at søge om aktindsigt i refusionssagen efter forvaltningslovens regler.

Problemet herved er, at en medarbejders helbredsmæssige oplysninger, herunder medarbejderens diagnose, er personoplysninger af følsom karakter, som traditionelt er beskyttet mod arbejdsgiverens adgang til indsigt. Der er således tale om oplysninger, hvor hensynene til medarbejderens interesse i at holde oplysningerne hemmelige typisk vejer tungt.

Begrænset aktindsigt i forhold til forvaltningsloven

Ved en ændring af sygedagpengeloven i 2019 blev arbejdsgivers adgang til aktindsigt i medarbejderens helbredsmæssige og lægelige oplysninger derfor begrænset således, at arbejdsgiver alene har ret til sådanne oplysninger, hvis de er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser. Arbejdsgivers adgang til oplysningerne kan begrænses yderligere, hvis afgørende hensyn til medarbejderens interesser taler for at holde de helbredsmæssige og lægelige oplysninger hemmelige.

For at understøtte hensynet til medarbejderen, er det således ikke muligt for arbejdsgiver at få aktindsigt i oplysningerne på ethvert tidspunkt. Det er nemlig først på det tidspunkt i sagen, hvor kommunen tager skridt for at standse udbetalingen af refusion helt eller delvist, at oplysningerne vil kunne få væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser, og dermed kunne få indsigt i de helbredsmæssige og lægelige oplysninger. Indsigtsretten gælder desuden ikke enhver helbredsmæssig og lægelig oplysning, men alene oplysninger der er væsentlige for sygedagpengesagen.

Til slut skal der foretages en afvejning mellem arbejdsgiverens økonomiske interesse på den ene side og medarbejderens interesse i at holde oplysningerne hemmelige på den anden. Selvom de ovenstående betingelser er opfyldt, kan arbejdsgivers ret til indsigt derfor stadig begrænses, hvis hensynet til medarbejderen vejer tungere.

Ankestyrelsens principafgørelse

I en konkret sag anmodede arbejdsgiver om fuld aktindsigt i sagen om refusion efter kommunen havde truffet afgørelse om ophør af sygedagpenge. Kommunen gav delvis afslag på aktindsigt i de helbredsmæssige og lægelige oplysninger. Ankestyrelsen vurderede, at kommunen havde givet arbejdsgiver indsigt i væsentlige helbredsmæssige og lægelige oplysninger, som dannede grundlag for kommunens afgørelse om ophør af refusion. Arbejdsgiver kunne således ikke få aktindsigt i yderligere helbredsmæssige og lægelige oplysninger, idet de ikke var af afgørende betydning for, at arbejdsgiver kunne varetage sine økonomiske interesser.

Ankestyrelsen bemærkede yderligere, at der ikke blandt de udleverede oplysninger var nærliggende fare for, at lønmodtagers private interesser ville lide skade ved, at arbejdsgiver fik indsigt. Oplysningerne svarede til, hvad der sædvanligvis indgår i sager om sygedagpengerefusion; bl.a. oplysninger om helbredsforholdenes indvirkning på arbejdsevnen, oplysninger om den iværksatte behandling og skånehensyn.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maskinmestrenes Forenings Arbejdsmarkedsafdeling.

Skrevet af juridisk konsulent Kristine Maria Kramer

29/09 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher