Slut med kul i Københavns fjernvarme

Rene Kristiansen begyndte i sit første job som vagtgående på Amagerværket i 1990, da han stod færdig som nyuddannet maskinmester. I dag – 30 år efter – kan han se tilbage på værkets rejse fra 100 procent kulfyret til 100 procent bæredygtig biomasse.

»Da jeg begyndte på værket, var hele produktionen baseret på kul, suppleret med heavy fuel. Blok 3 var dengang en helt nyopført kulfyret blok. Nogle år senere indledte vi forsøg med træpiller, og det førte til, at vi i 2009 idriftsatte den første blok med biomasse i form af træpiller. Blok 1 blev ombygget, så den kunne køre med både kul og træpiller, men reelt var det kun træpiller og i en periode halmpiller, vi kørte med i den blok. Kullene udgjorde dog stadig størstedelen af værkets brændsel,« siger Rene Kristiansen.

Men træpillerne blev begyndelsen til værkets konvertering fra fossile brændsler til mere bæredygtige brændsler. Næste store kapitel blev indledt, efter HOFOR, som ny ejer af Amagerværket, igangsatte den endelige afsked med kullene. I dag står en helt ny Blok 4 med tilhørende anlæg klar: AMV4 er en 100 procent flisfyret blok, som kan producere op til 550 MJ/s varme.

»Indtil den nye blok 4 blev taget i brug, har kullene i runde tal udgjort cirka 60 procent af vores brændsel, og træpillerne resten, men nu kører værkets to blokke kun på biomasse. Det betyder, at vi har reduceret vores CO2-udledning med 80-95 procent. I dag anvendes kun en lille smule letolie ved opstart af blokkene,« siger Rene Kristiansen.

Han har i årenes løb haft skiftende ansvarsområder på værket, men er i dag sektionsleder med ansvar for værkets havn og brændselshåndtering.

400 meter ny kaj
Afskeden med kullene betyder, at et årligt forbrug på 500.000-600.000 ton kul nu er gået i nul. Fremadrettet skal flis udgøre størstedelen af brændslet, cirka 80 procent, suppleret af træpiller i varmesæsonens koldeste måneder. Det forventes, at der køres op til 3.000 timer årligt med træpilleblokken, mens resten af produktionen skal foregå på flis.

Den tidligere kulplads lægger nu areal til flere af de nye anlæg, der er opført i forbindelse med etableringen af den nye blok 4.

»Der er næsten tale om et barmarksanlæg. Vi har ryddet hele den gamle kulplads og revet gamle anlæg og bygninger ned for at give plads til AMV4. Der er bygget 400 meter ny kaj. Der er etableret to store kraner designet til at håndtere flis. Der er bygget tre kilometer transportbånd. To lukkede flislagre på hver 52.000 kubikmeter. En cirkulerende fluid bed-kedel foruden ny turbine og nye miljøanlæg med blandt andet posefilter. Hertil kommer et helt nyt centralt kontrolrum, der skal styre de to biomasseblokke,« fortæller Rene Kristiansen.

Læs hele artiklen i Maskinmesteren nr. 10, 2020.

11/10 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher