Ny bekendtgørelse sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist en stigning i antallet af psykisk belastede lønmodtagere på det danske arbejdsmarked siden 2012. Et politisk ønske om at fokusere nærmere herpå har nu ført til, at Arbejdstilsynet for første gang har samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, som netop er trådt i kraft. Bekendtgørelsen skal bidrage til at skabe klarhed om reglerne.

I april 2019 indgik en række partier en politisk aftale om en ”ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet”, der blandt andet havde til formål at øge fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Som følge af aftalen har det psykiske arbejdsmiljø for første gang fået sin egen bekendtgørelse. Formålet med den nye bekendtgørelse er at samle de gældende regler og skabe klarhed for både arbejdsgivere og medarbejdere om, hvilke regler der gælder for forebyggelse af problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen ændrer således ikke den nuværende retstilstand, men skal gøre det helt klart over for arbejdsmarkedets parter, hvilke regler der gælder på området.

Bekendtgørelsen fokuserer særligt på nogle bestemte risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
 • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden

Det er ledelsens pligt at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, så de ovennævnte faktorer ikke udgør en risiko for medarbejderes sikkerhed og sundhed.

Bekendtgørelsen vil desuden blive suppleret af tre nye vejledninger fra Arbejdstilsynet omhandlende stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. november 2020.

Maskinmestrenes Forening satte fokus på det psykiske arbejdsmiljø i to artikler i henholdsvis juli- og september udgaven af Maskinmesteren:

Hvis du oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, anbefaler vi, at du kontakter Arbejdsmarkedsafdelingen i Maskinmestrenes Forening.

Af juridisk konsulent Kristine Maria Kramer

09/11 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher