Arbejdsgiver kan med ny lov kræve medarbejdere testet for covid-19

Ny lovgivning, der blev vedtaget den 19. november, giver arbejdsgiver ret til at pålægge medarbejdere at få foretaget en covid-19 test og oplyse om resultatet. Arbejdsgiver skal dog have en saglig grund til at bede om testen.

Saglig begrundelse
Den nye lov giver altså en udvidet adgang for arbejdsgivere til at bede om helbredsundersøgelser og gøre sig bekendt med resultatet, end den vi kender fra helbredsoplysningsloven. Arbejdsgiver må dog stadig kun kræve, at medarbejdere bliver testet for covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

Om der foreligger væsentlige driftsmæssige hensyn er en konkret vurdering. Som et eksempel på, at driftsmæssige hensyn kan anses for væsentlige, nævner forarbejderne til loven den situation, hvor en virksomhed eller en del af en virksomhed midlertidigt lukkes ned på grund af et større smitteudbrud, og hvor alle ansatte er hjemsendt. Her vil testning af medarbejdere kunne medvirke til en hurtigere genåbning af virksomheden.

Procedurer for test af medarbejdere
Ønsker arbejdsgiveren at pålægge en medarbejder at blive testet, skal arbejdsgiveren skriftligt anmode medarbejderen herom samt informere virksomhedens samarbejdsudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter. Testen kan enten gennemføres på eller uden for arbejdspladsen, og skal som udgangspunkt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre testen i arbejdstiden, skal medarbejderen kompenseres for den tid, der bruges på testen uden for arbejdstiden. Det er uklart om medarbejdere ansat uden øverste arbejdstid har krav på kompensation, men lovens ordlyd synes at indikere, at denne type medarbejdere også har ret til kompensation. Arbejdsgiver skal desuden godtgøre medarbejderens omkostninger i forbindelse med testen, herunder transportomkostninger.

Ansættelsesretlige sanktioner ved manglende imødekommelse
Nægter en medarbejder at imødekomme et pålæg om at blive testet eller at oplyse om testens resultat, kan dette medføre ansættelsesretlige sanktioner. Medarbejderen skal dog skriftligt have oplyst, at de konkrete sanktioner vil blive anvendt, hvis ikke pålægget imødekommes. Det er de almindelige ansættelsesretlige principper vedrørende vægring/lydighedsnægtelse der er gældende ved denne vurdering. Manglende imødekommelse af et sagligt begrundet pålæg kan derfor efter omstændighederne føre til opsigelse af ansættelsesforholdet og i yderste konsekvens bortvisning.

Pålægges medarbejderen at blive testet på usagligt grundlag, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse. Størrelsen af denne er dog ikke nærmere behandlet i loven.

Loven har en såkaldt ”solnedgangsklausul” og ophæves automatisk den 1. juli 2021.

Sygdom er lovligt forfald
Bliver en medarbejder ramt af covid-19 eller bliver pålagt karantæne af myndighederne, vil det ligesom anden sygdom være lovligt forfald, hvilket indebærer, at det ikke er en saglig opsigelsesgrund. Funktionærer og mange overenskomstansatte vil desuden have ret til løn i sygdoms- og karantæneperioder.

Skrevet af juridisk konsulent Christian Bonne Rasmussen

22/11 2020

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher