Jobklausuler er nu ugyldige

Den 1. januar 2021 udløb overgangsperioden for jobklausuler i lov om ansættelsesklausuler. Det betyder, at indgåede jobklausuler ikke længere er gyldige.

Hvad er en jobklausul?
En jobklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en eller flere andre virksomheder eller mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, med henblik på at hindre eller begrænse medarbejdernes muligheder for at blive ansat i en anden virksomhed.

Dette er f.eks. en aftale mellem to virksomheder om, at de ikke ansætter hinandens medarbejdere. En aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder om, at medarbejderen i en given periode efter fratræden ikke må medvirke til, at virksomhedens andre medarbejdere forlader virksomheden, også kaldet en medarbejderklausul, er også en jobklausul.

Ansættelsesklausullovens forbud mod jobklausuler
Lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016, fastslår, at der ikke gyldigt efter lovens ikrafttræden kan indgås aftaler om jobklausuler. Det har således ikke været muligt at indgå nye aftaler om jobklausuler de sidste 5 år.

For jobklausuler, der gyldigt er indgået før den 1. januar 2016, indeholder loven en overgangsperiode, hvorefter disse bortfalder endeligt den 1. januar 2021. Aftaler om jobklausuler er derfor ikke længere gyldige, og kan ikke håndhæves overfor aftaleparten.

Undtagelser for forbuddet mod jobklausuler
Det skal bemærkes, at forbuddet mod jobklausuler i ansættelsesklausulloven ikke påvirker jobklausuler, som indgås i forbindelse med forhandlinger om virksomhedsoverdragelse.

Forbuddet mod jobklausuler berører heller ikke vikarbureauers aftaler herom i overensstemmelse med vikarloven.

Andre ansættelsesklausuler
Ansættelsesklausulloven indeholder desuden regler om andre ansættelsesklausuler; nemlig konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede klausuler. Disse klausuler kan fortsat gyldigt aftales. Sådanne aftaler, som er indgået efter den 1. januar 2016, skal dog leve op til ansættelsesklausullovens regler for at være gyldige.

Du kan læse nærmere på mmf.dk: Er ansættelsesklausulen gyldig?

Er du i tvivl om gyldigheden af en ansættelsesklausul, kan du kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen hos Maskinmestrenes Forening.

11/01 2021

Herunder kan du læse om de virksomheder, hvor maskinmestre løfter ansvar, drift og bundlinje.

Klik på de enkelte brancher for at se virksomheder, som opererer inden for området.

 • C.C.JENSEN A/S

  C.C.JENSEN A/S er en globalt førende producent og leverandør af CJC® Oliefiltre til markeder

  ...

  C.C.JENSEN A/S

  Global maskinmester på Sydfyn

  Læs om C.C.JENSEN
 • HOFOR A/S

  »Det er fedt, at jeg som nyuddannet nærmest har fået nøglerne til en hel forsyningsgren i

  ...

  HOFOR A/S

  Gør en forskel som maskinmester

  Læs om HOFOR
 • ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Maskinmester Mikael Olsen arbejder med

  ...

  ICS Industrial Cooling Systems A/S

  Skræddersyet industriel køling

  Læs om ICS
 • Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  I Nordens største hydraulikvirksomhed er

  ...

  Hydra-Grene A/S

  Førende inden for hydraulik

  Læs om Hydra-Grene
 • Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Som nyuddannet blev Anders Ulrik

  ...

  Siemens

  Motion Specialist med udfordringer

  Læs om Siemens
 • Ørsted

  23-årige maskinmester Nicolai Lønsgren Andersen skrev under på sin ansættelseskontrakt hos

  ...

  Ørsted

  Verdens mest bæredygtige virksomhed

  Læs om Ørsted
Maskinmestrenes brancher