11/01 2021
Erhvervsudvikling

Jobklausuler er nu ugyldige

Den 1. januar 2021 udløb overgangsperioden for jobklausuler i lov om ansættelsesklausuler. Det betyder, at indgåede jobklausuler ikke længere er gyldige.

Sikkerhedsstyrelsen tredobler gebyret for registrering af autorisationer. Det undrer TEKNIQ Arbejdsgiverne i en tid, hvor digitaliseringen netop skal gøre den slags billigere.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge trepartsaftalen om den midlertidige arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked frem til udgangen af 2021.

07/12 2020
Erhvervsudvikling

Maskinmestrenes lønstatistik 2020

Maskinmestre kan se tilbage på et år med lønstigninger. Det viser lønstatistikken for 2020, der omfatter privat og offentligt ansatte maskinmestre i land samt privatansatte maskinmestre til søs.

22/11 2020
Erhvervsudvikling

Fra Tvindkraft til vindkraft

Tvind-møllen er en milepæl i dansk vindkraft. Nu er Orbitals maskinmester, Danni Søndergaard Andersen, ved at levetidsforlænge den 42 år gamle vindmølle, så den kan producere endnu mere grøn strøm.

Ny lovgivning, der blev vedtaget den 19. november, giver arbejdsgiver ret til at pålægge medarbejdere at få foretaget en covid-19 test og oplyse om resultatet. Arbejdsgiver skal dog have en saglig grund til at bede om testen.

Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist en stigning i antallet af psykisk belastede lønmodtagere på det danske arbejdsmarked siden 2012.

26/10 2020
Erhvervsudvikling

Er ansættelsesklausulen gyldig?

Den 1. januar 2016 kom der nye regler for konkurrence- og kundeklausuler, der blandt andet skærpede gyldighedsbetingelserne for klausulerne.

13/10 2020
Erhvervsudvikling

Intet nyt er godt nyt

Maskinmester Peter Hyldgaard har udviklet HDC Analyzer, som foretager simultane målinger, der giver en dynamisk og kontekstbaseret overvågning, så man kun får besked ved bestemte afvigelser.

11/10 2020
Erhvervsudvikling

Slut med kul i Københavns fjernvarme

Amagerværket har netop indviet sin nye flisfyrede blok – AMV4. Dermed er hele værkets varme- og el-produktion baseret på bæredygtig biomasse – for at understøtte Københavns mål om at blive CO2-neutral i 2025.

Regeringen sætter med sin nye forskningsstrategi fokus på fire grønne missioner og disse rammer lige ned i maskinmestrenes DNA.

Når arbejdsgiver udbetaler løn under sygdom, har arbejdsgiver ret til refusion af de sygedagpenge, som medarbejderen ellers ville kunne have modtaget.

Maskinmester Ulrich Basse fik større ansvar som leder og flere udfordringer, da han solgte sin virksomhed og blev ansat som chef samme sted. Han er Business Manager hos kølegrossistvirksomheden Aircon Teknik.

E-mails, som medarbejdere sender og modtager i forbindelse med udførslen af arbejdet, er som udgangspunkt virksomhedens ejendom. Derfor må en medarbejder ikke uden videre slette hele sin indbakke, når medarbejderen fratræder sin stilling.

Den 08. september var lige under 50 virksomheder fra Ocean Plastic Forum samlet hos Desmi Ro-Clean i Odense for at dele viden om og erfaringer med oprensning og genanvendelse af havplast, som er en stigende udfordring i verdens floder og have.

I forbindelse med at lønkompensationsordningen udløb den 29. august 2020 er der indgået ny aftale om arbejdsfordeling.

For syvende år i træk afholdes i dag den største energikonference udenfor hovedstadsområdet i Danmarks energimetropol Esbjerg.

Maskinmester Henrik Nissen er med til at udvikle CERN’s kontrol- og alarmsystemer. Opgaven er en løbende optimering af alle SCADA- og PLC-systemer i tæt samarbejde med operatører og beredskab.

18/08 2020
Erhvervsudvikling

Fra pakninger til visirer på rekordtid

Da coronakrisen ramte pakningsleverandøren, Steffca, skulle der hurtigt tænkes nyt. På kort tid blev en del af produktionen omstillet til ansigtsvisirer, og i stedet for at hjemsende medarbejdere blev 18 nye ansat.

I en Østre Landsrets sag blev der taget stilling til, om en arbejdsgiver var ansvarlig for en medarbejders skade (ammoniakudslip) i forbindelse med udførelse af rengøringsarbejde.

Sommerferien står for døren, men muligheden for at komme væk og opleve andre kulturer og et andet klima er begrænset i forhold til, hvad vi er vant til. Nogle fristes måske til at tage en tur op i det svenske eller se, om der går en flyafgang uden for Europa – og dermed trodse det danske udenrigsministeriums anbefalinger.

Byggebranchen byder på stadig større teknisk kompleksitet og en høj grad af tværfagligt samarbejde. For maskinmestre er det en udfordring at få tænkt driften med allerede fra planlægningen af nyt byggeri.

09/06 2020
Erhvervsudvikling

Arbejdsmiljøloven er ændret

I december 2019 blev ændring af arbejdsmiljøloven vedtaget i Folketinget. Lovændringen indebærer, at reglerne er blevet mere forståelige, og at en række sproglige og forståelsesmæssige vanskeligheder fjernes.

Onsdag den 27. maj stod det igen klart, at innovation og entreprenørskab står højt på dagsordenen på den maritime uddannelsesinstitution SIMAC i Svendborg. For sjette gang vandt studerende netop herfra nemlig førstepladsen ved DM i entreprenørskab.

Marcus Nielsen blev hædret med andenpræmien ved kåringen af årets bachelorprojekt for sin undersøgelse af stævnrørspakdåser, som ødelægges af en blanding af havvand og miljøolie.

Medlemmer med KundeKapital i PFA Pension kan du glæde sig over, at de i disse dage får ekstra ind på pensionsopsparingen. Medlemmer af Maskinmestrenes Forening, der har pension i PFA med KundeKapital, kan i disse dage glæde sig over, at de har fået ekstra penge ind på deres pensionsopsparing.

Jytte Skytte fra Dansk Gasteknisk Center, er blevet udpeget som medlem af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed. Udvælgelsen af Jytte Skytte er sket på baggrund af en indstilling fra Maskinmestrenes Forening.

25/05 2020
Erhvervsudvikling

Varsling af ferie?

Ferieloven giver dig som medarbejder ret til 5 ugers ferie om året. De 5 uger bliver opdelt i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie. De fleste medarbejdere får i fællesskab med virksomhedens ledelse aftalt, hvordan ferien skal afvikles. Men hvis der ikke kan opnås enighed, er det i sidste ende ledelsen, der bestemmer.

I anledning af 75 års dagen for Danmarks befrielse var der en lille mindehøjtidelighed ved Søfolkenes Mindeanker i Nyhavn. Mere end 1.900 søfolk mistede livet under Anden Verdenskrig, 1939-1945.

11/05 2020
Erhvervsudvikling

Endelighedsklausuler

Ansættelsesforhold afsluttes ikke altid med en ensidig opsigelse fra medarbejderen eller arbejdsgiveren, men relativt ofte med en gensidig fratrædelsesaftale. En sådan aftale vil ofte indeholde nogle ekstra fordele for medarbejderen.

11/05 2020
Erhvervsudvikling

Resultat af bestyrelsesvalg 2020

Torsdag den 30. april 2020 kl. 12.00 udløb fristen for at stemme ved dette års bestyrelsesvalg. 11,3 procent af de stemmeberettigede medlemmer har afgivet deres stemme, og pr. 01. juli 2020 kan Maskinmestrenes Forening byde velkommen til en række nye bestyrelsesmedlemmer.

Anders Andersen har ansvar for køling og ventilation på CERN, der er verdens førende forskningscenter for eksperimenterende partikelfysik. Her arbejdes med temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt.

28/04 2020
Erhvervsudvikling

Ny flyvehøjde som leder

MMT-uddannelsen har givet fabrikschef Mikkel Andersen, GRUNDFOS, et større perspektiv på ledelse og virksomhedsdrift. Uddannelsen har hjulpet ham til at skabe nye udviklingsforløb sammen med kunderne.

Maskinmester Aksel Kirkeby har deltaget i udviklingen af en automatisk rensegrisløsning, som fremover kan komme spildevandsbranchen til gavn ved at effektivisere rensningen af spildevandstrykledninger.

Corona-krisen kan give anledning til bekymring og utryghed, og det kan i værste fald udløse stress og angst. Derfor er det vigtigt, at vi passer på vores mentale helbred i denne tid, og her kan både den enkelte og virksomhederne gøre en hel del, lyder det fra PFA.

Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime har indgået aftale med Danske Rederier om løsning af problemerne, opstået i forbindelse med udsatte besætningsskift og dermed forlængede ude- og hjemmeperioder.

31/03 2020
Erhvervsudvikling

Hvad betyder arbejdsfordeling?

Maskinmestrenes Forening har modtaget og modtager stadig henvendelser omkring arbejdsfordeling. Formålet med en arbejdsfordeling er at undgå afskedigelser. En arbejdsfordeling indebærer, at arbejdstiden og lønnen nedsættes forholdsmæssigt for medarbejderne på en virksomhed.

29/03 2020
Erhvervsudvikling

Lækage på pakdåse sikrer andenplads

Et bachelorprojekt om konsekvenserne af en lækage på en stævnrørspakdåse sikrer nyuddannede maskinmester Marcus Nielsen en andenplads i konkurrencen om årets bachelorprojekt i 2019.

Mange danskere arbejder hjemmefra i denne tid som følge af Corona-virussen og nedlukningen af store dele af Danmark. Men hvordan tilrettelægger man hjemmearbejdsdagen bedst muligt, så den bliver til gavn for alle parter? Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA, giver her gode råd.

17/03 2020
Erhvervsudvikling

Dialog med Rederier ifm. Coronavirus

Søndag den 15. marts 2020 orienterede regeringen om indgået trepartsaftale om midlertidig lønkompensation (hjælpepakke) gældende fra 9. marts til 9. juni 2020.

Der er flere maskinmestre på arbejdsmarkedet end nogensinde og fuld beskæftigelse, konstaterede formand Lars Have Hansen på Maskinmestrenes Forenings 148. ordinære generalforsamling.

De to nyuddannede maskinmestre, Emil Damsbo Sander og Joachim Carlsen, har vundet konkurrencen om årets bedste bachelorprojekt for 2019.

03/03 2020
Erhvervsudvikling

Ny ferielov på trapperne

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Men allerede nu kan det være relevant at kigge på sin ferie for resten af året, da overgangsordningen til den nye lov indebærer nogle planlægningsmæssige udfordringer.

02/03 2020
Erhvervsudvikling

Energikonference Esbjerg 2020

Hvordan ser fremtidens energi ud? Energikonferencen Esbjerg 2020 giver dig svaret!

Maskinmetre bidrager blandt andet til FN’s Verdensmål nr. 17; Partnerskaber for handling.

For første gang i Danmark er et CO2-baseret køle- og energianlæg sat i drift i en skøjtehal efter en gennemgribende renovering med fokus på bæredygtighed og energibesparelse.

Se hvordan maskinmestre blandt andet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 4; Kvalitetsuddannelse.

800.000 skifter job hvert år. Det svarer til en fjerdedel af alle lønmodtagere, hvilket nok ikke forholder sig så anderledes for maskinmestre.

Se hvordan maskinmestre blandt andet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 7; Bæredygtig energi.

Barselsloven sikrer begge forældre mulighed for at holde i forbindelse med fødsel og adoption, men det er sjældent at denne ret udnyttes fuldt ud. Det kan der være mange grunde til – en af disse kan være økonomien.

Efter ni år som underviser på to maskinmesterskoler er Martin Alsted Hansen tiltrådt som driftsleder for Brande Fjernvarme. Hans karriere har budt på flere brancheskift, inden fjernvarmens grønne omstilling kaldte.

Se hvordan maskinmestre blandt andet bidrager til FN’s Verdensmål nr. 12; Ansvarligt forbrug og produktion.

20/01 2020
Erhvervsudvikling

Det hele begynder med partikler

CERN er verdens førende forskningscenter for partikelfysik, men har derudover leveret flere banebrydende teknologier, heriblandt touchscreens, World Wide Web og medicinske scannere.

En medarbejder gik syg hjem fra arbejde på grund af en lungebetændelse. Dagen efter fik han af lægen ordineret en penicillinkur. I weekenden følte han sig bedre tilpas, og valgte at tage på weekendtur til Tyskland for at se fodbold.

03/01 2020
Erhvervsudvikling

Først akademiker, så maskinmester

Jens Johansens vej til maskinmesterprofessionen er ikke en af de mest typiske. Oprindelig er han uddannet cand.techn.soc., men er nu i en alder af 48 år begyndt på maskinmesteruddannelsen.

03/01 2020
Erhvervsudvikling

Multimedieskat i 2020

Det blev med finansloven for 2020 besluttet fortsat at beskatte fri telefoni og internet.

03/01 2020
Erhvervsudvikling

Skal du også videre?

800.000 eller en fjerdedel af alle lønmodtagere skifter job hvert år. Endnu flere overvejer at gøre det. Er du én af dem?

09/12 2019
Erhvervsudvikling

Hvem ejer min opfindelse?

Hvis du opfinder noget i forbindelse med dit arbejde, vil din arbejdsgiver under visse betingelser kunne kræve rettighederne overdraget. Det er reguleret i opfinderloven.

09/12 2019
Erhvervsudvikling

Ocean Plastic Forum fylder 1 år

Den 05. december var Maskinmesterens Forening i spændende selskab med Ocean Plastic Forum i anledning af sidst nævntes 1 års fødselsdag. Maskinmestrenes Forening er medstifter af Ocean Plastic Forum, som også har til huse på Sankt Annæ Plads.

Administrerende direktør for Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, kom med store roser og masser af opbakning til de danske maskinmestre, da han holdt åbningstalen på erhvervskonferencen Ajour.

Som udgangspunkt er en medarbejder, der er ude for en ulykke under transporten på vej på arbejde, ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, da transport til og fra arbejdspladsen anses for at være privat.

Der er et stort potentiale for energieffektivisering af ældre bygninger, der udgør 65 procent af alle danske bygninger.

25/11 2019
Erhvervsudvikling

Intelligent energi

Regeringens mere ambitiøse mål for CO2-reduktioner kræver nye teknologier, men også en ny afgiftsstruktur der skal fungere som incitament til at bruge energiformer med det laveste CO2-indhold.

Ja – hvis du lider af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, der vil have væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed hos arbejdsgiveren.

08/11 2019
Erhvervsudvikling

Fjernkøling vinder frem i hovedstaden

15 meter under Kvæsthusmolen i København ligger HOFOR's to havvandskamre.

06/11 2019
Erhvervsudvikling

Lad mobilen ligge

Sunde digitale vaner spiller en væsentlig rolle i forebyggelsen af stress. Virksomhederne bør guide medarbejderne til at slippe mobiltelefonen.

50 stærke danske virksomheder og organisationer er gået sammen om at gøre noget ved de store problemer med plast i verdenshavene. Den samlede indsats skal sætte et tydeligt dansk aftryk på et globalt problem.

04/11 2019
Erhvervsudvikling

»Vi mangler basal omtanke«

Med digitaliseringen og Industri 4.0 følger en masse risici og farer, som vi slet ikke er forberedte på. Der skal tages flere forholdsregler, siger Jacob Herbst fra Dansk Automationsselskab (DAU).

28/10 2019
Erhvervsudvikling

Flodheste sluger energi

Zoologisk Have København investerer i nye energibesparende løsninger. To maskinmestre har det daglige ansvar for de tekniske anlæg, herunder nye vandbehandlingsløsninger som medfører store besparelser.

I 2050 skal skibsfartens udledning af CO2 være halveret. Det stiller krav om både teknologisk udvikling, nye forretningsmodeller og politiske aftaler, som sikrer, at den maritime omstilling sker på lige vilkår.

Højesteret afgjorde i en nylig dom, at en kommunal arbejdsgiver ikke kunne trække en medarbejder i løn i forbindelse med, at arbejdsgiveren havde mistet sygedagpengerefusionen som følge af medarbejderens manglende medvirken til kommunens opfølgning efter sygedagpengeloven.

For 2,8 milliarder kroner kan hele den kollektive bustransport i Danmark blive omstillet til emissionsfri kørsel, lyder tilbuddet fra Arriva, som i 2020 sætter fem eldrevne havnebusser i drift i København.

Dansk Industri og Dansk Energi er gået sammen i Erhvervslivets Klimaalliance, som skal bidrage til at løse Danmarks klimaudfordringer, herunder at nå en 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Industriens Fond har bevilget 29 millioner kroner til Servitize.dk, som skal hjælpe danske virksomheder med at udvikle nye servicekoncepter og forretningsmodeller, der kan løfte både indtjening og konkurrenceevne.

Maskinmestrenes Forening hilser ambitionen om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen velkommen. Men politikerne bør inddrage maskinmestre og andre faggrupper med erfaring fra grøn omstilling i praksis.

01/10 2019
Erhvervsudvikling

Vi kan ikke helt slippe jobbet i ferien

Sluk mobilen og træk stikket, når du holder sommerferie! Det er det råd, som alle fagfolk giver, når de bliver spurgt om, hvordan man kan forebygge stress og udbrændthed.

Kasper Retvig Jensen viste vej til energibesparelser på Follerup Vandværk i Fredericia under sin praktiktid. TREFOR Vand vil nu bruge løsningen til at optimere processerne på vandværket.

30/09 2019
Erhvervsudvikling

Hovedstaden skal have blødere vand

I de kommende år skal alle beboerne i hovedstadsområdet have blødere vand. Maskinmester Bo Sværke Bonde har ansvaret for den teknologiske proces med at fjerne kalken fra drikkevandet hos HOFOR.

Som leder er du omfattet af Lederaftalen, når du er ansat i en virksomhed som er medlem af en organisation under Dansk Arbejdsgiverforening, og er leder ifølge Lederaftalen.

15/09 2019
Erhvervsudvikling

Årets fodboldturnering for studerende

Fredag den 13. september 2019 løb dettes års fodboldturnering for studerende - arrangeret af Maskinmestrenes Forening og Maskinmesterstuderendes Landsråd - af stablen i Fredericia, hvor der dagen igennem var masser af sol, netværk og god stemning.

Højesteret fandt i en nyligt afsagt dom, at det ikke udgjorde misligholdelse af ansættelsesforholdet, at en medarbejder havde optaget en lønsamtale med sin chef. Det var derfor uberettiget at bortvise medarbejderen.

13/09 2019
Erhvervsudvikling

Kunne du slippe jobbet i sommerferien?

Giv dit input med i Maskinmestrenes Forenings quickpoll om medlemmernes arbejdsvaner under ferie.

To maskinmestre er involveret i den igangværende elektrificering af jernbanedriften og et kommende digitalt signalsystem. Men der er brug for flere maskinmestre i Banedanmarks grønne omstilling.

10/09 2019
Erhvervsudvikling

Der gik ild i karrieren

Michael Djervads arbejdsliv begyndte som sejlende maskinmesteraspirant, men han ændrede kursen og er i dag beredskabschef i Slagelse Brand og Redning efter 22 år i beredskabsbranchen.

Klaus Svenstrup Jensen har arbejdet i Sierra Leone for Ingeniører Uden Grænser. Uddannelsen som maskinmester var en fordel for hans opgaver – blandt andet etablering af vandforsyning til landsbyer.

Sø- og Handelsretten afsagde den 16. maj 2019 en række domme vedrørende opgørelsen af sygedage efter funktionærlovens § 5, stk. 2 (120-dages reglen).

I samarbejde med Vikingegaarden A/S har Thyborøn Havn udviklet en ny automatiseret ProPower-løsning til registrering og afregning af el- og vandforbrug, når kunderne køber disse ydelser i havnen.

20/08 2019
Erhvervsudvikling

Stenene holder på varmen

Et EUDP-projekt har udviklet en løsning på en af den grønne omstillings store udfordringer: Billig og miljøvenlig lagring af vedvarende energi. Løsningen er granitsten opvarmet til 600 grader celsius.

20/08 2019
Erhvervsudvikling

Færgefartens Formel 1-team

Molslinjen er et af verdens førende hurtigfærgerederier. Strategien er at holde den tekniske ekspertise i rederiet, og det skaber rige faglige udfoldelsesmuligheder for maskinmestre.

For langt de fleste er sommerferien afholdt, og hverdagen er startet op igen – men hvordan gik det egentlig med at holde ferie og tøjle trangen til lige at tjekke arbejdsmailen?

19/08 2019
Erhvervsudvikling

Social sikring ved arbejde i udlandet

Når du bor og arbejder i Danmark, er du omfattet af dansk social sikring, hvilket blandt andet giver adgang til lægelig behandling, syge- og barselsdagpenge og arbejdsløshedsdagpenge i Danmark.

Når Jakob Teil Hansen ikke er på jobbet som driftsmester, så dyrker han sin hæsblæsende hobby. Jakob deltog i weekenden i Copenhagen Historic Grand Prix.

06/08 2019
Erhvervsudvikling

Kernekraft forsøger grønt comeback

To maskinmestre arbejder med en ny generation af kernekraft, der kan anvende thorium-teknologi, og som de mener vil bidrage til en langsigtet bæredygtig og klimavenlig energiproduktion.

Fredericia Spildevand og Energi A/S har etableret en ny løsning til beluftning af spildevand, som både optimerer driften, sparer energi, forbedrer arbejdsmiljøet og øger sikkerheden for medarbejderne.

24/06 2019
Erhvervsudvikling

Ny formand i Maskinmestrenes Forening

Afstemningen til formandsvalget 2019 er nu slut, og der er fundet en ny formand for Maskinmestrenes Forening i perioden 01.07.19 – 30.06.23.

To studerende vil med deres bachelorprojekt vise, hvordan man gør biogasanlæg til en central spiller i klimakampen. Løsningen ligger i borgerinddragelse, fakta og reducering af lugt.

20/06 2019
Erhvervsudvikling

Hændelser i elanlæg 2018

Med en ny rapport om ulykker i elanlæg i 2018 giver Sikkerhedsstyrelsen nu en opgørelse over de indberetninger af ulykker og skader, de har fået i løbet af sidste år.

18/06 2019
Erhvervsudvikling

Nyt liv til plastikaffald

Lasse Helledi har sammen med sin kammerat Andreas Zacho nu drevet Von Plast i et år. Visionen er, at genanvende plast og give det nyt liv, så plastikaffaldet ikke nødvendigvis ’bare’ forbliver affald.

Dagens fangst var 55 kg affald, da ni medlemmer af netværket for Ocean Plastic og Materialer stævnede ud i havkajakker for at rense Københavns Havn for uønsket plastaffald.

07/06 2019
Erhvervsudvikling

Internet of Things er kommet til Skjern

Maskinmestrene hos automationsleverandøren Orbital udvikler SCADA-systemer og andre af fremtidens styrings- og overvågningsteknologier, som skal bruges i omstillingen til grøn energi.

Den 5. september 2018 afgjorde faglig voldgift en tvist mellem en medarbejder og en virksomhed, hvor medarbejderen var blevet bortvist efter 16 års anciennitet. Baggrunden var, at medarbejderen havde lånt en række effekter fra sin arbejdsgiver uden at spørge om lov.

27/05 2019
Erhvervsudvikling

Vindteknologiens Cilicon Valley

Som led i den grønne omstilling får Danmark sin hidtil største havvindpark, som samtidig vil beskæftige et stort antal maskinmestre.

Et konsortium rundt om Ocean Plastic Forum har i et samarbejdsprojekt ledet og finansieret af Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk sat sig for at gøre noget ved problemet med havplast.

Den 27-årige vestjyde, Henrik Schneider, skal være med til at forme Danmarks grønne omstilling. Han er sammen med ti andre unge mennesker blevet udvalgt til Ungeklimaråd, der fremover skal give deres bud på, hvordan klimaudfordringerne skal løses.

Jo længere havmøller kommer til havs, desto større Crew Transfer Vessels er der brug for. MH-O&Co og Granly Diesel har samarbejdet om nye transportfartøjer, som kan operere i op til to meters bølgehøjde.

Maskinmestrenes Forening tilbyder karriererådgivning til alle medlemmer, uanset hvor i arbejdslivet man befinder sig og hvilken retning, man ønsker at karrieren skal bevæge sig.

13/05 2019
Erhvervsudvikling

Mere havvind på vej

Cirka 40 procent af Danmarks elektricitet kommer i dag fra vedvarende energikilder og flere er på vej.

13/05 2019
Erhvervsudvikling

Ekstra penge på pensionen

Medlemmer af Maskinmestrenes Forening får ekstra penge på pensionen.

13/05 2019
Erhvervsudvikling

Besøg hos CERN

Medlemmer af Maskinmestrenes Forening på studietur til CERN.

Forsøgsordning for sygemeldte borgere gøres permanent per 1. juli 2019.

29/04 2019
Erhvervsudvikling

Minister: Lad os hæve ambitionerne

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt slog på Energikonference Esbjerg 2019 til lyd for, at de politisk vedtagne ambitioner for grøn energi i fjernvarmen i Danmark skal øges.

26/04 2019
Erhvervsudvikling

Fra lokal til global strategi

Til daglig er Allan Due Overbeck chef for havmølleparken Horns Rev 2, men efter en masteruddannelse i Leadership Psychology er han nu klar til nye ledelsesudfordringer.

26/04 2019
Erhvervsudvikling

Maskinmestre investerer i fremtiden

Kasper Bilstrup og Rasmus Balle arbejder hos AKEA, som leverer specialmaskiner til metalbearbejdning, og de to maskinmestre er nu blevet medejere af virksomheden som led i et gradvist generationsskifte.

16/04 2019
Erhvervsudvikling

Kom til Thy, maskinmestre!

Thy Erhvervsforum opfordrer maskinmestre til at komme til Danmarks nordvestlige hjørne. Her venter billige boliger, børnepasningsgaranti, hav og natur og et erhvervsliv som efterspørger dygtige medarbejdere.

16/04 2019
Erhvervsudvikling

Fiskene er gået på land i Hanstholm

Thomas Sandal er teknisk chef for Sashimi Royal og Maximus, som har flyttet produktionen af Yellowtail Kingfish på land i nye recirkulationsanlæg, der skal sikre bæredygtigt fiskeopdræt.

I alt deltog 120 personer i en spændende temadag for byggeri, anlæg og drift den 11. april i Bella Center, hvor fokus lå på networking, vidensdeling og inspiration. En stor tak skal der lyde til alle deltagere og samarbejdspartnere for en vellykket temadag.

Den 08. - 09. april deltog formand Jan Rose Andresen, bestyrelsesmedlem Gustav Schmidt Hansen og sekretariatschef Kaare Lund Nielsen i Nordiska Maskinbefälsfederationens (NMF) møde i Thorshavn på Færøerne. På mødet overtog Danmark præsidentposten i NMF for de næste tre år.

29/03 2019
Erhvervsudvikling

Temadag for byggeri, anlæg og drift

Maskinmestrenes Forening afholder torsdag den 11. april sammen med Bygherreforeningen og Dansk Byggeri samt en række andre organisationer en temadag om byggeri og anlæg med fokus på drift.

29/03 2019
Erhvervsudvikling

Den bortviste syge medarbejder

Den 28. juni 2018 afgjorde Vestre Landsret en tvist mellem en medarbejder og en virksomhed, hvor medarbejderen var blevet bortvist. Baggrunden var, at medarbejderen ikke var kommet til en mulighedssamtale, som skulle have været afholdt.

18/03 2019
Erhvervsudvikling

Vinderprojekt om Machine Learning

Nyuddannet maskinmester Jan Hansen har vundet konkurrencen om årets bedste bachelorprojekt fra 2018 blandt de indsendte forslag fra maskinmesterskolerne.

Nyuddannet maskinmester Cecilie Henriksens bachelorprojekt fra 2018 er kåret som det næstbedste blandt de indsendte forslag fra maskinmesterskolerne.

En ny analyse fra Dansk Byggeri peger på, at energirenovering af den danske bygningsmasse kan yde et betydeligt bidrag til målet om et CO2-neutralt samfund i 2050. Bindende mål skal sikre byggeriets bidrag.

18/03 2019
Erhvervsudvikling

Maskinmestrene er i stadig fremgang

Det går godt for maskinmesterprofessionen. Rigtigt godt endda, konstaterede formand Jan Rose Andresen på Maskinmestrenes Forenings 147. generalforsamling.

04/03 2019
Erhvervsudvikling

Stena Line vil sejle på grøn strøm

Siden september 2018 har færgen Stena Jutlandica, som sejler mellem Göteborg og Frederikshavn, brugt et batterisystem – i stedet for dieselgeneratorer – til at drive sine bovpropeller, når der lægges til kaj.

04/03 2019
Erhvervsudvikling

Energikonferencen 2019

Maskinmestrenes Forening afholder den 29. april sammen med Dansk Fjernvarme for femte gang den nationale Energikonferencen 2019 i Esbjerg - dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

03/03 2019
Erhvervsudvikling

Fastholdelsesbonus

Virksomheder kan ønske at motivere sine medarbejdere til at forblive i deres stillinger ved at tilbyde disse en bonus for at være fortsat ansat indtil et nærmere angivet tidspunkt. Der er dog ikke fuldstændig aftalefrihed ved indgåelse sådanne fastholdelsesbonusser.

19/02 2019
Erhvervsudvikling

Årsberetning og formandsvalg

Læs mere om årsberetningen for 2018 samt det forestående formandsvalg.

19/02 2019
Erhvervsudvikling

Teknisk chef på et krigsskib

Nils Yde Frederiksen er som 37-årig øverste tekniske chef på et af Danmarks største krigsskibe.

Private virksomheder og offentlige institutioner indgår aftaler om tilkaldevagter med deres medarbejdere, hvis de har behov for, at medarbejderen skal stå til rådighed for pludseligt opståede opgaver uden for den almindelige arbejdstid. Vagterne skal dog afvikles under iagttagelse af arbejdstidsreglernes overholdelse. Herunder reglerne om hvileperiode og den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

04/02 2019
Erhvervsudvikling

Maskinmester 3d-scanner skibe

Hauschildt Marine bruger 3d-scanning til at placere nye scrubber-anlæg på skibe.

04/02 2019
Erhvervsudvikling

Maritim praktikportal lanceret

Danske Rederier har lanceret en ny praktikportal, ’Blå Praktik’. Den skal hjælpe studerende og rederier om at mødes, så det bliver lettere at komme i praktik til søs.

02/02 2019
Erhvervsudvikling

Facebook som rekrutteringskanal

Det landsdækkende konsulenthus Ballisager har netop offentliggjort Rekrutteringsanalysen 2018. En analyse, der undersøger virksomhedernes rekrutteringsproces, holdninger og præferencer.

22/01 2019
Erhvervsudvikling

Formandsvalg 2019

Tirsdag den 15. januar 2019 var der deadline for indkomne forslag til generalforsamlingens dagsorden, og derved var det også sidste chance for at melde sit kandidatur i forbindelse med Maskinmestrenes Forenings forestående formandsvalg.

22/01 2019
Erhvervsudvikling

Energikonferencen 2019

Maskinmestrenes Forening og Dansk Fjernvarme afholder for sjette gang den nationale Energikonference 2019 i Esbjerg – dén årlige energikonference udenfor hovedstadsområdet, der tegner de energipolitiske tendenser og mål.

22/01 2019
Erhvervsudvikling

Travlhed i scrubber-produktionen

ME Production i Frederikshavn har fået travlt med at producere scrubbere på grund af de nye svovlgrænser, som træder i kraft fra 2020.

Dygtige maskinmestre er efterspurgte, men særligt i de yderste dele af Danmark kan det være svært at skaffe den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Det har Frederikshavn Kommune dog fundet en løsning på. Her skaber headhunter-projektetet Move North kontakt mellem virksomheder og dygtige teknikere.

2018 har været et interessant år set med de juridiske briller. Blandt de mest nævneværdige begivenheder på den juridiske scene i året der gik, er den nye persondataforordning (GDPR). 2018 blev også året, hvor den længe ventede nye ferielov blev vedtaget. Fælles for de to regelsæt er, at vi i høj grad kommer til at mærke konsekvenserne af disse 2019.

Maskinmestre kan se tilbage på et år med lønstigninger. Det viser lønstatistikken for 2018, der omfatter privat- og offentligt ansatte maskinmestre i land samt privatansatte maskinmestre til søs.

07/12 2018
Erhvervsudvikling

Vi ses igen på Ajour 2019

130 udstillere viste de nyeste teknologier og løsninger frem til landets maskinmestre på erhvervskonferencen Ajour 2018.

07/12 2018
Erhvervsudvikling

Kampen mod plastik er i gang

Ocean Plastic Forum er søsat.
Forleden blev projektet skudt i gang med en konference med 120 deltagere, heriblandt Ulla Tørnæs, minister for udviklingssamarbejde.

Maskinmestrenes Forening er en af partnerne bag Ocean Plastic Forum, der har som mål at nedbringe den stigende plastforurening i verdenshavene.

Viden giver ansvar, sagde den tidligere minister og EU-kommissær Connie Hedegaard på Ajour 2018.

Automationsbranchen efterlyser flere kvalificerede medarbejdere.

Hos Holtec Automatic oplever maskinmestrene store muligheder for faglig udvikling som både projektledere og konstruktører.

Kraftværkschef for Studstrupværket kalder sin arbejdsplads for ’tekniknørdernes paradis’.

I disse år er konverteringen fra kul til vedvarende energi en af de store opgaver for værkets maskinmestre.

Maskinmestrenes Forening har aftalt en række forbedringer til den pensionsaftale, som vi har med PFA for medlemmer på det offentlige og private område. Fremover har vi øget fokus på forebyggelse.

26/11 2018
Erhvervsudvikling

Hvorfor er vi her? Få svaret på Ajour

CERN i Schweiz er et af verdens førende forskningscentre. Mød en dansker, der hver dag arbejder med fysikkens grundlæggende love og Universets oprindelse.
Hør mere om den internationale arbejdsplads CERN, der har brug for flere danske maskinmestre.

26/11 2018
Erhvervsudvikling

Danmark skal gå forrest og vise vejen

Selvom Danmark er langt med den grønne omstilling, kan vi godt lære af andre lande, når det gælder de midler, der skal til for at fremme den nødvendige udvikling, siger Concito-formand Connie Hedegaard.

26/11 2018
Erhvervsudvikling

130 udstillere står klar i Odense

Når landets maskinmestre mødes på Ajour i Odense, står nye tekniske løsninger, kontakt til leverandører og netværk på dagsordenen.

13/11 2018
Erhvervsudvikling

IoT giver optimeringer og nye produkter

Mange maskinmestervirksomheder har et stort potentiale i at udnytte data til at optimere produktionen og opdyrke nye markeder, og det er nu, de skal slå til. Det fortæller en af verdens førende eksperter inden for Internet of Things, Claus Klint fra IBM, mere om på Ajour.

Lars Christensen har uddannet sig til maskinmester, samtidig med at han arbejdede på deltid som vindtekniker på Horns Rev 2-havmølleparken. Nu venter nye opgaver, som matcher kompetencen.

Maskinmestrenes Forening har netop underskrevet en ny aftale med PFA. Som medlem af Maskinmestrenes Forening får du med den nye aftale blandt andet en forbedret pensionsløsning samt lavere omkostninger på administrationen og ved investering, hvilket i sidste ende giver mere til dig og din alderdom. Forbedringerne trådte i kraft den 1. november 2018 og omfatter alle medlemmer med pension i PFA.

På Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2018 ridsede formand Jesper Frost Rasmussen de største fremtidige udfordringer op for fjernvarmebranchen, som lige straks må undvære grundtilskuddet.

29/10 2018
Erhvervsudvikling

385 varmeværker sættes fri

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt kunne på Dansk Fjernvarmes Landmøde berette, at næsten 400 decentrale kraftvarmeværker nu frigøres fra kraftvarmekravet og kravet om naturgas.

29/10 2018
Erhvervsudvikling

Studstrupværket 50 år

På Studstrupværket nord for Aarhus produceres 98 procent af varmen i dag på biomasse. Målet er et fossilfrit energisystem frem mod 2023. 

18. oktober 2018 fyldte Studstrupværket 50 år. I dag er Studstrupværket omstillet til grøn energi og siger helt farvel til kul i 2023.
29/10 2018
Erhvervsudvikling

Meget mere vind i Europa

Hvis EU’s mål om 30 procent vedvarende energi i 2030 skal opfyldes, kræver det 150-200 GW mere vindenergi. Østersøen udgør et stort potentiale, og Vattenfall er klar til et marked uden statsstøtte.

Brønderslev Forsyning har vundet Fjernvarmeprisen 2018 uddelt af Dansk Fjernvarme for deres nye fremtidssikrede fjernvarmeanlæg, der er verdens første af sin slags.

Selvom Danmark er langt med den grønne omstilling, kan vi godt lære af andre lande, når det gælder de midler, der skal til for at fremme den nødvendige udvikling, siger Concito-formand Connie Hedegaard.

FORCE Technology tilbyder nu industrien test af komponenter i FACT Lab, som er det eneste kommercielle af sin art i Norden, hvor komponenter kan blive levetidsprøvet i de allerskrappeste og aggressive miljøer.

01/10 2018
Erhvervsudvikling

Minds Behind Meat

Ny rekrutteringskampagne skal skaffe maskinmestre til den danske kødindustri.

01/10 2018
Erhvervsudvikling

PostNord skifter til LED

PostNord udskifter konventionel belysning til LED.

18/09 2018
Erhvervsudvikling

Robotter laver stålpladeprøver

Ingen stålplader forlader NLMK DanSteel A/S, før de er blevet testet på laboratoriet, hvor maskinmester Brian Rewentborg er laboratoriechef. Udviklingen går mod mere automatisering og flere robotter.

18/09 2018
Erhvervsudvikling

Maskinmester med methanol i blodet

Maskinmester Kristian Funch-Larsen er bidt af speedway og bruger næsten al sin fritid på sporten med motorcykler uden bremser. Tre af hans børn kører i tre forskellige klasser, og hans kone er næstformand i Brovst Speedway Club.

Der går næsten ikke en dag, uden at et krydstogtskib lægger til i en dansk havn. Mens skibene bliver større og større, stiger også gæsternes krav til komfort ombord. Det kan mærkes hos Lindab, der leverer ventilationsløsninger til en række af de allerstørste krydstogtskibe.

03/09 2018
Erhvervsudvikling

Meget mere vind fra Østersøen

Østersøen gemmer på op mod 40 GW vindkraft. Med EU’s nye målsætning om 35 procent vedvarende energi i 2030 er der brug for 200 nye europæiske havmølleparker, og mange af dem kunne ligge i Østersøen.

Data-, antenne- og teleinstallationer samt installationer for bygningsautomatik skal være sikre, men er ikke nødvendigvis omfattet af kravene i DS/HD 60364-serien.

30/07 2018
Erhvervsudvikling

Grøn omstilling på markedsvilkår?

Skal forsyningsbranchen selv planlægge og drive den grønne omstilling, eller skal og kan udviklingen overlades til markedet? Forsyningssektoren havde inviteret til debat på Folkemødet 2018.

Regeringen har netop indgået en aftale med alle Folketingets partier, som indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030.

Maskinmestre er eftertragtede i Frederikshavn Kommune, hvor virksomhederne efterspørger deres tekniske kompetencer.

17/04 2018
Erhvervsudvikling

El-kabel med gøgeunge-effekt

Det er vigtigere at skabe integration med el og varme end at bygge det nye Viking Link-kabel til England, siger professor i energiplanlægning Henrik Lund forud for Energikonferencen 2018.

Danmarks første indendørs renseanlæg er idriftsat i Hillerød, som gerne vil vise vej til fremtidens spildevandsrensning og samtidig skal være et helt nyt rekreativt område for kommunens borgere.

Hospitalerne i Region Sjælland er under omstrukturering som følge af en sygehusplan, der tildeler sygehusene nye roller i fremtiden, og det påvirker i høj grad maskinmestrenes arbejde.

Hvilke kompetencer har Det Blå Danmark behov for i fremtiden? Hvordan sikrer vi, at medarbejderne er rustet til de behov, der vil være om fem år? Hvad driver væksten, og hvem har ansvaret for udviklingen af fremtidens maritime erhverv?

05/02 2018
Erhvervsudvikling

Rederierne bør gå forrest

SamsøFærgen beskæftiger fire praktikanter ad gangen to gange om året – og seniormaskinchef Thomas Mogensen føler, at rederierne har en pligt til at tage imod praktikanter.

Maskinmestre har en bred teknisk indsigt, som gør dem særligt attraktive for den maritime industri, som efterspørger kvalificeret arbejdskraft, lyder det fra Jenny Braat, direktør i Danske Maritime.

Fem maskinmesterstuderende har været i bachelorpraktik hos SerEnergy, og tre af dem er nu ansat i Aalborg-virksomheden, der som den eneste i Danmark udvikler metanoldrevne brændselsceller.

Den fynske robot- og automationsklynge vokser langt hurtigere end forventet. I dag beskæftiger den 3.200 medarbejdere - et antal virksomhederne selv forventede først at nå i 2020.

08/01 2018
Erhvervsudvikling

Fortsat brug for maskinmestre til søs

Selvom de autonome skibe inden for en årrække vil indtage verdenshavene, vil maskinmestre til søs stadig være en nødvendighed, fortæller Anne Windfeldt Trolle, direktør i Danske Rederier.

22/12 2017
Erhvervsudvikling

Større efterspørgsel fra industrien

Flere virksomheder får øjnene op for maskinmestrenes faglige bredde, og derfor vil efterspørgslen på maskinmestre stige i fremtiden.

21/12 2017
Region Syddanmark

Fra nedlukning til succes

Da A.P. Møller koncernen i 2009 meddelte, at Lindøværftet skulle lukke, havde virksomheden ikke forestillet sig, at der i dag ville være 3.000 medarbejdere ansat blot otte år efter, fortæller Carsten Aa, adm. direktør, Lindø Port of Odense.

Hos Insatech er hver femte medarbejder maskinmester. Ud af de godt 70 medarbejdere er 16 maskinmestre. Virksomheden er i udvikling og får i fremtiden brug for flere maskinmestre.

I fremtiden vil robotter øge produktiviteten og skabe jobs. Derfor er det vigtigt, at vi lærer at bruge robotter som nyttige værktøjer. Sådan lød det fra Per Kloster Poulsen, salgsdirektør i Universal Robots, på Maskinmestrenes Erhvervskonference Ajour 2017.

12/12 2017
Region Syddanmark

Erhvervsudvikling på Fyn

På Maskinmestrenes Forenings medlemsmøde i Odense Kreds var Lars Ahrendtsen fra Fyns Maritime Klynge på besøg for at fortælle om erhvervsudvikling.

Maersk Line er i gang med en stor satsning og teknisk udrulning kaldet The Connected Vessel, som skal sikre real time overvågning af rederiets flåde.

Maskinmestrenes teknologiske baggrund og høje faglige niveau er efterspurgt af virksomhederne. Sådan lød det fra Jens Kristensen, direktør i Randers Erhverv, som gæstede Maskinmestrenes Forenings medlemsmøde i Randers Kreds.

28/11 2017
Erhvervsudvikling

Hvornår kommer robot-butleren?

Det varer formentlig ikke så mange år, før robot-butleren kommer. I hvert fald er robotter allerede ved at overtage kedsommelige og opslidende opgaver som græsslåning og støvsugning. Robotter giver øget kvalitet, øget produktivitet og bedre konkurrenceevne, sagde Kurt Nielsen, centerchef på Teknologisk Institut på årets Ajour.

28/11 2017
Erhvervsudvikling

Fremtidens bygningsautomation

På Ajours konference for studerende fortalte Martin Mortensen fra KNX National Group om fremtidens bygningsautomation, herunder om intelligente bygninger, solceller og sensorer.

28/11 2017
Erhvervsudvikling

Maskinmestre bliver gode ledere

På Ajour 2017 holdt Per Bech Rasmussen, Director, Project Management, BILA A/S oplæg om moderne ledelse. Han pegede på, at grunden til at mange maskinmestre fungerer godt i ledende funktioner, er fordi de har fagligheden til at sætte sig ind i medarbejdernes udfordringer og opgaver.

Social forståelse, empati og kreativitet bliver centrale kompetencer, sagde Søren Pind under åbningstalen på Ajour 2017.

Jensen Denmark A/S i Rønne udvikler og producerer automatiske ilæggere, strygeruller og foldere til de anlæg, som industrivaskerierne verden over benytter til strygning og foldning. Virksomheden eksporterer størstedelen af produktionen, og med flere end 500 medarbejdere er Jensen Denmark Bornholms største private arbejdsplads med mange maskinmestre ansat.

Manglen på kvalificeret teknisk arbejdskraft er et stigende problem på landsplan. I Aarhus-området anbefaler den lokale erhvervsforening, Erhverv Aarhus, at de unge går erhvervsvejen fra begyndelsen for at forkorte uddannelsestiden.

På medlemsmødet i Nordvestsjællands Kreds var vækstkonsulent Thomas Koed fra Væksthus Sjælland på besøg for at fortælle om deres arbejde med at skabe mere vækst på Sjælland. 

31/10 2017
Region Syddanmark

DEIF vil mangle maskinmestre

DEIF blev etableret i 1933 og har flere end 650 ansatte - af dem er omkring 40 maskinmestre. Som maskinmester hos DEIF er karrieremulighederne mange.

18/10 2017
Region Midtjylland

Vi mangler allerede maskinmestre

Maskinmestre har en god holistisk tilgang til ledelse, som der bliver brug for fremover. Sådan lød det fra Henrik Hansen, erhvervsdirektør i Viborgegnens Erhvervsråd, da han gæstede Maskinmestrenes Forenings medlemsmøde i Midtjyske Kreds.

18/10 2017
Region Sjælland

Kan vi lære af ingeniørerne?

Der kan være fornuft i at rykke dele af maskinmesteruddannelsen tættere på de virksomheder, der mangler maskinmestre.

18/10 2017
Region Hovedstaden

Maskinmestre skal lære mere om ledelse

Direktør i Wärtsilä Service Schweiz, Ole Pyndt Hansen var blandt talerne, da Maskinmesterskolen København for nylig indviede skolens nye bygninger. Han opfordrede til mere ledelse i undervisningen og bedre samarbejde med erhvervslivet.

Bornholms erhvervsliv oplever lyse tider, og opturen må ikke blive bremset af, at vi ikke har nok kvalificeret arbejdskraft. Sådan sagde Fredrik Romberg, direktør for Business Center Bornholm på Maskinmestrenes Forenings kredsmøde forleden.

Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind inviterede torsdag 14. september 2017 maskinmesterstuderende fra MARTEC til debat.

21/09 2017
Region Nordjylland

Maskinmestre er savnede i Nordjylland

Der er gang i erhvervet i den nordligste del af landet - og alle de spændende projekter i Frederikshavn-Sæby-Skagen-området involverer maskinmestre.

20/09 2017
Region Nordjylland

Antallet af maskinmestre femdoblet

For at fortsætte udviklingen i erhvervslivet i Nykøbing Mors er der behov for maskinmestre.

Som maritimt centrum og energi-metropol kan Esbjerg slet ikke undvære maskinmesteruddannelsen.

Fredericia Maskinmesterskole har åbnet en ny skole i Esbjerg, og det kommer til at gavne erhvervsudviklingen i lokalområdet. 

20/09 2017
Region Nordjylland

Der er brug for maskinmestre i Thy

Virksomhederne i Nordjylland efterspørger flere maskinmestre, og en løsning kunne være at åbne en afdeling af Aarhus Maskinmesterskole i det nordlige.

På medlemsmødet i Bornholms Kreds deltog formand for Maskinmestrenes Forening, Per Jørgensen, og han glædede sog over maskinmestrenes rolle i væksten på Bornholm. 

Efter en hård periode er erhvervet i Næstved og på Sydsjælland på vej i den rigtige retning.

Nu kan du få en status på erhvervslivet og beskæftigelsessituationen for maskinmestre i lige netop din kreds.